၀ါဆုိလျပည့္ ဓမၼစၾကာေန႔

၀ါဆုိလျပည့္ ဓမၼစၾကာေန႔
July 18, 2016 Asian Fame

3:55 pm
၀ါဆုိလျပည့္ ဓမၼစၾကာေန႔

dahhma

၀ါဆိုလသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အားလံုးတို႔အတြက္ လထူးလျမတ္ျဖစ္ေပသည္။ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ကား “သေႏၶ၊ ေတာထြက္၊ ဓမၼစက္၊ တစ္ခ်က္ျပာဋိဟာ” ဟူသည့္အတုိင္း သဗၺညဳတဥာဏ္ရွင္ ဘုရားသခင္ကို ပဋိသေႏၶေနေတာ္မူျခင္း၊ဘုရား ေလာင္း သိဒၶတၳမင္းသား ေတာထြက္ေတာ္မူျခင္း၊ တရားဦးဓမၼစၾကာကို ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း၊ ေရအစံု၊ မီးအစံုတန္ခိုးျပာဋိဟာမ်ားကို ျပသေတာ္မူျခင္းဟူေသာ ထူးျခားသည့္ဘာသာေရးမွတ္တိုင္ႀကီးမ်ားကို စိုက္ထူခဲ့ေသာေန႔ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား ပုရိမဝါကပ္ ေတာ္မူၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလံုးသည္ ဝါဆိုလကို လထူးလျမတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဝါဆိုလရာသီပြဲေတာ္မ်ားမွာ (၁) သံဃာေတာ္မ်ားဝါဆုိပြဲ၊ (၂) ဝါဆိုပန္းႏွင့္ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴ ပြဲ၊ (၃) သက္ႀကီးဝါႀကီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ ပြဲတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဝါဆိုလ ၌က်င္းပသည့္ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈပြဲမ်ား ျဖစ္၍ ဝါဆိုပြဲေတာ္ဟု အမည္နာမေပး ေခၚေဝၚထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သံဃာေတာ္မ်ား ဝါဆိုပြဲေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေတာ္မူစဥ္ကပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တပည့္သာဝကမ်ားသည္ ေနပူမိုးရြာမေရွာင္ ဥတုသံုးလီဆယ့္ႏွစ္ရာသီပတ္လံုး ခရီးသြားလာေနၾကသည္။ ထိုခရီးသြား သံဃာမ်ားနင္းမိသျဖင့္ လူတုိ႔ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ စိုက္ပ်ဳိးပင္မ်ား ပ်က္စီးကုန္သည္။ ပိုးမႊားစသည့္ သတၱဝါငယ္ကေလးမ်ားလည္းေသေက် ပ်က္စီးၾကကုန္၏။ ထုိအခါ လူတို႔ သည္ သံဃာတို႔အေပၚ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ၾက၏။ ” တိရစၧာန္ျဖစ္သည့္ ငွက္တုိ႔ပင္ မိုးကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးအသိုက္မ်ားတြင္ ခိုေအာင္းကာ စိုးရိမ္ မရွိေနထိုင္ၾကသည္။ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းရဟန္းမ်ားမွာမူ ဥတုသံုးလီ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီပတ္လံုး ခရီးလွည့္ လည္ေနၾကသျဖင့္ အပင္ငယ္မ်ား ပ်က္စီးၾကရ၏။ ပိုးမႊားမ်ား၊ သတၱဝါ ငယ္မ်ားလည္း ေသေက်ၾကရ၏” ဟု ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ဆိုၾကသည္။

ျမတ္ဗုဒၶသည္ ထိုအေၾကာင္းကို ၾကားသိေတာ္မူသည့္အခါ တပည့္သာဝကမ်ားအား ဆံုးမၾသဝါဒေပး ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ” ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔၌ျဖစ္ေစ၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔၌ျဖစ္ေစ ဝါဆို၊ ဝါကပ္ ျပဳၾကရမည္။ ဝါတြင္းသံုးလပတ္လံုး မည္သည့္အရပ္သို႔မွ် ညအိပ္ညေန မသြားၾကရ” ဟု ဝါဆို၊ ဝါကပ္ဥပေဒ ကို ပညတ္ေတာ္မူလိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သံဃာေတာ္မ်ား ဝါဆို ပြဲေတာ္ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ဝါကပ္ျခင္းသည္ ပုရိမဝါကပ္ျခင္းႏွင့္ ပစၧိမဝါကပ္ျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏။ ပုရိမဝါကပ္ျခင္းသည္ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔၌ ဝါကပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ ေန႔တြင္ သံုးလျပည့္၍ ဝါကြၽတ္၏။ အေၾကာင္းမညီၫြတ္သျဖင့္ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔၌ ဝါကပ္ဆိုျခင္းသည္ ပစၧိမဝါကပ္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔မွ သံုးလျပည့္၍ ဝါကြၽတ္၏။

ထိုသို႔ ေက်ာင္းတိုက္အလိုက္ က်င္းပသည့္ ဝါဆိုပြဲသို႔ လာေရာက္ ၾကည္ညဳိသဒၶါပြားမ်ားေကြၽးေမြး လွဴဒါန္းၾကသည့္ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား ရွိၾကသည္။ အလွဴရွင္ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတို႔ ရဟန္းသံဃာမ်ား ဝါဆိုၿပီးသည္ႏွင့္ စားဖြယ္ေသာက္ ဖြယ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကသည္။ဤကားသံဃာေတာ္မ်ား ဝါဆိုပြဲက်င္းပပံု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔သည္ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား ဝါဆိုလတြင္ သကၤန္းမ်ားကပ္လွဴေလ့ရွိၾကသည္။ ဝါဆိုလဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔အထိ ဝါမဆိုမီ ၁၅ ရက္ အတြင္းကပ္လွဴၾကေလ့ရွိသည္။အထူး သျဖင့္ ဝါဆုိလဆန္း ၁၃ ရက္၊ ၁၄ ရက္(အဖိတ္ေန႔) ႏွင့္ လျပည့္ ေန႔မ်ား၌ လွဴဒါန္းသူမ်ားၾကသည္။ ဤသို႔ ဝါဆိုေတာ့မည့္ရဟန္းသံဃာမ်ား အား ဝါဆိုလဆန္း၌ပင္လွဴဒါန္းသည့္ သကၤန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ဝါဆို သကၤန္း” ဟုေခၚၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ ထင္ရွားရွိစဥ္ကမူ ဝါတြင္းသံုးလပတ္လံုး ဝါမက်ဳိးေအာင္ သီတင္းသံုးၿပီးေသာ ရဟန္းမ်ားအား လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္းျဖစ္သည္။ ယင္းသကၤန္းကို “ဝႆဝါသိက” ဟုေခၚသည္။ ဝါဆို ၿပီး ရဟန္းမ်ားကိုလွဴဒါန္းသည့္ သကၤန္းျဖစ္၍ ဝါဆိုသကၤန္း၊ ဝါကြၽတ္ သကၤန္းဟု ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အနက္ျမန္မာျပန္ဆိုေတာ္မူၾက၏။ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဝါဆိုသကၤန္းကို ဝါဆိုၿပီးရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဝါကြၽတ္သည့္အခါမွသာ ခံယူရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ ကာလၾကာျမင့္လာသည့္အခါ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္ စြာ မက်န္းမာသူ၊ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိသူမ်ား၊ ႐ုတ္တရက္ သဒၶါေပါက္လာသူမ်ားက အေဆာတလ်င္လွဴဒါန္းေသာ “ဝႆဝါသိက” သကၤန္းမ်ဳိးကို သီတင္းမကြၽတ္မီ ၁ဝ ရက္အလို ဝါတြင္းကာလ၌လည္း အလွဴခံခြင့္ ပညတ္ေတာ္မူေလသည္။

ထုိ႔အျပင္ဘုရားရွင္ခြင့္ျပဳသည့္ ရဟန္းမ်ားမိုးအခါဝတ္ရေသာ “ဝႆိက သာဋိက” မည္ေသာ မုိးေရခံသကၤန္းလည္းရွိသည္။ ထိုသကၤန္းကို ဝါေခါင္ လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔မွစ၍ အလွဴခံၿပီး၊ ဝါဆိုလဆန္းတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုးႏုိင္၊ဝတ္ႏုိင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ မိုးေရခံ သကၤန္းမ်ားကို ရဟန္းေတာ္မ်ား အ သံုးမျပဳၾကေတာ့သျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ မိုးေရခံသကၤန္းကို အစြဲျပဳ၍ “ဝါဆိုသကၤန္း” ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု တခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔တြင္ ဝါဆိုလ၏ ရာသီပန္းျဖစ္သည့္ ပုန္းညက္ပန္း စေသာပန္းမ်ဳိးစံုတုိ႔ကို ေစတီပုထိုးမ်ား၌ လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကသည္။ တခ်ဳိ႕သည္ သံဃာေတာ္မ်ား ဝါဆို သည့္အခါ ပူေဇာ္ကပ္လွဴႏုိင္ရန္ ဝါဆိုပန္းႏွင့္ ဝါဆိုဖေယာင္းတိုင္ႀကီး မ်ားကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကသည္။ ေတာ ႏွင့္နီးေသာ တခ်ဳိ႕ၿမဳိ႕၊ ရြာမ်ား၌မူ ကာလသားမ်ား၊ မိန္းမပ်ဳိေလးမ်ား သည္ အစုလိုက္္၊ အဖြဲ႕လုိက္ ေတာ ထဲသို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ဝါဆိုပန္းခူး ထြက္ၾကသည္။ ခူးယူရရွိလာသည့္ သေျပပန္း၊ ပုန္းညက္ပန္း စသည့္ ပန္းမ်ဳိးစံုတုိ႔ကို ေစတီပုထုိးမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကသည္။ ရန္ ကုန္ၿမဳိ႕ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ စသည့္ ထင္ရွားေသာေစတီပုထုိးမ်ား၌ ဝါဆို ပန္းကပ္လွဴသူမ်ား အထူးစည္ကား လွေပသည္။

ေရွးအစဥ္အလာအားျဖင့္ ျမန္ မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အသက္၊ သိကၡာ၊ ဂုဏ္ဝါႀကီးသူမ်ားအား ဝါဝင္တစ္ႀကိမ္၊ ဝါကြၽတ္တစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾက ေလ့ရွိခ့ဲသည္။ ဤအစဥ္အလာ အတုိင္း ျမန္မာတုိ႔သည္ ယခုေခတ္ အထိ က်င့္သံုးၾကလ်က္ရွိသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ မိမိ ထက္ သိကၡာ၊ ဝါႀကီးေတာ္မူသည့္ နီးစပ္ရာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကသည္။ ဤသို႔ခ်စ္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ေကာင္း လွသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ဝါဆို လ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာေကာင္း မ်ားကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းထားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမတ္မင္းလႈိင္
မွီျငမ္း-ဦးေအးႏုိင္ (BA)
အစိုးရဓမၼာစရိယႏွင့္ေစတိယဂၤဏ (ေရႊတံ ဆိပ္ရ အ႒ကထာျပန္အေက်ာ္) ဓမၼာစရိယ ၏ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာရာသီပြဲ ေတာ္မ်ား

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*