ဥာဏ္ထူး အမွန္ျမဴးႏုိင္ပါၿပီ

ဥာဏ္ထူး အမွန္ျမဴးႏုိင္ပါၿပီ
August 3, 2016 Asian Fame

2:22 pm
ဥာဏ္ထူး အမွန္ျမဴးႏုိင္ပါၿပီ
In Photo Essay

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္မွတ္တိုင္အနီးရွိ သဘာဝတရားရိပ္သာမွာ တရားရွာမွီးသူ ေယာဂီမ်ား ႏွင့္ မရွိႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ခိုလံႈ အားထားရာေနရာ တစ္ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသဘာဝတရားရိပ္သာ တြင္ ေယာဂီမ်ား၊ လူနာမ်ားႏွင့္ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို ေစာင့္ေ ရွာက္ထားသကဲ့သို႔ ယုန္ငယ္ေလးမ်ား၊ ကြၽဲ ႏြားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာတိရစၧာန္ငယ္ေလးမ်ားကိုပါ  ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

ထိုအထဲတြင္မွ ထူူးထူးျခားျခား ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားသည္မွာ  ေတာ႐ိုင္းသတၱဝါေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဝက္ဝံေလး ႏွစ္ေကာင္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိဝက္ဝံငယ္ႏွစ္ေကာင္ကို ထုိေနရာမွသူမ်ားက ကံထူးႏွင့္ဥာဏ္ထူးဟု ေခၚၾက ကာ ထုိရိပ္သာတြင္သူတို႔အတြက္ သံဆန္ကာခတ္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းျဖင့္ ပံုမွန္အစာေကြၽးၿပီး ေစာင့္ ေရွာက္ထားသည္။

ထုိဝက္ဝံေလးႏွစ္ေကာင္ထဲမွ အႀကီးေကာင္ ဥာဏ္ထူးမွာ ရိပ္သာသို႔ေရာက္လာကတည္းက လွ်ာ တြင္ အဘုႀကီးေပါက္ေနကာ ပါးစပ္အျပင္သို႔ထြက္ လ်က္ အစားမစားႏို္င္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ က တံေတြးဂလင္းအရည္အိတ္အား အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ဝက္ဝံ အထူးကုဆရာဝန္ ဟယ္သာေဘကြန္ အပါအ ဝင္Royal Asia တိရစၧာန္ေဆးကုေဆး႐ံုမွ ေဒါက္ တာသိန္းထြန္းေအာင္တို႔က ဖယ္ရွားကု သေပးခဲ့သည္။ ခြဲစိတ္ျပီးခ်ိန္ကRoyal Asia ေဆး႐ံုမွေဒါက္တာ သိန္းထြန္းေအာင္က ဥာဏ္ထူးမွာ လူႏွင့္မယဥ္ပါး ေသးဘဲ ႐ိုင္းေန သျဖင့္ ေဆးထိုးေဆးတိုက္ရခက္ခဲ ေနျခင္း၊ လွ်ာမွာအျပင္သို႔ထြက္က်ေနၿပီး အနာျဖစ္ ေနသျဖင့္ လံုေလာက္ေသာအစာအာဟာရစားရန္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပံုမွန္အေနအထားအတိုင္းျပန္ ျဖစ္ရန္ ကာလတစ္ခုၾကာရွည္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။ အခ်ိန္တစ္ ခုေရာက္သည္အထိ မသက္သာပါက ထပ္မံခြဲစိတ္ဦးမည္ဟု ၾကားရေၾကာင္း ထုိဝက္ဝံငယ္ႏွစ္ေကာင္ကိုပံုမွန္ အစာေကြၽးေနေသာ ဦးေမာင္ဥာဏ္က ေျပာသည္။

ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းသုိ႔ မဝင္ခင္ေတြ႕ရေသာ ဥာဏ္ထူး။

ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းသုိ႔ မဝင္ခင္ေတြ႕ရေသာ ဥာဏ္ထူး။

အဆိုပါဝက္ဝံငယ္မွာ ပသွ်ဴးဝက္ဝံအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ကာ ရခိုင္႐ိုးမတြင္အေတြ႕မ်ားၿပီး သားေပါက္ႏႈန္း မ်ားမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ ျပည္ၿမိဳ ႕ေပါက္ေခါင္းနယ္ ဘက္တြင္ပါ အေတြ႕ရမ်ားလာေၾကာင္း၊ ယင္းဝက္ဝံ အမ်ိဳးအစားမွာ ငယ္စဥ္က ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ္လည္း လူတစ္ ရပ္ေက်ာ္ပါက အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း၊ သဘာဝ အတိုင္းသာထားသင့္ၿပီး အိမ္ေမြးအျဖစ္ထားရွိရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းRoyal Asia တိရစၧာန္ေဆးကု ေဆး႐ံုမွ သိရသည္။

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က တံေတြးဂလင္းအရည္အိတ္အား အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ဝက္ဝံအထူးကုဆရာဝန္ ဟယ္သာေဘကြန္အပါအဝင္ Royal Asia တိရစၧာန္ေဆးကုေဆးရံုမွ ေဒါက္တာသိန္းထြန္းေအာင္တို႔ကဖယ္႐ွားကုသေပးခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က တံေတြးဂလင္းအရည္အိတ္အား အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ဝက္ဝံအထူးကုဆရာဝန္ ဟယ္သာေဘကြန္အပါအဝင္ Royal Asia တိရစၧာန္ေဆးကုေဆးရံုမွ ေဒါက္တာသိန္းထြန္းေအာင္တို႔ကဖယ္႐ွားကုသေပးခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေဆး႐ံုတြင္ ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္အထိ တက္ေရာက္ေဆးကုသမႈခံယူၿပီး၍ ဝက္ဝံေလး ဥာဏ္ထူးမွာ သဘာဝရိပ္သာမွ ေနအိမ္ ငယ္ေလးသို႔ ျပန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ ညီျဖစ္သူ ကံထူးႏွင့္ ေပ်ာ္ ရႊင္စြာေဆာ့ကစားႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၄င္း၏လွ်ာမွာလည္း အေတာ္အတန္ သက္သာလာၿပီျဖစ္သည္။

 

 လွ်ာေအာက္မွ တံေတြးဂလင္းအရည္အိတ္အား ဆရာဝန္မ်ားက ၃ နာရီေက်ာ္ၾကာ ခက္ခဲစြာဖယ္ရွားေပးခဲ့ရသည္။


လွ်ာေအာက္မွ တံေတြးဂလင္းအရည္အိတ္အား ဆရာဝန္မ်ားက ၃ နာရီေက်ာ္ၾကာ ခက္ခဲစြာဖယ္ရွားေပးခဲ့ရသည္။

 

လူႏွင့္မယဥ္ပါးေသးဘဲ ႐ိုင္းေနသျဖင့္ ေဆးထိုးေဆးတိုက္ရခက္ခဲေနခဲ့၍ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆးကုသခဲ့ရသည္။

လူႏွင့္မယဥ္ပါးေသးဘဲ ႐ိုင္းေနသျဖင့္ ေဆးထိုးေဆးတိုက္ရခက္ခဲေနခဲ့၍
ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆးကုသခဲ့ရသည္။

 

ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္း ၃ နာရီေက်ာ္ၾကာ ဝက္ဝံေလးဥာဏ္ထူး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။

ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္း ၃ နာရီေက်ာ္ၾကာ ဝက္ဝံေလးဥာဏ္ထူး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။

 

ခြဲစိတ္္ၿပီးေနာက္ Royal Asia တိရစၧာန္ေဆးကုေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈဆက္္လက္ခံယူခဲ့သည္။

ခြဲစိတ္္ၿပီးေနာက္ Royal Asia တိရစၧာန္ေဆးကုေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈဆက္္လက္ခံယူခဲ့သည္။

 

ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္

ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္