တူးတာ ေညာင္ျမစ္ ၊ ေပၚေတာ့ ပုတ္သင္ဥ တစ္ခုခုလုပ္ပါ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန

တူးတာ ေညာင္ျမစ္ ၊ ေပၚေတာ့ ပုတ္သင္ဥ တစ္ခုခုလုပ္ပါ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန
August 10, 2016 Asian Fame

1:06 pm
တူးတာ ေညာင္ျမစ္ ၊ ေပၚေတာ့ ပုတ္သင္ဥ တစ္ခုခုလုပ္ပါ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန

Ye Lwin Article up

ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္ အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိုင္း ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီး တြင္ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္တည္း တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္း ၂ နာရီသာျခားၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ႏွစ္ခုက ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ အုန္းအုန္း ကြၽက္ကြၽက္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႏွစ္ခုမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာ လုပ္သားအေရး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ MAT (ထုိင္း ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အဖြဲ႕ )ႏွင့္  AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႕ တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယုဇနဟိုတယ္တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ ”ထိုင္းကိုပို႔လုိက္တဲ့ MoU အလုပ္သမားေတြ ဘာျဖစ္ ေနၾကသလဲ” ဟူေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ MOEAF အဖြဲ႕ ဝင္ေမဝင့္(MAY WINT)ေအ ဂ်င္စီႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ႊTipco  သစ္ သီးစံု အခ်ိဳရည္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္တို႔ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတာ္ဝင္ ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆုိင္မွ ”ထိုင္း ေရာက္ အလုပ္သမားမ်ားအေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ” တို႔ျဖစ္သည္။အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႏွစ္ခုအနက္ ယုဇနဟိုတယ္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္MAT၊AAC  ႏွွင့္ အလုပ္သမား ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းသည္အထိ အေခ်အတင္အ ျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲကို ရပ္နားခဲ့ရသည္။ထိုမွ်မက MATအဖြဲ႕မွ ဦးေက်ာ္ ေသာင္းႏွင့္ lovely World  ေအ ဂ်င္စီၾကား အမွား၊ အမွန္ဆံုးျဖတ္ ေရး တရား႐ံုး၌ တရားစြဲဆို ခ်ိန္း ခ်က္သည္အထိပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

(တရားဝင္သြားေရာက္ၿပီး တရား မဝင္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ လုပ္သား ၂၃ ဦးကစ၍)

အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၂ လပိုင္း ၂၆ ရက္ ေန႔တြင္ ျမန္မာ-ထိုင္း အလုပ္သမား ပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာ ခြၽန္လႊာMoU႕ အရ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ MOEAF အဖြဲ႕ဝင္ ေမဝင့္ေအဂ်င္ စီ၏ ပို႔ေဆာင္မႈျဖင့္ တရားဝင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တရားမဝင္နည္း လမ္း  (ေအာက္လမ္း)ျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔  ျပန္ေရာက္လာ သည့္ ျမန္ မာလုပ္သား ၂၃ ဦးကိစၥမွ အစျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယုဇနဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ MAT၊ AAC  ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္  AAC  မွ ဦးခိုင္ႀကီး က အဆိုပါ အလုပ္ သမား ျပႆနာ ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ရွင္းလင္းရာတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၂၃ ဦးသည္၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၁၂ လပိုင္း၁၅ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံရွိၾကက္ သားစက္႐ံု တစ္ခုတြင္ အလုပ္သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္ကုန္း အလုပ္သမား ေလ့ က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၌ အလုပ္ ရွင္ အလုပ္သမားသေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ (EC)  ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါခ်ဳပ္ဆိုမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီး ဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ေဒၚမို႔မုိ ႔သြင္က ၾကက္သားအေအးခန္း စက္႐ံု အလုပ္ဟုဆိုကာ လုပ္ငန္းသဘာဝ တို႔ကို ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ သို ႔သြားရာ ျမဝတီေက်ာက္လံုးႀကီးစခန္းသို႔ အ ေရာက္တြင္ စာခ်ဳပ္တြင္ပါေသာ ၾကက္သားစက္႐ံုမွာ ၾကက္အ ေကာင္မ်ား ေသးေနေသးသည့္ အတြက္ နာနတ္သီးအခ်ိဳရည္စက္႐ံု တြင္ ၂ လခန္႔ လုပ္ကိုင္ရန္၊ ၿပီးမွ သာ ၾကက္သားစက္႐ံုသို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည္ဟု ဆိုကာ အခ်ိဳရည္စက္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား သေဘာ တူ စာခ်ဳပ္ EC ေနာက္တစ္ခုကို ထိုင္း ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပရကြၽတ္ နယ္ေျမတြင္ရွိေသာTIPCO  နာ နတ္သီးအခ်ိဳရည္ စက္႐ံုနာမည္ျဖင့္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔ ေနာက္ ျပႆနာမ်ားတက္ကာ အလုပ္ရွင္၏ ေမာင္းထုတ္မႈေၾကာင့္ AAC အဖြဲ႕ႏွင့္ MATအဖြဲ႕ကို ဖုန္းဆက္သြယ္ကာ အကူညီ ေတာင္းခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တရား မဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာေၾကာင္း ဆိုသည္။”ရန္ကုန္မွာ စာခ်ဳပ္ကို အ လုပ္သမားေတြကို မေပးလိုက္ဘူး။ ျမဝတီမွာ အခ်ိဳရည္လို႔ေျပာင္းခ်ဳပ္ တဲ့စာခ်ဳပ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္း အလုပ္ သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးမွဴး ေဒၚမို႔မို႔သြင္ လက္မွတ္နဲ႔ ရာထူးတံ ဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးသား စာရြက္ေတြကို အလုပ္သမားေတြကို ေပးတယ္။ မူ ရင္းစာရြက္ေတြ က်ေနာ္တို႔လက္ ဝယ္မွာရထားတယ္။ ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ ျမဝတီမွာ ထပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စာခ်ဳပ္မွာ ေဒၚမို႔မို႔သြင္ လက္မွတ္ ဘာလို႔ ပါေနတာလဲ။ ဒါဟာ နည္း မ်ိဳးစံုနဲ႔ အလုပ္သမားေတြကိုမလိမ့္ တပတ္ ထုတ္ေရာင္းေနတာလူကုန္ ကူးတာပဲမဟုတ္ဘူးလား” ဟု ဦးခိုင္ႀကီးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကားMAT၊ AAC  ၏ သတင္းစာ ရွင္း လင္းပြဲ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာယကံရွင္ ေမဝင့္ကုမၸဏီႏွင့္ Tipco သစ္သီးစံုအခ်ိဳရည္စက္႐ံု ပိုင္ရွင္တို႔ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္မူ အလုပ္သမား ၂၃ ဦးကို အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ MoU စာခ်ဳပ္ ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းတူစက္႐ံုသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား ၂၃ ဦးမွာ အလုပ္ရွင္ မသိဘဲ ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို  AAC အဖြဲ႕ က ခိုးယူသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ ၂ ခု၏ ေျပာဆိုရွင္းလင္း မႈမ်ား၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားႏွင့္ လဝက ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေရးရာ ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္လည္း တိက်သည့္ အေျဖျပန္လည္ ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္းသာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲႏွစ္ခုမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ ဖက္ စြပ္စြဲေျပာဆို အျငင္းပြားမႈသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမွ အျခား ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထြက္ ေပၚခဲ့သည္။

(ပုတ္သင္ဥတူးရင္း ေညာင္ျမစ္ ေပၚခဲ့ၿပီ)

အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ဝန္ႀကီး ဌာန၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕၏ အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မိမိအလုပ္သမား အေပၚတာဝန္မယူမႈမ်ား၊ အလုပ္ သမားမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား အားလံုး ဘူးေပၚသလိုပင္ေပၚ လာခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္း က ယေန႔ထိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုမူ မီးေမာင္း ထိုးျပလိုက္သကဲ့ပင္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ သို႔သြားေရာက္မည့္ ျမန္မာလုပ္ သားမ်ား ျမဝတီေက်ာက္လံုးႀကီး စခန္းအေရာက္တြင္ Smart Cardရရွိေရးအတြက္ စခန္းရွိ အလုပ္ သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန အရာ ရွိကို အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ လာဘ္ေငြ ၆၅ ဘတ္ ေပးေနရျခင္း၊ အစိုးရကSmart Card အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းေငြ ၁၂ဝဝ ဘတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕တြင္ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ၃ဝဝဝ ေပးရေၾကာင္း အလုပ္ သမားမ်ားက ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ယင္းကိစၥအတြက္ ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးသိန္းဝင္းက ”ဥပေဒအရေတာ့ မေပးရဘူး။ မေကာက္ခိုင္းထား ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရဖို႔ မ်ိဳးေတြအတြက္ ေပးတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ ယင္းကား လာဘ္စားမႈ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ၾကက္သားစက္႐ံုဟု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သြားၿပီး နယ္စပ္ေရာက္ မွ သစ္သီး စက္႐ံုဟု ေျပာင္းလဲသြား သည့္ စာခ်ဳပ္ အသစ္တြင္ ေဒၚမို႔မို႔ သြင္၏ လက္မွတ္ပါေနျခင္းကိစၥ ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ပို႔ေဆာင္ သူ ေမဝင့္ကုမၸဏီႏွင့္ ထုိင္းလုပ္ငန္း ရွင္ပူးေပါင္းကာ စာခ်ဳပ္အတု၊ လက္မွတ္အတု ျပဳလုပ္ျခင္းလား (သို႔မဟုတ္) ေဒၚမို႔မို႔သြင္ကိုယ္ တိုင္က စာခ်ဳပ္ေနာက္တစ္ခုကို အဆင္သင့္လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ျခင္းလား ဟူေသာေမးခြန္း ေပၚလာခဲ့သည္။အဆိုပါ ကိစၥအတြက္မူ ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ တိက် သည့္ အေျဖမေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေျဖ ၾကားခ့ဲသည္။ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ကုန္ က်ေငြ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္သိန္းခြဲ ဟု အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေငြက်ပ္ သံုးသိန္းမွ ေလးသိန္းခြဲအထိ ေအ ဂ်င္စီမ်ားကိုေပးေနရေၾကာင္းအလုပ္ သမားမ်ားအားလံုးက တညီ တညြတ္တည္း ထြက္ဆိုၾကသည္။ယင္းအေပၚတြင္ lovely World  ေအဂ်င္စီမွMD ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ စန္းက အလုပ္သမားမ်ား ကုန္က် သည့္ ပိုက္ဆံေလးသိန္းဟူသည္ သူမလက္အတြင္း မေရာက္ရွိ ေၾကာင္း၊ သူမ လက္အတြင္းသို႔ မေရာက္ရွိသည့္အတြက္ ပြဲစား လက္အတြင္းေပးလိုက္ရသည့္ကိစၥ ကို တာဝန္မယူႏုိင္ေၾကာင္းဆိုသည္။ထုိ႔ျပင္ စာခ်ဳပ္၌ အလုပ္လုပ္ ခ်ိန္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ပါေသာ္လည္း ေျခာက္လႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ခံလုိက္ ရေသာ အလုပ္သမားကိစၥ၊ အလုပ္ သမားမ်ား ျပႆနာတက္လာပါက တာဝန္ယူေျဖ ရွင္း ေပးျခင္း မရွိဘဲ ေရွာင္ တိန္းေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား ကိစၥ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ Work Permit  ကို အလုပ္သမားမ်ား လက္အတြင္း ထားရွိရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အလုပ္ရွင္ကသိမ္းထားၿပီး အေၾကးြ ေက်မွ ျပန္ေပးသည္ဟူေသာကိစၥ၊ ယင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ တရားဝင္ MoU ၿဖင့္ သြားပါ လ်က္ ထိုင္းရဲကို လိုင္းေၾကးေပး အလုပ္ လုပ္ေနရသည့္ ကိစၥ၊ ျပႆနာ တက္လာေသာအခါ ေထာင္က်ခံရ သည္အထိျဖစ္ေသာအလုပ္သမားကိစၥ၊ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္သာရွိၿပီး မိမိလုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာမေလ့လာခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အားနည္း ခ်က္ စသျဖင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ား စြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးဥိီးသိန္းဝင္းက ”အလုပ္သမား အခ်ိဳ႕က သြားခ်င္တာပဲသိတယ္။ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းကို ေသခ်ာ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတဲ့အခ်ိန္ နားေထာင္တာေတြ အားနည္း တယ္။ သင္တန္းမွာဆို အိပ္ေနတာ ေတြပါ ေတြ႕ရတယ္။ အခု ၂၃ ဦး ကိစၥမွာလည္း သူတို႔ကို ထုိင္းဥပေဒ အရ တရားမဝင္ ျပန္လာသလိုျဖစ္ သြားေတာ့Black List အ ထိသြား တယ္ထင္တယ္။ သူတို႔ဥပေဒေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေသခ်ာမသိပါဘူး။ အမွန္ ဆိုရင္ေပါ့ေနာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ဥပေဒ အရ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးရွင္းၿပီး ထြက္လာခဲ့ရင္ ဒီလိုမျဖစ္ေတာ့ဘူး ေပါ့ဗ်ာ။ အခုက တခ်ိဳ႕ေျပာဆိုတဲ့ ဟာေတြက ဟုတ္တာေတြလည္းပါတယ္။ မဟုတ္တာေတြလည္းပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ျပန္ၿပီး စိစစ္ေနပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ ေအဂ်င္စီမ်ားကို စြပ္စြဲသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  MOEAF အဖြဲ႕မွ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္းAAC ၊ MAT အဖြဲ႕၏ တန္ျပန္ေမး ခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ားအေပၚ ေဝေဝ ဝါးဝါးသာ ေျပာဆိုႏုိင္ခဲ့သည္။ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုိင္စင္ရျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအား လံုးသည္ MOEAFအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ ၂ ခုေၾကာင့္ မိမိအဖြဲ႕ဝင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုး အေၾကာင္းကိုပင္ MOEAF အေနျဖင့္ တိတိက်က် မသိရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ခဲ့သည္။

(ဝန္ႀကီးဌာန ဘာလုပ္မွာလဲ ေမး ခြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ ေအဂ်င္စီ အ႐ႈပ္ႏွင့္ MoU ၿပႆနာ)

MoU လုပ္သားအေရးတြင္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာ လုပ္သားအေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ကား ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

MAT မွ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ”MoU႕ ကေန စာရြက္စာတမ္း ေတြရဖို႔ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈေတြ ျဖစ္ ကုန္တာ။ အစိုးရခ်င္း G to G   အလုပ္သမားပို႔တဲ့ ကိစၥမွာ ေအဂ်င္ စီက ၾကားကေနခံလိုက္ေတာ့B to B ဆိုတဲ့ စီးပြားေရး -စီးပြားေရး ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရား ဝင္ လူေမွာင္ခို ကုန္ကူးတာနဲ႔ တူ သြားတယ္” ဟုေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားမႈကို အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားဘက္ မွ တန္ျပန္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီး ဌာန မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရခ်င္းအစည္းအေဝး ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။မည္သို႔ပင္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားရွိေန ေစကာမူ အမွန္တကယ္ေအာက္ ေျခတြင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားျပႆနာမ်ားက တစ္စ တစ္စႏွင့္ အနာရင့္လာၿပီး ေနာက္ ဆံုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေပါက္ကြဲထြက္လခဲ့ သည္။ ယင္းအ႐ႈပ္ထုပ္ကို အလုပ္ သမားႏွင့္လဝက ဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္ကို အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွစ္ပြဲက ေမး ခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ အလုပ္သမား ၾကားရွိ ၾကားပြဲစားကိစၥ သည္လည္း အေရးႀကီးျပႆနာ တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ ”ဦးမ်ိဳးေအာင္ကို ျပန္ၿပီး ေမး ခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အ ေၾကာင္းကို ေသခ်ာမသိဘဲေၾကညာ ခ်က္ေတြ ထုတ္ေနတာလားလို႔ေမး ခ်င္ပါတယ္”ဟု AACမွကိုရဲမင္းကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အလုပ္သမားႏွင့္လဝကဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ ကိုေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သည္အဆိုပါ ေမးခြန္း၏အေျဖကိုဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သိ႔ု ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္နည္း၊ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္းဟုသာ တန္ျပန္ေမး ခြန္းထုတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*