ေတာမီး

ေတာမီး
July 18, 2016 Asian Fame

4:58 pm
ေတာမီး

tawmee

”႐ႈိ႕ပါ”

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ခပ္အအ ေတာမီးေလးေတြပါ။လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔႐ႈိ႕လည္းေလာင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဖေယာင္းတိုင္မီး နဲ႔လည္း ေလာင္ႏိုင္ပါတယ္။ လမ္းေရလွ်ံလည္း မီးေလာင္လြယ္ပါတယ္။ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္က်လည္း မီးေလာင္လြယ္ပါတယ္။ အေဝးေျပးလမ္းကားေမွာက္လည္း မီးေလာင္တတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔႐ႈိ႕လည္း မီးေလာင္ပါတယ္။ဘာသာေရးနဲ႔ဆို ပိုလို႔ မီးေလာင္လြယ္ပါတယ္။ ႐ႈိ႕ၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ မီး ေလာင္ရန္အသင့္ရွိတဲ့ ေတာမီး ေလးေတြပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာနဲ႔ ႐ႈိ႕႐ႈိ႕ေလာင္တတ္တဲ့ ခပ္အအ ေတာမီးေလးေတြပါ။ သူမ်ားလစာတိုးရင္ေတာင္ မီးေလာင္ဖို႔အသင့္ပါ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္လည္း မီးေလာင္ပါမယ္။အမႈိက္ကစလို႔ ႐ႈိ႕ရင္ေတာင္ ျပာသာဒ္အထိ မီးေလာင္တတ္ပါတယ္။ ဝါယာတစ္စက ေစ်းတစ္ခုလုံး ျပာက်သည္အထိ မီးေလာင္လြယ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးန႔ဲ႐ႈိ႕လည္း မီးေလာင္ပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ဆို ပိုလို႔ေတာင္ မီးေလာင္လြယ္ပါတယ္။ ႐ႈိ႕ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အသိÓဏ္မဲ့တဲ့ ခပ္အအေတာမီးေလးေတြပါ။လူေတြကလည္း ငရဲက်တဲ့ ဇာ မဏီငွက္လို ျပာက်ေနတဲ့ မီးပုံထဲက ခုန္ခုန္ထေနတာလည္း ေမာလွပါၿပီ။ မၾကာခဏ ျပာပုံထဲက ခုန္ခုန္ထေနရလို႔၊ ေတာင္ပံခပ္ရင္ေတာင္ မီးေတြပြက္ပြက္ထ အန္က်ေနပါၿပီ။ ေနရာတကာလႈိက္ေလာင္ေနရ လို႔ ရင္ထဲမွာမီးစေတြလည္း အလိုလို ျဖစ္ထြန္းေနပါၿပီ။ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႐ႈိ႕ပါ။ ဘာသာေရးနဲ႔ ႐ႈိ႕ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ခပ္အအ ေတာမီးေလးေတြ ျဖစ္သလိုေလာင္ တတ္ပါတယ္။ ႐ႈိ႕ပါ။ေတာမီးစစ္စစ္ကေလးေတြပါ။ ေတာသားေတြ မသိနားမလည္ သစ္ခုတ္လို႔ ေတာျပဳန္းတာပါ။ ကိစၥ မရွိပါဘူး။ ထင္းမရွိရင္ေတာင္ မီးက ေလာင္ၿပီးသားပါ။ကန္စြန္းရြက္ေစ်းနဲ႔လည္း မီး ေလာင္တတ္ပါတယ္။ ဓာတ္တိုင္ေအာက္က ကေလးတစ္ေယာက္ေရမေသာက္ရရင္ေတာင္ မီးေလာင္ရန္အသင့္ပါ။တံတားေတြ နိမ့္နိမ့္သြားေအာင္ ေတာသားေလးေတြ မဆင္မျခင္အေပါ့စြန္႔မိပါတယ္။ ဒါလည္း မီးေလာင္ပါတယ္။ အေျပာ မႀကီးပါဘူး။ေတာမီးစစ္စစ္ကေလးေတြပါ။ ႏႈတ္တစ္ရာ၊ စာတစ္လုံးက စလို႔ တစ္ျပည္လုံး ျပာက်သည္အထိ ေလာင္တတ္ပါတယ္။ ေငြပုံေပၚထုိင္၊ ဘာတန္ဖိုးမရွိတဲ့ စကားတစ္လုံး ေၾကာင့္လည္း မီးေလာင္တတ္တဲ့ ခပ္အအ ေတာမီးေလးေတြပါ။ ဘာဝတ္စုံညာဝတ္စုံနဲ႔ ခြၽတ္ၿခဳံက်ေနတဲ့ စကားနဲ႔လည္းတာသြားေအာင္ ေလာင္လုိက္ပါရေစ။ ႐ႈိ႕ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခပ္အအ ေတာမီးေလးေတြပါ။ ရင္ဘတ္စည္တီးၿပီး ခပ္ႀကီးႀကီး ေလာင္လိုက္ခ်င္လို႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခပ္အအ ေတာမီးစစ္စစ္ေလးေတြပါ။

အၾကည္ေတာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*