တာထြက္ေႏွးေႏွး ျမန္မာ့စီးပြားေရး

တာထြက္ေႏွးေႏွး ျမန္မာ့စီးပြားေရး
July 20, 2016 Asian Fame

2:38 pm
တာထြက္ေႏွးေႏွး ျမန္မာ့စီးပြားေရး

money

ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီအေနျဖင့္ အစုိးရ သစ္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အေရးအရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေန သည္မွာ ေလးလခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အစုိးရသစ္၏ ရက္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိေသာ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ကုိ ျမင္သာထင္သာရွိခဲ့သည္။ ယခုအစုိးရသစ္ကုိ ျပည္သူမ်ားကမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ဒီမုိကေရစီစစ္စစ္အစုိးရဟု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္မ်ားစြာေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲ ႏုိင္မည့္သူမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္တြင္ NLD အစုိးရသည္ သုံးမ်ိဳးၿပိဳင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡကိစၥ၊ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟုဆုိရမည္ျဖစ္ ေသာ ဗဟုိေစ်းကြက္သတ္မွတ္စနစ္မွသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ မလြဲမေသြ ေျပာင္းလဲေနရေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာကိစၥမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ား ကုိ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေသာ္လည္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားမႈ အလြန္ နည္းေနသည္ဟု စီးပြားေရးအသုိင္းအဝုိင္းက ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္။

အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ အဆုိအရျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ရက္ ၁ဝဝ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဇူလုိင္လကုန္၍ ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္မွသာ ရက္ ၁ဝဝ ျပည့္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အစုိးရအေနျဖင့္ ရက္ ၁ဝဝ စီမံကိန္းအတြင္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ စီး ပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ဧၿပီေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း ေတြ႔ ဆုံရာတြင္ ငါးႏွစ္အတြင္း ပုိ႔ကုန္ ၃ ဆ တုိးျမႇင့္မည္ဟူ၍သာ ေျပာဆုိထားသည္။ စီးပြားေရးကုိ အမွန္တကယ္တုိးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အာရွတြင္ က်ားသာမက ေဂၚဇီလာပါျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိ ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ အစုိးရသစ္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကုိ ခ်ျပပါဆုိလွ်င္ မွတ္မွတ္ရရထုတ္ ေဖာ္ျပစရာမရွိေသးျဖစ္ေနသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အားေလ်ာ့ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။

အစုိးရသစ္သက္တမ္းရက္ ၁ဝဝ အတြင္း ႏုိင္ငံစီးပြားေရးခ်က္ခ်င္း မတုိးတက္ ႏုိင္မွန္း စီးပြားေရးအသုိင္းအဝုိင္းက မည္ သူမဆုိ နားလည္ႏုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရက္ ၁ဝဝ အလြန္ အစုိးရသစ္၏စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရက္ ၁ဝဝ ျပည့္ ခါနီးေနေသာ္လည္းတစ္စြန္းတစ္စမွ ေပၚ ထြက္လာျခင္းမရွိမႈသည္ အစုိးရသစ္၏ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပုိ၍ တိတိက်က် ဆုိရမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး ကုိ အဓိကေမာင္းႏွင္ရေသာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ား ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအပါအဝင္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအနာဂတ္စီးပြားေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ထင္ရွားရွားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း လုံးဝမရွိသည္ ကုိ ျမင္ေတြ႔ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္ က ျပဳလုပ္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုသည့္ပြဲ ၌ အစုုိးရသစ္၏ စီးပြားေရးမူဝါကုိ အ ဆုိပါလအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ မၾကာမီထုတ္ ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ခ်ိန္အထိ လုံးဝထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ပါေနၿပီး အာဆီယံေဒသ တြင္းတြင္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္အက်ဆုံး စာရင္းထဲမွ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ေသးေသာ ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြက္အဆုိပါ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား သည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားေတာ့ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္မႈဟုဆုိရာတြင္ အေျခခံစီးပြားေရး ျဖစ္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမ က ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာမ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ယခင္အစုိးရသက္တမ္း အတြင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ၂ဝ၁၁ -၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ – ၂ဝ၁၆ တြင္ ဝင္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ အထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။

NLD အစုိးရလက္ထက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၆ ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း အဆုိပါပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ သိသိသာ သာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေစ်းကြက္ ပြင့္လင္းခါစ အာဆီယံႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အား ေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ား က ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ က ထုတ္ျပန္ထားေသာႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအားႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တခ်ိဳ႕ထည့္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းအၿပီး ပထမ ဦးဆုံးအစည္းအေဝးကို ဇြန္ ၂၇တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားအေနျဖင့္ ၈၇ ရက္ ေစာင့္ခဲ့ရေသာ္ လည္း ေဒၚလာသုံးသန္းတန္ လုပ္ငန္း ၈ ခုသာ ခ်ထားေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇူလိုင္လအတြင္းမွသာလုပ္ငန္း ၁၁ ခု ထပ္ မံခ်ထားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ သည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အင္တုိက္အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးအသုိင္း အဝုိင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၁၁ ဒသမ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခအဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ မ်ဳိးသားလုံး၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖုိး (GDP)သည္ က်ပ္ ၈၄၁၂၈ ဘီလ်ံဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈႏႈန္းကုိ ၇ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းဟု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီး ပြားေရးအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ခန္႔ မွန္းထားသည္။ပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ GDP အခ်ဳိးသည္ ၇ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လုိေငြႏွင့္ GDP အခ်ဳိးသည္ ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၁၁ ဒသမ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အစုိးရ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ အ တုိးႏႈန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္း က်င္သာရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ေငြေၾကးတန္ဖုိးက်ဆင္းျခင္းဒဏ္ကုိ ခါးဆီးခံရဖြယ္ရွိသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၊ ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီးေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဆုိင္ရာ

ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လုိင္စင္လုပ္ရန္လုိေသာ ကုန္စည္ေပါင္း ၄ ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး အြန္ လုိင္းစနစ္ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းအမည္ ၅ဝ ခန္႔ ကုိ လုိင္စင္မ်ားစတင္ခ်ထားေပးလ်က္ရွိ သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိကုန္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားမွာ အဆုိပါေျဖ ေလွ်ာ့မႈမ်ိဳးေလာက္ျဖင့္ ေျပလည္ေလာက္ မည့္အေနအထားမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား မဟာဗ်ဴဟာ တည္ေနရာအေနအထားတို႔အရ အားသာ ခ်က္ရွိၿပီးေဒသတြင္း ကမၻာ႔လူဦးေရ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ဗဟိုခ်က္တြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ ေစ်းကြက္ႀကီးကုိ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အျပင္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ( Soft Infrastructure) ျမႇင့္တင္သြားရန္ကိုလည္း အေလးေပးၿပီးေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရး (SME) လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ပိုမိုရရွိႏုိင္ရန္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈ ဘက္စံုေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမွန္တကယ္ ပုိ႔ကုန္ ၃ ဆတုိးျမႇင့္ရန္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေနျခင္း၊ ကုန္စည္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ အားနည္းေနျခင္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုပ္ ႏုိင္သေရြ႕ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေလ်ာ့က်ၿမဲ ေလ်ာ့က်ေနမည္ျဖစ္ၿပီးဘ႑ာေရးလုိေငြ ျပေနၿမဲသာျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိအေျခခံ၍

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားျပားလွၿပီး လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္ေသြးေၾကာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ အသိပညာပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား နည္းပါး သည့္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ား ကုိပုိ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ စက္မႈလယ္ယာ စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္။ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေစ်း ကြက္မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ မူဝါဒမရွိျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အေျခခံသည္ဟု တြင္တြင္ေအာ္ေနေသာ္လည္း အမွန္စင္ စစ္တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစုိးရ၏အေထာက္အပံ့သည္ အလြန္နည္းခဲ့သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Agri Food SMEs ) မ်ား စတင္ရန္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ စတင္ျခင္းသည္ ေနာင္ ၅ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းလွမ္းေစမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား၏ အစ ပင္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်ဆင္းလာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိရက္ ၁ဝဝ ျဖင့္ ပကတိ အေကာင္းျပန္လည္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံသားတုိင္း နားလည္ထားၾကမည္ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုစေသာ ရက္ ၁ဝဝ သည္ ေနာင္ ၅ ႏွစ္တာ စီးပြားေရးအဝန္းအဝုိင္းတစ္ခုလုံး၏ တာထြက္ပင္ျဖစ္သည္။ အဘက္ဘက္က နိမ့္က်ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ားႏွင့္တန္းတူ ေျခလွမ္း၍မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ေျခလွမ္းခပ္သုတ္သုတ္ လွမ္းသင့္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ပင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္၍ ေျခလွမ္းတျပင္ျပင္ ျဖစ္ေနသူ မ်ားစြာရွိေနခ်ိန္တြင္ အလ်င္အျမန္ အားသြန္ခြန္စုိက္လုပ္ေဆာင္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကုိ ယခုလအတြင္း ခ်ျပႏုိင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္မည္ဟုစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၏ ဇြန္လအတြင္းကေျပာဆုိခ်က္သည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းေလာက္တြင္ အတည္ျဖစ္လာမည္ဟုုေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေပသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*