ေသြးစြန္းေသာၾသဂုတ္ႏွင့္တုတ္တၿပတ္ဓားတၿပတ္ၿပည္သူ႕လံုၿခံဳေရး

ေသြးစြန္းေသာၾသဂုတ္ႏွင့္တုတ္တၿပတ္ဓားတၿပတ္ၿပည္သူ႕လံုၿခံဳေရး
August 31, 2016 Asian Fame

11:50 am
ေသြးစြန္းေသာၾသဂုတ္ႏွင့္တုတ္တၿပတ္ဓားတၿပတ္ၿပည္သူ႕လံုၿခံဳေရး

popular choice

Popular Choice ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ားအနက္  အမ်ားျပည္သူ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အေရး ပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။တစ္ပတ္ အတြင္း ျဖစ္ ပြားခဲ့ သည္ တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္  မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္ သည္ျဖစ္၍ အသိညဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္ တို႔အတြက္ ရင္းႏွီး ရ ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈတို႔ကို သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ဟူေသာစကားက လံုၿခံဳ ေႏြးေထြးမႈကိုေပး၏။ သို႔ေသာ္ ယခုေတာ့ ထိုဖြင့္ဆို ခ်က္က သံသယတို႔ႏွင့္ စြန္းေပလာ ၿပီျဖစ္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အိမ္ သည္ အကယ္ပင္ လံုၿခံဳေႏြးေထြးမႈ ကိုေပးႏိုင္ပါ၏ ေလာဟု ေတြးထင္ စရာအျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိလာ၍ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – မိသားစုလိုက္အသတ္ ခံရေသာ အိမ္တြင္းမႈခင္းမ်ား၊ တစ္ အိမ္တည္းအတူေန မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးက ျပန္၍လုယက္ သတ္ ျဖတ္ေသာမႈခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ လာရေသာအခါ အိမ္ဟူသည္လည္း ေနာက္ေက်ာမလုံစရာ သံသယႏွင့္ စိုး ထိတ္မႈကို ခံစား လာရျခင္းအ တြက္ အျပစ္မဆိုသင့္ပါ။ ထို႔အတူပင္ လူႀကီးသူမမ်ားကို ဂါရဝျပဳသည့္အခါ အၿမဲလိုၾကားရ တတ္ေသာ ဆုေတာင္းျဖစ္သည့္ သြားလမ္းသာ၍ လာ လမ္းေျဖာင့္ ၾကပါေစ…ေဘးမသီ ရန္မခ၊ လိုရာခရီး ေရာက္ၾကပါေစဟူသည္ ကလည္း အခုမ်ားေတာ့ ျပည့္ပါေစ ဟု နာနာသာ ပို၍ ဆုေတာင္းၾက ရန္ ျဖစ္လာေနျပန္သည္။ အ ဘယ္ ေၾကာင့္နည္း။ သင္သည္ဆႏၵရွိရာ အရပ္တစ္ခုခုသို႔ ဘတ္စ္ကားစီး သြားရင္း ကံမေကာင္းသည့္အခိုက္ ႏွင့္ႀကံဳပါက ထိုကားေပၚမွ ယာဥ္ ေမာင္း သို႔မဟုတ္ စပယ္ယာ တို႔ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ကာ ရန္ရွာခံရႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ခ်ဲ႕ကားျခင္း မဟုတ္။ ထုိကဲ့သို႔ လိုင္းကားသမား တို႔ရန္ရွာ၍ လူ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္း ဆံုး႐ႈံးရသည့္ အမႈတစ္ခုလည္း မၾကာေသးမီက အလန္႔တၾကားျဖစ္ ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပို၍ အ႐ိုင္းဆန္လာၾကသနည္း

အေျဖကေတာ့ အမ်ိဳးစံုပါလိမ့္ မည္။ ဘဝအဆင္မေျပမႈ၊ မူးယစ္ ေဆး၊ ေလာင္းကစား၊ အမ်က္ေဒါသ၊ ရန္ၿငိဳး၊ ဝိသမေလာဘ၊ ေသြးထိုးမႈ၊ သံသယ၊ အမုန္းတရား စသည္ျဖင့္ အမယ္စံုႏိုင္သည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ လူသတ္မႈမ်ား၊ မၾကားဝံ့မနာ သာမုဒိမ္းမႈမ်ား၊ အတင့္ရဲေသာ လုယက္မႈမ်ား၊ လက္တလံုးျခား လိမ္လည္မႈမ်ား၊ဥပေဒ မ်က္ကြယ္ျပဳ မတရား မႈမ်ား၊ စည္ကမ္းမဲ့ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ ထြက္ေျပးမႈမ်ား၊ အိမ္ ေထာင္ေရးေလာ္လီေဖာက္ျပားမႈ မ်ား။ ေခါင္းစဥ္တုိ႔က ဒုႏွင့္ေဒး။ သို႔ေသာ္ တူညီသည့္ အခ်က္ကေတာ့ လူ သား မ်ား ၏ ျပႆနာဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဤမႈခင္းမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္၊ လူ သံုးမ်ားေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ ၌ပင္ လူအခ်င္းခ်င္း မုဒိတာပြား ရန္ထက္ အျပစ္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ ရွာကာ အပုပ္ခ် တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ အသေရဖ်က္ျခင္းတုိ႔ကို သာမန္အ ေျပာင္အပ်က္ဆန္ဆန္ ေရးသား အားေပးေနၾကျခင္းကလည္း အ မုန္းတရားတို႔ကို တိုးပြားေစေနသ ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ အမႈအခင္းတစ္ ခုခုတြင္ က်ဴးလြန္ရေသာ လတ္တ ေလာ အေၾကာင္းရင္း ရွိသကဲ့သို႔ အေျခတည္ရာ အေျခခံအေၾကာင္း ရင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္မူ လူသား အခ်င္း ခ်င္းၾကားထားရွိအပ္ေသာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာႏွင့္ ဥေပကၡာ တရားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ အားနည္း လာျခင္း အေျခခံသည္ဟုသာ ဆို ခ်င္ပါသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ထို အခ်က္မ်ား ယုတ္ေလ်ာ့လာေစရန္ ဖန္တီးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခ အေန၊ လႈံ႕ေဆာ္ေသာ က်ပ္တည္းမႈ မ်ားႏွင့္ ျပန္႔ပြားေစလိုေသာ ပေယာဂ မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရသစ္အတြက္ ခက္ဆစ္

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္ ၁ဝဝ ကာလအတြင္း အမႈႀကီး ၄ဝ ေက်ာ္ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မုဒိမ္းမႈအ မ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ ဖြဲ႕၏စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ကာလစတင္သည့္ ၁ ရက္ ၅ လ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္မွ ၈ ရက္ ၈လ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အဓိၾကား ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ကာလႏွင့္ စီမံခ်က္ ကာလမစတင္ ခင္ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရာတြင္ ယခု ကဲ့သို႔ အမႈႀကီးျဖစ္ပြားမႈ ၄၇ မႈပိုမို မ်ားျပားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈခင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ စိုးဝင္းက ေျပာ သည္။ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေန ျပည္ေတာ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာနခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္၁ဝဝအ တြင္းေ ဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအတိုင္း သက္သက္ဆိုပါက အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားလာ သည္ဟု ႐ုတ္တရ က္  ယူဆစရာ ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါပြဲ၌ပင္ ရွင္း လင္းခဲ့ေသာစကားကိုလည္း ထည့္ သြင္းေတြးရမည္ျဖစ္သည္။

”ဒီလို မုဒိမ္းမႈျဖစ္ရတာကို ကခုနကလည္း ရွင္းျပၿပီးၿပီ။ သာ မန္ မုဒိမ္းမႈက ၁၄ ႏွစ္ ေအာက္ သေဘာတူသည္ျဖစ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ျဖစ္ ခိုးယူေပါင္းသင္းရင္ မုဒိမ္းမႈ ေျမာက္ တယ္။ အခု က ရာဇသတ္ႀကီးမွာ အသက္ကိုျပင္လုိက္တယ္။ ၁၆ႏွစ္ ေအာက္ သေဘာတူသည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ေစလို႔ ျပင္လိုက္ေတာ့ သာ မန္ သမီးရည္းစားျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ေစ ခိုးရာ လိုက္ေျပး တယ္၊  ေသြးေဆာင္ ဖ်ားေယာင္းမႈေတြက မုဒိမ္းမႈျဖစ္ သြားတယ္။ ကိန္းဂဏန္းအရေတာ့ တိုးလာတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီလိုအ သက္ကို ျပင္လိုက္တဲ့အတြက္ပါ။ မုဒိမ္း မႈမ်ား တာ အသက္ကန္႔ သတ္ခ်က္ျပင္လုိက္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ ပါတယ္” ဟု ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္စိုး ဝင္းက ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ ကာလအတြင္းတြင္ အမႈႀကီးျဖစ္ ပြားမႈ ၇၉၁ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ကာ စီမံ ခ်က္ကာလ မစတင္ခင္ သံုးလ ထက္ အမႈေပါင္း ၄၇ မႈပိုမိုျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ စာ ရင္းမ်ား အရသိရသည္။

အဆိုပါ အမႈမ်ားအားလံုးကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အျခားအမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈအေန ျဖင့္လည္း ရက္ ၁ဝဝ ကာလအ တြင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ အေရးယူ ေပးမႈ ၅၈၁ဝ၈ မႈ၊ အျခားအမႈ ၁၆၈၅၄ မႈတို႔ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ မူးယစ္ ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အမႈ မ်ားအေနျဖင့္လည္း အမႈစုစုေပါင္း ၂၇၈၈ မႈမွ တရားခံ ၄၃၄၉ ဦး တို႔ ကိုဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ အသိ ပညာ ေပးမႈအေနျဖင့္ ရက္ ၁ဝဝ ကာလ အတြင္း ျပည္သူ ၅၄၆၇၄၁ ဦးတို႔ ကို အသိပညာေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းထဲမွ ထူးျခားခ်က္အေန ျဖင့္ ဘိန္းခ်က္စခန္း ၂ ခု၊ စိတ္ ၾကေဆးျပား ၂၉ ဒသမ ၈ သန္း၊ ဘိန္းစိမ္း၊ ၁၇၅ ကီလို၊ ဘိန္းျဖဴ ၆ဝ ကီလို၊ အက္ဖက္ဒရင္း ၅ဝဝ ကီလို၊ ကဖင္း ၁၄တန္တို႔ ဖမ္းဆီးရ မိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ဤ သည္တုိ႔ က စာရင္းဇယား မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထည့္သြင္းစဥ္း စားရန္မွာ အေရအတြက္မ်ားျပား လာျခင္းလား၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပို၍ အားစိုက္ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ လာျခင္း လား ဟု ျဖစ္ပါ၏။

ေသြးစြန္းေသာၾသဂုတ္ဇာတ္႐ႈပ္

ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးတြင္ သံုးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ ၇၂နာရီအတြင္း တရားခံကို ေဖာ္ ထုတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။အ ေၾကာင္းရင္း ကေ တာ့သူမၾကင္၍ ေဒါသဝင္ကာ ဆင္ျခင္တံု တရားမဲ့ ျခင္း။ အျပစ္မဲ့ကေလးငယ္ ကေတာ့ ေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၾသဂုတ္ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ေတာ့ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္မွ ရဲဝန္ ထမ္းေ ဟာင္း မိသားစု ေလးေလာင္းၿပိဳင္ အသတ္ခံရျပန္ သည္။ တရားခံကိုေတာ့ မေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ေသးပါ။ တကယ္ေတာ့ ဤအမႈမ်ားက အမ်ားသိၿပီးသလို အဖြင့္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ အိမ္ တြင္းလံု ၿခံဳမႈ ေပ်ာက္ဆံုး လာျခင္းကို တံခါး ေခါက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ်ႏွင့္ မၿပီးေသးပါ။ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ ည ၁ဝ နာရီ ခန္႔က ၈၁ဒိုင္နာယာဥ္စီးခရီးသည္ ကိုယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ စပယ္ယာ တို႔ က ဝိုင္း၍ ထိုးႀကိတ္ရာ ခရီးသည္ ပက္လက္လန္ လဲက်ေသာ ဒဏ္ရာ ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္သူ မ်ားကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ျဖစ္ သည္။ဤအမႈကေတာ့ သြားသတိ လာ သတိအေၾကာင္း သတိေပး ျခင္းျဖစ္ပါမည္။ ၿမိဳ႕စြန္ ေဒသမ်ား တင္မဟုတ္ပါ။

ၾသဂုတ္လ၂၉ရက္ေန႔က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း အိမ္အ တူေနသူ မတ္ျဖစ္သူက မရီးကို သတ္ျဖတ္၊ ကေလးငယ္ကိုလည္ ပင္းညႇစ္ ႐ိုက္ႏွက္ကာ ေငြယူေျပး သည့္ အမႈ လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္ သည္။ က်ဴးလြန္သူကိုေတာ့ ထိုေန႔ ညတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔အေျပး ဖမ္း ဆီးမိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၾသဂုတ္ လ ၂၈ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီအခ်ိန္ ခန္႔က လသာ လမ္းအတြင္း တိုက္ ေလွကား ၅ လႊာအေရာက္ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးကို ဓားေထာက္၍ က်ပ္ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ား အႏုၾကမ္းစီးသြားသည္ ကလည္း ရန္ကုန္္ၿမိဳ႕လ ယ္ေကာင္ တြင္ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေန႔ညေန ၃ နာရီ ေလာက္ကလည္း ေရႊျပည္သာတြင္ အဘြားအိုတစ္ဦးတည္း အေစာင့္ က်န္ခဲ့ေသာ မိတၱဴဆိုင္တြင္း လူ တစ္ ဦးဝင္ေရာက္ ကာ ထိုးႏွက္၍ ေငြလုေျပးမႈ ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။

ဤသည္တုိ႔က မီဒီယာမ်ားသိ ရွိေသာ သတင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး အမႈ ဖြင့္မထားေသာ၊ တိုင္ၾကားခ်က္မရွိ ေသာ၊ ႀကိတ္၍ ေျဖရွင္းေနလိုက္ ေသာ အမႈအခင္းတို႔ မည္မွ်ရွိေနဦး မည္ ကိုေတာ့ မသိႏိုင္ပါ။  ၾသဂုတ္လကေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ အနိ႒ာ႐ံုမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသ ကဲ့သို႔ အင္တာနက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တြင္လည္း ထိုအမႈမ်ားျမင္ေတြ႔ရၿပီး ေနာက္ မိမိတို႔ အသီး သီးႀကံဳဆံုျမင္ ေတြ႔ရသည္တုိ႔ကို ေဝမွ်ၾကသည္ တုိ႔က အလန္႔တၾကားပင္။ အလွဴခံ ေယာင္ေဆာင္၍ ခိုးရန္ႀကိဳးစား ျခင္း၊ ကားခိုးရန္လာသူကို ဓာတ္ပံု ႐ိုက္မိ၍ လက္နက္ မ်ားျဖင့္ ရန္ျပဳ ခံရျခင္း၊ တိုက္ခန္းေလွကားတြင္ မသကၤာဖြယ္ လာေစာင့္ေနသူတို႔၊ အမ်ားအပန္းေျဖရာ ျပည္သူ႔ရင္ ျပင္တြင္ပင္ စံုတြဲမ်ားထံ ၌ ေငြေၾကး ေတာင္းခံ သည့္အဖြဲ႕မွ လူတစ္ ဦး ကို ဖမ္းဆီး ရာျပန္ခုခံ၍ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းလိုက္ရျခင္း၊ ဖုန္းဆိုင္တြင္း ဝင္ ေရာက္ခိုးသည့္ ၈ ႏွစ္သားကေလး ငယ္ စသည္ စသည္တို႔ျဖင့္ မိတ္ ေဆြ အခ်င္းခ်င္း သတိေပးစရာ မ်ား ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေတာ့သည္။

ခ်စ္စကို ရွည္ေစ၊ မုန္းစကို တုိေစ

အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဤသို႔မႈခင္း မ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွလႈံ႕ေဆာ္သူ မ်ားရွိႏိုင္သည္ဟု အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပး ခဲ့သည့္ အက်ဥ္း သား ၁၁၅၇၄ ဦး ရွိသည့္အနက္ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၂၃၇၄ ဦး၊ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူ ၁၇၂၆ဦး ပါ ဝင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီး ေျပာၾကား သည္ဆုိေသာ သတင္း တစ္ရပ္ကို ကိုးကား၍လည္း ေထာက္ျပၾကသည္။ မည္သူကမွ သက္ေသသကၠာယ မျပႏိုင္ေသာ္ လည္း ထိုသို႔ေသာ္ေတြးရန္မ်ား ရွိ ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ သူတို႔ လုပ္ႏိုင္သည္က မိမိတို႔တာ မိမိတို႔လံုေစေရးျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အေရး ႀကီးသည္ဆုိရာ၌ အစိုးရႏွင့္လည္း မၿပီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ လည္း မၿပီးပါ။ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္ သားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း တြင္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ တို႔အလိုက္ အသီးသီးတာဝန္သိ စိတ္ျဖင့္ ရပ္ကြက္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား၊ အကာအကြယ္မ်ား၊ အခ်က္ျပမႈမ်ား၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ ကို အျပန္ အလွန္ေစာင့္ၾကည့္သတိ ေပးမႈမ်ား၊ တရားဥပေဒေဘာင္အ တြင္းမွ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ စစ္ေဆး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို တစ္ ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ႏိုင္ၾကသလို လုပ္ ရန္လည္း လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ အေၾကာင္းအရာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚမွသာ အစ ဆြဲထုတ္ အျပစ္ရွာၾကျခင္း အစား ျဖစ္ခဲ့ေသာ အဆိုးမ်ားကို ဥပမာ ယူကာ အစိုးရကလည္း ေျမျပင္ အေျခအေနကို စနစ္တက်သိရွိစြာ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာတာ ဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ လည္းအဂတိတရားကင္းစြာ ေစတ နာပါပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ အ မ်ားျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္စီ ကိုယ္င တာဝန္သိစိတ္၊ တာဝန္ယူ စိတ္တို႔ ျဖင့္ မိမိတို႔လံုၿခံဳေရးသာမက ပတ္ ဝန္းက်င္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လံုၿခံဳ ေရးကိုပါ အျပန္အလွန္ ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ကာ ကြယ္ၾကပါစို႔ ဟု အေလးအနက္ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*