၀န္ၾကီးမ်ားရုံးအတြင္း အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားက်င္းပေရးအၾကိဳျပင္ဆင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္

၀န္ၾကီးမ်ားရုံးအတြင္း အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားက်င္းပေရးအၾကိဳျပင္ဆင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္
July 15, 2016 Asian Fame

5:25 am
၀န္ၾကီးမ်ားရုံးအတြင္း အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားက်င္းပေရးအၾကိဳျပင္ဆင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား က်ဆုံးခဲ့ရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ၀န္ၾကီးမ်ားရုံးတြင္ ယခုႏွစ္အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားက်င္းပေရးအၾကိဳျပင္ဆင္မွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္ေန႕နံနက္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးႏွင့္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ၊ျပည္သူမ်ားက ၀န္ၾကီးမ်ားရုံးအတြင္းရွိ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားဧ။္ သမုိင္း၀င္ေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတုိင္ေရွ႕တြင္ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားအၾကိဳေလ့က်င့္ျပင္ဆင္မွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၀န္ၾကီးမ်ားရုံးသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဧ။္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္ျပီး အတြင္း၀န္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတြင္း၀န္ၾကီးမ်ား ၾကီးစိုးရာ ဌာနျဖစ္ခဲ့ကာ မူလက အတြင္း၀န္မ်ားရုံးဟုေခၚဆုိရာမွ ၁၉၇၂ မတ္လမွစ၍ ၀န္ၾကီးမ်ားရုံးဟုေျပာင္းလဲေခၚဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀န္ၾကီးမ်ားရုံးကုိ ၁၈၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပီးစီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိတြင္ အေနာ္မာအႏုပညာအဖြဲ႕က ၀န္ၾကီးမ်ားရုံးကို ျပတုိက္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အာဇာနည္ေန႕ေရာက္တုိင္း ျပည္သူမ်ားလာေရာက္ေလ့လာႏုိင္ရန္ ၀န္ၾကီးမ်ားရုံးကုိဖြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*