အစိုးရသစ္နဲ႕ အေၿပာင္းအလဲ တကၠသိုလ္၀င္ပြဲ

အစိုးရသစ္နဲ႕ အေၿပာင္းအလဲ တကၠသိုလ္၀င္ပြဲ
August 29, 2016 Asian Fame

11:16 am
အစိုးရသစ္နဲ႕ အေၿပာင္းအလဲ တကၠသိုလ္၀င္ပြဲ

ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လူ ၄ သိန္းခဲြ ေက်ာ္ က်႐ႈံးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ တကၠ သိုလ္ဝင္စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္သူ တုိ႔အ တြက္  ယခုအစုိးရသစ္အဖဲြ႕မွ ေခၚယူလိုက္သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ ခြင့္သည္ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ ရိွခဲ့ သည္။

ယင္းမွာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား၊ စီးပြား ေရးတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ ဦးေရကို အနည္းငယ္တုိးျမႇင့္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ က ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ မ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္လက္ခံသည့္ ဦးေရကုိ ၃၁၂ဝ ဟု သတ္မွတ္ထား ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ၃၁၇ဝ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က    ၁ဝ၆၉ဝ ဦးေရလက္ခံခဲ့သည့္ နည္း ပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၁ဝ၇၂ဝ ဦးေရသို႔လည္းေကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ၂၉၅ဝ ဦးေရ လက္ခံသည့္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၃ဝ၅ဝ ဦးေရသို႔လည္း ေကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၆ဝဝ ဦးေရ လက္ခံသည့္  ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ဦးေရ ၇ဝဝ သုိ႔လည္းေကာင္း တုိးျမႇင့္ ေခၚယူသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာ ခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ယခုေျပာင္း လဲမႈသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္   ျဖစ္သည္ဟု  ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေရြး ခ်ယ္သည့္ ပံုစံသည္ တကၠသိုလ္ အလိုက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အမွတ္ အမ်ား အနည္း စဥ္၍ တကၠသိုလ္မွ လက္ခံႏုိင္သည့္ အေရအတြက္ အတုိင္း ဦးေရ စိစစ္လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကရွင္းျပသည္။

►ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြ လူတုိးေခၚ

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ မ်ားထဲမွ ေဆးတကၠသိုလ္ ၅ ခု အတြက္ ဝင္ခြင့္လက္ခံသည့္ ဦးေရ သည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁ဝဝ တုိး သြားၿပီး အေျခခံက်န္းမာေရး တကၠသိုလ္အတြက္ ဝင္ခြင့္ဦးေရ သည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၅ဝ ဦး ပိုလာခဲ့သည္။

ယင္းအေပၚ ေဆးဘက္ဆုိင္ ရာ တကၠသိုလ္မ်ားကို ကြပ္ကဲရ သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ဒုတိယအၿမဲ တမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိန္ဝင္းက      ”တကၠသိုလ္ေတြကေန လက္ခံသင္ ၾကားေပးႏုိင္တဲ့ ဦးေရအတုိင္း တကၠသိုလ္ေတြက အတုိးအေလွ်ာ့  လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီမူအတုိင္းပါပဲ” ဟုေျပာသည္။

အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာ ေရးအဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က အစိုးရ အဖဲြ႕သစ္  အေနျဖင့္ ေဆးဘက္ ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္ ဝင္ခြင့္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထက္ ပိုတုိးၿပီး ေခၚယူမႈအခ်ဳိ႕ကို ႀကိဳဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္  အထိ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တကၠ သိုလ္မ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္လက္ခံ သည့္ဦးေရ ၃၉ဝဝ အထိ ရိွခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ထိုပမာဏ အထိ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ ေပးသင့္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္  လီဆူးအမ်ဳိးသား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး ဦးလာမာေလး က ”ျပည္မမွာ ဆရာဝန္ သူနာျပဳေတြ ေပါမ်ား သေလာက္ ေတာင္တန္းေဒသ ေတြမွာ ဆရာဝန္၊ ဆရာမေတြ ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး လုိအပ္လ်က္ ရိွေနတာကို အမ်ားသိၿပီးသားပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္အတြက္ ဝင္ခြင့္လက္ခံ ဦးေရကို လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ပိုတုိး ၿပီး ေခၚေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ေထာက္ျပသည္။

ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ မွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးကလည္း ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က  ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတုိ႔မွ တကၠ သိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ တုိင္းရင္း သား လူငယ္ေလးမ်ားကို အမွတ္ ကန္႔သတ္ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္တက္ ခြင့္ေပးသည့္ ပံုစံကဲ့သို႔  နည္းလမ္း တစ္မ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ ေၾကာင္း  ေထာက္ျပသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္စက ေဆးတကၠသိုလ္ ၄ ခု အတြက္ ဝင္ခြင့္ဦးေရကို ၂၄ဝဝ အထိ ေခၚခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေနာက္ တစ္ႏွစ္ တြင္ ၁၄ဝဝ အထိ ေလွ်ာ့ခ် ပစ္ခဲ့သည္ကို နားမလည္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

”ခုဆုိ ေဆးေက်ာင္းသား လက္ခံတဲ့ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္မႈ ဟာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ပါၿပီ။ အဲဒါဟာ လာမယ့္ ၅ ႏွစ္မွာ ဆရာဝန္ရွား မယ့္ အက်ဳိးဆက္ကို ေတာင္တန္း ေဒသေတြဟာ အခုထက္ပိုၿပီးခံစား ရပါေတာ့မယ္။ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ ေတြ မခံစားရေအာင္တာဝန္ရိွသူ ေတြ ႀကိဳလုပ္သင့္ၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါ တယ္” ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္က ေဆးေက်ာင္း သားဦးေရ ယခုႏွစ္တြင္ တုိးျမႇင့္ေခၚ ယူလိုက္ေသာ္လည္း သြားဘက္ ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္တို႔အတြက္ ဝင္ခြင့္လက္ခံသည့္ ဦးေရမွာမူ အေယာက္ ၁ဝဝ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ အတြက္ ေဆးဘက္ ဆုိင္ရာတကၠ သိုလ္မ်ားအား ဝင္ခြင့္ဦးေရတုိးျမႇင့္ လိုက္သည့္ အစိုးရအဖဲြ႕သစ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဦးေရ ၅ဝ သာ တုိး  သြားသည္ဟု ဆုိရမည့္ပံုေပါက္   ေနေၾကာင္း ပညာေရးေလ့လာသူ  တစ္ဦးက ေျပာသည္။

►နည္းပညာက႑ဝင္ခြင့္ အေျခအေန

ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(အဆင့္ျမင့္)ႏွင့္ မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(အဆင့္ျမင့္) အပါအဝင္ အျခားကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ဦးေရ အနည္းငယ္ ပိုေခၚခဲ့ ေသာ္လည္း အျခားေသာ နည္းပညာတကၠသိုလ္ တုိ႔အတြက္ ဝင္ခြင့္လက္ခံသည့္ ဦးေရကုိ ၁၈ဝ အထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ ခဲ့ရာ နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ား က႑တြင္လည္း ဦးေရ ၃ဝ ကိုသာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထက္ ေခၚယူခဲ့သည့္ပံုေပါက္သြား သည္။

►စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြကို ေမြး ထုတ္မေပးေတာ့ဘူးလား

ရန္ကုန္၊ မံုရြာႏွင့္ မိတၴီလာတုိ႔ တြင္သာ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စီး ပြားေရးတကၠသိုလ္ ၃ ခုအတြက္ ယခုႏွစ္ ဝင္ခြင့္ေခၚယူမႈသည္ ၿပီး ခဲ့ သည့္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏိႈႈင္းယွဥ္ပါက အေယာက္ ၁ဝဝ တုိးသြားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၂၉၅ဝ သာ ဝင္ခြင့္လက္ခံရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၃ဝ၅ဝ အထိ တုိးလိုက္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား တုိးျမႇင့္မႈက မံုရြာစီးပြားေရးတကၠ သိုလ္တြင္သာ ဦးေရ ၁ဝဝဝ မွ ၁၂ဝဝ အထိ တိုးခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က လက္ခံဦးေရ ၇၅ဝ ရိွခဲ့သည့္ မိတၴီလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ကမူ ယခုႏွစ္တြင္ ၆၅ဝ ျဖစ္သြားသည္။

►ပညာေရးအတြက္ အနည္းငယ္  တုိးၿပီး ႏုိင္ငံျခားဘာသာအတြက္ လူေတြ ေလွ်ာ့လိုက္တယ္

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က စၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဦးေရ ၃ဝဝ သာ လက္ခံသည့္ ရန္ ကုန္သည္ ယခင္အတုိင္းသာ ဝင္ ခြင့္လက္ခံခဲ့ၿပီး စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသိုလ္တြင္ မူလကထက္ ၁ဝဝ တုိးကာ ယခုႏွစ္တြင္ ဦးေရ ၄ဝဝ လက္ခံခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး တြင္သာရိွသည့္ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာ တကၠသိုလ္တုိ႔အတြက္ ယခုႏွစ္ ဝင္ခြင့္လက္ခံမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ကထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံ ျခားဘာသာ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားအၾကား ဂယက္႐ိုက္ခဲ့ သည္။

အထူးသျဖင့္ မႏၲေလးႏုိင္ငံ ျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ ျဖစ္ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ဦးေရ ၁ဝဝ   ေလွ်ာ့ေခၚလိုက္သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က တာဝန္ရိွ သူအခ်ဳိ႕က ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရ မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနထဲမွာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနပါဝင္သည္ဟု ေထာက္ ျပၾကပါသည္။

P – News

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*