ရက္ ၁၀၀ ျပည့္ၿပီ ေမွ်ာ္ …

ရက္ ၁၀၀ ျပည့္ၿပီ ေမွ်ာ္ …
July 21, 2016 Asian Fame

12:36 pm
ရက္ ၁၀၀ ျပည့္ၿပီ ေမွ်ာ္ …

mgswe

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရတက္ေရာက္တာဝန္ယူလာသည္မွာ ရက္ေပါင္းတစ္ရာျပည့္ၿပီ။ ေရြးေကာက္ပဲြကာလမွ စ၍ Change
ေျပာင္းလဲမႈဟုေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ထုိေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ျပည္သူလူထုက စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ မ်က္ႏွာေဟာင္းေတြကုိ ျမင္ရတာ မ်က္စိေညာင္းလာေသာအခါ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားၾကသည္မွာ လူ႔သဘာဝျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုလူထုအမ်ား စိတ္ဝင္ စားၾကသည္။ သို႔ေသာ္စိတ္ဝင္စား ၾကသည္ဆုိတုိင္း ေထာက္ခံၾကသည္ဟု ထိုအခ်ိန္က မေျပာႏုိင္ေသး။

ပါတီကုိေခါင္းေဆာင္သူသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ဳိးစံုကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏုိင္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ေပၚျပဴလာျဖစ္ခဲ့သည္ မွန္၏။ သို႔ေသာ္တက္ညီလက္ညီ အရည္အခ်င္းညီေသာ စီအီးစီရိွေသာ ပါတီဟုေျပာရန္ေတာ့ ဟိုတစ္ခ်ိန္က ယတိျပတ္ မေျပာႏုိင္ေသး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အရိွန္ ႏွင့္ NLD ကို လူေတြက ေထာက္ခံၾကသည္ဟု ဆုိရမည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အမတ္ေလာင္းမ်ားလ်ာထားခ်ိန္မွစ၍ ကြၽန္ေတာ္က သတိျပဳမိသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အစိတ္ ဇြဲနဘဲ ႀကီးစြာႏွင့္ လက္တဲြတုိက္ပဲြဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ပါတီအမာခံမ်ားကုိ အဓိကမထားဘဲ ပညာတတ္လူငယ္ေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလ်ာထား မည္ဟူေသာေလသံထြက္လာသည္။ ပါတီအမာခံမ်ားထံမွ မေက်နပ္သံေတြ ၾကားလာရသည္။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ NLD ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္မွာ (ေဘးလူအျမင္) တက္ၾ<ြကစြာလႈပ္ရွားခဲ့သူတုိ႔ ကုိ ဖယ္ထားခဲ့ေသာအခါ တစ္သီး ပုဂၢလဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ပို၍ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလာသည္။ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပေသာအခါ ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ အမတ္ေလာင္းမ်ား အႏိုင္ရၾကသည္။ လူအဓိက မဟုတ္၊ ပါတီအဓိကျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ ပဲြရလဒ္ေတြ ေပၚထြက္လာၿပီး ေနာက္ အစိုးရအဖဲြ႕အဆင့္ဆင့္ အတြက္ တာဝန္ေပးရန္ လ်ာထားခ်ိန္မွာ ပါတီတြင္းအသံေတြထြက္လာေသးသည္။

အျပင္လူေတြ မသိၾကရေသာ ပါတီတြင္းလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ထင္သည္။ ဝန္ႀကီးလုပ္ခ်င္တဲ့ ေရာဂါမထၾကဖို႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပး သည္ဟူေသာသတင္း၊ ဝန္ႀကီးအဆင့္တာဝန္ႏွင့္သင့္ေတာ္ သည္ဟု ယူဆၾကသူမ်ားက စာေရးသား တင္ျပၾကေၾကာင္း နာယကႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္ ဟူ ေသာသတင္းေတြၾကားခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေသာ သတင္းမ်ားအရ အနီးကပ္လက္တဲြေနေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျပင္ အျခား လူမ်ားကုိ စဥ္းစားေနသည္ဟု အကဲခတ္ၾကရပါသည္။ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ဝင္မ်ား အသံမထြက္႐ုံသာမက သမၼတေလာင္းအျဖစ္ပင္ ထင္ေၾကးေပးၾကသူေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲမွာ ဦးထင္ေက်ာ္ဟူေသာ အသံကသိပ္မက်ယ္ခဲ့။ အလ်ဥ္းသင့္၍ နာယကႀကီး ဦးတင္ဦးႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ ရင္းႏွီးမႈအရ ကြၽန္ေတာ္က ေမးလိုက္ မိသည္။

”အခုဆုိရင္ NLD ပါတီမွာ ေဒၚစုၿပီးရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးပဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမၼတလုပ္မွာလား” ဟု တဲ့တိုးေမးလိုက္သည္ႏွင့္ နာယကႀကီးက ခ်က္ခ်င္းေျဖသည္။ ”သမၼတမလုပ္ပါဘူးကြာ။ ခုေလာက္ လူထုေထာက္ခံမႈရေနတာနဲ႔ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ” ဟု ႐ိုးရွင္းစြာေျဖေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္က ထပ္ကြန္႔လိုက္မိေသးသည္။ ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အႏုိင္နဲ႔ပိုင္းမွာလား” နာယကႀကီးက မူပိုင္ဟန္အတုိင္းသြားမ်ားအားလံုးေပၚ ေအာင္ၿပံဳးေနရင္းကြၽန္ေတာ့္ကို ၾကည့္ေနသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ‘စိတ္ မ်က္စိ’ ထဲမွာေတာ့ ေခါင္းညိတ္လိုက္သလို ျဖစ္မိသည္။ ေနာင္ေသာအခါ ”ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္မရလို႔ သမၼတ မလုပ္ရရင္ သမၼတအထက္က ေနမည္” ဟူ ေသာ ေလသံထြက္လာေသာအခါ နာယကႀကီးရဲ႕အေျဖႏွင့္ အၿပံဳးကို သေဘာေပါက္ရပါေတာ့သည္။အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္စာရင္း မေၾက ညာခင္ရက္ပိုင္းအလိုမွာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ သီးျခားတာဝန္ေပးလွ်င္ အသင့္ေတာ္ဆံုးဟုထင္ရေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးကို ကြၽန္ေတာ္က ေမးမိေသးသည္။

”ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္မွာလား” ဟုတဲ့တုိးေမးလိုက္ေသာအခါ ”မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဆုိသည္။ ”ေသခ်ာရဲ႕လား” ဟု ထပ္ေမးေသာ အခါ ”ဆရာသမားေတြကိုကြၽန္ေတာ္ မညာပါဘူး” ဟုဆုိသည္။ သေဘာ ေပါက္လိုက္ရပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္မွတစ္ပါး အျခားသူ ကို တာဝန္မေပးႏုိင္။ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕စာရင္း ထြက္လာေသာအခါ ပါတီအမာခံ ဒုတိယပိုင္း လူေတြမပါဘဲ အျခားသူေတြ ပညာရွင္ေတြပါလာသည္။ ႏုိင္ငံ ျခားေရးသာမက အဓိကက်ေသာ ပညာေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန ကိုပါ ဥကၠ႒ကိုယ္တုိင္ တာဝန္ယူ မည္ဆုိေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးစစ္မ်က္ႏွာကို တပ္မွဴးကိုယ္တုိင္ လံွစြပ္ထိုး တုိက္ပဲြဝင္မွာလားဟု ေတြးၾကရေသးသည္။

သူကိုယ္တုိင္ျပန္လည္သံုးသပ္သည္လား၊ အႀကံေပးသူေတြ ရိွလို႔လားမသိ။ ပညာေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဌာနကိုလူစားလဲလိုက္သည္။ထိုသို႔ ေသာ ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းမႈသည္ မွန္ ကန္ေၾကာင္းေနာက္မွသိရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး လာေရာက္ ေသာခရီးစဥ္မွာ ဧည့္သည္ဝန္ႀကီး က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေသာအခါ တုိက္႐ိုက္ တာဝန္မရိွေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ‘အေသးစိတ္ မေလ့ လာရေသးပါ’ ဟူ၍ ေရွာင္ထြက္ လိုက္ေၾကာင္း သတင္းစာေတြ ဖတ္ရေသာအခါမွ ယေန႔ အစိုးရ၏ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွား ကြက္ေလးမ်ားကို ရိပ္မိရပါ ေတာ့သည္။ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားေန ၾကေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ‘ရက္တစ္ရာစီမံကိန္း’ ကလည္း ၿငိမ္ေဆးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုထင္သည္။ ရက္တစ္ရာအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးေတြ ေတြ႕ရေတာ့မည္ဟု ထင္ကုန္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမွာ အစိုးရေျပာင္းလဲမႈေတြရိွေသာ အခါ ယခင္အစိုးရေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားေလ့လာဖို႔၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္ယူေသာအားျဖင့္ ရက္တစ္ရာစီမံကိန္းဟု ဆုိၾကသည္။ ယခု ရက္တစ္ရာ ျပည့္ပါၿပီ။ ရက္တစ္ရာအတြင္း ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္အဆင့္တူ ဌာနႀကီးေတြ ျပန္လည္သံုးသပ္ေစသည္။ အစိုးရ သက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံခ်က္ေတြ လ်ာထား ေရးဆဲြေစသည္။ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ႏုိင္ငံ ေတာ္၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ထံ တင္ျပထားၾကၿပီဟု သိရသည္။ သည္ၾကားထဲမွာ အစိုးရအဖဲြ႕ အေနႏွင့္ ေပၚလစီပိုင္းဆုိင္ရာ စီ မံခ်က္ေတြ၊ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္လုပ္ ေဆာင္သည္ကို မေတြ႕ရေသး။ ေလ့လာျပင္ဆင္ဆဲ၊ အႀကံေတြ ရ ယူေနဆဲဟု ထင္သည္။

ရက္တစ္ရာအတြင္းမွာ ျပည္ နယ္၊ တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕လႈပ္ရွားမႈ ေတြ ေတြ႕ရသည္။ ေဒသႏၲရေဆာင္ ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ မူဝါဒဆုိင္ရာမ်ားလည္းတုိ႔ထိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ အတည္မျဖစ္ႏုိင္ေသး။ ရက္တစ္ရာအလြန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက မူဝါဒေတြခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါမွ ျပည္နယ္ တုိင္းအဆင့္က ထုိခ်မွတ္မည့္ ေပၚလစီအတုိင္းဆက္လုပ္ရန္သာ ရိွမည္။ ဥပမာ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရး ကိစၥ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈကိစၥ၊ ေျမယာကိစၥ၊ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးကိစၥ၊ ကြမ္းယာ ကိစၥ၊ အသင္း အဖဲြ႕ကိစၥ စသည့္ ကိစၥ ကိစၥေတြတစ္ခုလႈပ္ ရွားလိုက္တုိင္း လူထုက ေတာ့ Change ဟု ထင္ၾကသည္။ ေပၚလစီဟု မဆုိ ႏုိင္ေသး။ ရက္တစ္ရာ အလြန္ကာလ က်မွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြ ပီျပင္စြာ ေတြ႕ရပါ လိမ့္မည္။ ယခုကာလ လႈပ္ရွား ထားေသာ၊ ေျပာဆုိထားေသာ၊ ၫႊန္ၾကားထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၏တုံ႔ျပန္မႈ၊ သက္ေရာက္မႈေတြကို ေလ့လာၿပီး ဗဟုိမွ ထိန္းသင့္တာ ထိန္းမည္၊ တုိးသင့္တာတုိးမည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ယေန႔မွစ၍ ေျပာင္းလဲမႈစပါ ေတာ့မည္။ ျပည္တြင္းမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား ပါတီအဆင့္ဆင့္မွ ၾကားသိရယူပါ လိမ့္မည္။ ဌာနဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ရယူပါလိမ့္မည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ရာမ်ား သမၼတႀကီးက လမ္းၫႊန္ပါ လိမ့္မည္။သမၼတႀကီးကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္က အႀကံျပဳပါ လိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ကို အစိုးရက အားကိုးပါလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သမီးမို႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို လူေတြက ခ်စ္ၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပင္ပ ႏုိင္ငံေတြကလည္း သံေယာဇဥ္ ရိွ ၾကပါသည္။ ကိုယ္တုိင္လည္း ျပင္ပ ကမၻာမွာပညာသင္၊ ပညာရွာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

လူခြၽန္လူေကာင္းေတးသီခ်င္းထဲကလို ‘ကမၻာၾကည့္ ၾကည့္ျမင္’ ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းကို အတြင္းကၾကည့္ေသာ အျမင္ မဟုတ္။ အျပင္က ၾကည့္ေသာ အျမင္မ်ဳိး ျမင္ခဲ့သည္ဟုဆုိရမည္။ အေပါင္းအသင္းေတြ၊ မိတ္ ေဆြေတြ ေပါမ်ားပါသည္။ စစ္ အစိုးရလက္ထက္ ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈ ေတြ ဖြင့္လာပါလိမ့္မည္။ တုိင္း ျပည္စီးပြားေရး တံခါးပြင့္လာမွာ ေသခ်ာပါသည္။ ဒီမုိကေရစီအစိုးရ၊ အရပ္ သားအစိုးရျဖစ္၍ စီးပြားေရးကူညီ မႈေတြ လာပါလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေရးဆက္သြယ္မႈေတြ ပြင့္လာပါလိမ့္မည္။ လူမႈေရးကိစၥ ေတြလည္း နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာပါလိမ့္မည္။ ယူသင့္တာယူဖို႔၊ ခ်န္သင့္တာ ခ်န္ဖို႔၊ ပယ္သင့္တာပယ္ဖို႔ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လိမၼာ ပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ပါလိမ့္မည္။ လႊြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကိစၥ၊ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားကိစၥ၊ ဌာနေတြ ခဲြေဝျခင္းကိစၥ၊ သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္း ကိစၥ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ တရားဝင္ျဖစ္ေပၚလာေရးကိစၥ စသည္စသည္ ကိစၥမ်ဳိးစံုကို စဥ္းစားရာမွာ ေခါင္းတစ္လံုးတည္း ႏွင့္ စဥ္းစားသလား၊ အဖဲြ႕ႏွင့္ စဥ္းစားသလား၊ Think Tank ေတြႏွင့္ စဥ္းစားသလားမသိ။ လိမၼာပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္သြားေၾကာင္းကိုေတာ့ အားလံုးလက္ခံရပါမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ သာမက ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ား၊ ကမၻာ့အေနာက္ဖ်ား၊ အာရွအေရွ႕ဖ်ား၊ အာရွအေနာက္ဖ်ား၊ အာရွအလယ္ ပိုင္း၊ ထိပ္သီးႏိုင္ငံေတြ၊ ထိပ္သီး အဖဲြ႕အစည္းေတြႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ အကူအညီေတြ၊ အႀကံဥာဏ္ေတြမ်ဳိးစံုရမွာ ေသခ်ာပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အက်ဳိးရိွမည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ Change ကို ယခုက်န္ ရိွေသာ(၅ ႏွစ္ x ရက္ ၁ဝဝ)သက္တမ္းအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ ၾကရမည္က ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၅၁ သန္းမွတပါး အျခားမရိွပါေခ်။ ၅၁ သန္းေသာ ျပည္သူမ်ား ေကာင္းစားေရးကို ေမွ်ာ္ေနၾကသူက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပါတည္း။

ေမာင္ေဆြသက္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*