ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဆဲြငင္ထားေသာ လက္တံႀကီးတစ္ခု(လူငယ္စင္ၿမင့္)

ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဆဲြငင္ထားေသာ လက္တံႀကီးတစ္ခု(လူငယ္စင္ၿမင့္)
August 18, 2016 Asian Fame

11:35 am
ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဆဲြငင္ထားေသာ လက္တံႀကီးတစ္ခု(လူငယ္စင္ၿမင့္)

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမဆံုးေသာ အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္ဆီသို႔  ဦးတည္ေလွ်ာက္ လွမ္းေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါ၏။ ထိုခ ရီးသည္ အစိုးရ၏ တာဝန္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူ၏ တာဝန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အစိုးရကို ထိန္းေ က်ာင္း တည့္မတ္ရာ လႊတ္ေတာ္၊ ထိုလႊတ္ေတာ္မွ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွအစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး ယႏၲရားအသီးသီး မွ ျပည္ သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစေသာ ႏိုင္ငံ့အေရးက႑အသီးသီး၌ သက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္း က်င္ ပညာရွင္တို႔ ဦးေဆာင္အား ထုတ္ေနၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ်ႏွင့္မလံုေလာက္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟူေသာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ လိုအပ္ သ ကဲ့သို႔ ထိုမ႑ိဳင္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္တည့္မတ္ ထိန္းေက်ာငး္ရန္လည္း မီဒီယာဟူေသာ မ႑ိဳင္လိုပါသည္ ။ မီဒီယာဟူသည္ ႐ုပ္သံ၊ သတင္း ဂ်ာနယ္မွ်သာမက မီဒီယာ၏ တရားကိုယ္ သေဘာသည္ ျပည္သူ႔အသံျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျပည္သူ႔အျမင္၊ ျပည္သူ၏ ေဝဖန္ေစာေၾကာမႈသာျဖစ္၏။ ထိုအထဲ တြင္ လူငယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အသိအျမင္၊ လူငယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြး အေရး၊ လူငယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အိပ္မက္အနာဂတ္၊ လူငယ္တို႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ သည္လည္း အဓိက က်ေ သာ ေန ရာတြင္ ရွိသည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္ ။ ထိုယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ကြၽႏု္ပ္တို ႔ေပၚျပဴလာနယူးစ္ဂ်ာနယ္ တြင္ ‘လူငယ္စင္ျမင့္’ ဟူေသာ က႑ သစ္ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ကာ လူငယ္မ်ား၏အသံကို စင္တင္သိၾကား ေစလိုျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Aggar

(၁)
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တူ႐ူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္း စသည္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ သ႐ုပ္သဏၭာန္ အပီျပင္ဆံုး အေနအထားျဖင့္ သြားေန သည္ဟု ယူဆမိသည္။ ဤတြင္ ေျပာစရာ ရိွလာသည္က ေရွ႕သုိ႔ အဘယ္မွ်ေရာက္ၿပီ လဲဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၏ သေဘာသဘာဝအရ တစ္ဆင့္ခ်င္း သြားရေသာ အေနအထား လည္းရိွသည္။ တစ္ဖက္က တုိင္းျပည္တုိး တက္ေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ (တစ္ နည္း) ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာေရး စနစ္ တည္ေဆာက္ေ ရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကူးလူး ဆက္ဆံေရး၊ အာရွတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးတုိ႔ သည္ အေရးႀကီးေ သာ ေရွ႕အလား အလာ မ်ားျဖစ္သည္ ။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ျပႆနာ ရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။

ထိုျပႆနာရပ္မ်ား၏ အျပန္႔အကား သည္ ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတုိး တက္ေရးအတြက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဆဲြငင္ထား ေသာ လက္တံမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ ။ ထိုခ်ဳပ္ ေႏွာင္ဆဲြ ငင္ ထား ေသာ လက္တံမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မွသာ ေရွ႕သုိ႔ လြတ္လြတ္ ကြၽတ္ကြၽတ္ သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း လြယ္ကူေသာ ကိစၥရပ္ကား မဟုတ္ ေပ ။ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ ဟုေခၚဆုိ ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္တန္႔ေရးကို ၾသဂုတ္ လ မကုန္ခင္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းသြားမည္ဟု သိရသည္။ အရင္အစိုးရ လ က္ထက္က လက္မွတ္မေရးထုိးျဖစ္ေသာ(၁၃) ဖဲြသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေရးထိုးျဖစ္ခဲ့ၾက သနည္း။ အရင္အစိုးရအေပၚ လက္နက္ ကိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ပုဂၢလ ဓိ႒ာန္ မၾကည္ညိဳေသာေၾကာင့္လား ။ ဒါမွ မဟုတ္ အျခားေသာ ေနာက္ကြယ္ကမည္ သည့္ ဖိအားမ်ဳိးေတြက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတြအေပၚ လႊမ္းမုိး ထား ေလသလဲ ။ ျပႆနာတစ္ရပ္ႏွင့္ တစ္ရပ္ အစပ္အဟပ္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကူးလူးယွက္ႏႊယ္ေနသည္ ဟု ယူဆရသည္ ။ အကယ္၍ NLD အစိုးရအတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ မွ ေပၚထြက္လာေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္တန္႔ေရး ရလဒ္ေကာင္း မ်ား ရရိွလာခဲ့လွ်င္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဆဲြငင္ထားသည့္ လက္တံႀကီး တစ္ခု ျပဳတ္က် သြားမည္ျဖစ္ သည္။

ထိုလက္တံႀကီး ျပဳတ္က်သြားသည္ ႏွင့္ အျခားေသာ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြား လိမ့္မည္ဟု ယူဆရာ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ အရ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ နီးပါးမွ် သက္တမ္း ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ႐ုတ္ ခ်ည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာမွာ ထင္ထား သေလာက္ မလြယ္ကူေခ် ။ တစ္ဖန္အဖန္ တလဲလဲျပဳလုပ္ တတ္ေသာ အေလ့အထ သည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈဆီသုိ ႔ ဦးတည္ သြားႏုိ င္ျပန္ သည္ ။ တပ္မေတာ္ဘက္ ကလည္း ျပည္ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလွ်င္ (တျဖည္းျဖည္း) ဆုတ္ခြာသြားမည္ဟု ေျပာဆုိထားသည္ ။ လက္ရိွ အေနအထား အရ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သည္ ။ ျပည္တြင္းစစ္ ေလ်ာ့ ပါးလာမွသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ပီၿပင္လာမည္ဟု ယူဆရာသည္ ။ ျပည္တြင္း စစ္ရိွေနသေရြ႕ တပ္မေတာ္၏ အခန္း က႑မွာ အေရး ပါေနၿမဲျဖစ္သည္ ။ အေရး ပါေနသေရြ႕ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနဦး မည္သာ ျဖစ္သည္ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး စဥ္ ကာလက မိမိတုိ႔အစိုးရ  ဖဲြ႕ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ေျပာ ဆိုခဲ့ဖူးသည္ ။ ယခုလည္း ယင္းေျပာၾကား ခ်က္အတုိင္း ေရွး႐ႈလုပ္ေ ဆာင္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရေတာ့ ဝမ္းသာေက်နပ္မိသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အျမင္အရ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ မတုိင္မီ ၾကားကာလမ်ား ၌ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈရိွ၊ မရိွကို စိုးရိမ္မိသည္။ အစိုးရအေပၚ ျပည္ သူတုိ႔၏ သေဘာထား ၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစု၏ သေဘာထား တိမ္းေစာင္း ခြၽတ္ေခ်ာ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္ ။ ႀကီးမားေသာ ကိစၥမဟုတ္ သည့္တုိင္ အေသးအမႊား အဖုအထစ္ေလး ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြကုိ တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္မည္ကို ပူပန္မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သတိ ႀကီးႀကီးထားရမည့္ ကာလဟူ၍ သာမန္ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ယူ ဆမိသည္ ။ယေန႔ အြန္လိုင္းသံုးစဲြသူမ်ား၏ အခန္း က႑သည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ အက်ဳံးဝင္လာၿပီျဖစ္သည္ ။ လူတစ္ဦးစီ၏ ဆႏၵ၊ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပ သရာ ေနရာလည္းျဖစ္လာ သည္။ တစ္ဦးခ်င္းသံုးစဲြသူ မ်ားရိွသလို Page/ Group စသည္ စသည္ျဖင့္ ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သံုးစဲြလာၾကသည္ ။ သတင္း တစ္ပုဒ္ကို အြန္လိုင္း မီဒီယာေတြမွ တစ္ ဆင့္ ခ်က္ခ်င္းသိရိွ ဖတ္႐ႈႏုိင္ၿပီး အျပန္ အလွန္မွ်ေဝၾက၊ မွတ္ခ်က္ ေတြေရးၾကရင္း အြန္လိုင္းမီဒီယာ၏ အခန္းက႑မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အေရးပါ လာ ၿပီျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာ၏ ျခယ္သမြမ္းမံေနမႈတုိ႔ကုိ ေယဘုယ်အေန ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ၾကား သိေနႏုိင္ၿပီဟု ယူဆမိ သည္။သေဘာထားအျမင္မ်ား အလြယ္တ ကူ  ေဝလွ်ံေပါက္ကဲြရာ လ ည္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးေရ ခ်ိန္အၫႊန္းမ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ျပသရာ ေနရာတစ္ခုဟူ၍ လည္းယူဆရာသည္ ။ေခတ္ေျပာင္း ေခတ္လႊဲ မ်ဳိးဆက္တစ္ရပ္ အတြက္ဖြင့္ေပး ထား သာ တံခါးေပါက္မ်ား ျဖစ္သည္ ။ ထိုတံခါးေပါက္မ်ားဆီမွ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တုိင္ တစ္ခုကို ဝမ္းပမ္းတသာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေန မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ရဲခန့္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*