လြန္ဆြဲ

လြန္ဆြဲ
July 14, 2016 Asian Fame

11:53 am
လြန္ဆြဲ

soethein

ပီဇာတစ္ခ်ပ္၊ မင္းတို႔စားဖို႔ဆိုၿပီး ေပးသူကေတာ့ အခ်ပ္လိုက္ေပးလိုက္တာပါပဲ။ ဒီဘက္မွာက အားလံုးေဝစားၾကရတာဆိုေတာ့ တစ္စိတ္ရတဲ့သူနဲ႔ တစ္ ကိုက္ျမည္းလိုက္ ရတဲ့သူေတြနဲ႔ ျဖစ္ကုန္ၾကေရာ။ ေပးသူဘက္ကလည္းသူေပးႏိုင္သေလာက္ အျပည့္ေပးလိုက္တာပါတဲ့။ ရသူေတြဘက္ကေတာ့ မစို႔မပို႔ရယ္ လို႔ ေျပာၾကျပန္ပါေရာ။ ဒါကေပးသူနဲ႔ ရသူေတြၾကားက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေနတဲ့ မ႐ိုးႏိုင္ေသာ လြန္ဆြဲပြဲ နမူနာေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလြန္ဆြဲပြဲေလးကိုပဲ ႀကိဳးနည္းနည္း ထပ္တင္းၿပီး ေပးသူဘက္ကေန ဝင္ဆြဲၾကည့္ၾကရေအာင္။ ေပးသူဘက္က လွမ္းေျပာမည္က ပီဇာပိုယူမည္လား၊ စားမယ့္ လူေလွ်ာ့မလား။ ဒါက ပီဇာပိုရဖို႔ ပိုလုပ္ ေပးၾကမလား၊ လက္ရွိ ပီဇာကိုပဲ လူနည္းနည္းႏွင့္ ဝဝေလးစားဖို႔ ျပင္ၾကမလားလို႔ ေရြးခ်ယ္စရာ စေပးလိုက္တာပါ။ တစ္ နည္းအားျဖင့္ သူတို႔တစ္ေတြကို လုပ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ ပိုလုပ္ေပး၊ ပိုလုပ္ေပးလို႔ ပိုရလာပါက ျပန္ရမည့္အရာေတြ ပိုလာေစမည္ဟု မက္လံုး(Incentive) ေပးကာ သူတို႔၏ ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္မႈ (Productivity) တက္လာေစဖို႔ ဆီကို ဆြဲေခၚယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီလူအင္အားႏွင့္ပဲ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိအေနအထားအတိုင္းကိုပဲ လူေလွ်ာ့ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ သူတို႔တစ္ေတြ၏ အစြန္းထြက္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္မႈပမာဏ (Marginal Productivity) တက္လာေစဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ ကားပီဇာေပးသူက လိုခ်င္သည့္ အက်ိဳးမ်ားေသာ (Efficiency) ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ဆြဲပြဲ၏ အၿပီးသတ္ရလဒ္သည္ ထို Efficieny ျဖစ္ခဲ့ပါက ပီဇာေဝေပး သူကသူအႏိုင္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ေပမည္။ ဒါကလည္း သူ၏ ပုဂၢလိကစိတ္ဝင္စားမႈ (Self-interest) ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အခုဘက္ေျပာင္းၿပီး ယူသူေတြဘက္က ဝင္ဆြဲၾကည့္ၾကရေအာင္။ သူတို႔တစ္ေတြက ပီဇာကို ခြဲစားေနရတာကို ျငဴစူ ေနၾကျခင္းမဟုတ္။ အား လံုးလည္းရေအာင္၊ အာသာလည္း ေျပေအာင္ ဒါထက္ပိုၿပီး ေပးသင့္သည္ဟုသံုးသပ္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ေပးေနၾကတာပဲ၊ မစြမ္းသာတဲ့အရာေတြကိုေတာ့ လက္ခံေပးရမွာေပါ့။ လုပ္ေပးေနတာကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေပးရမွာေပါ့ စသည္ျဖင့္ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစေသာရလဒ္ (Effectiveness) ဘက္ကို လြန္ႀကိဳးပါေအာင္ ဆြဲသြားလိုပံုရွိ ေလသည္။ ဒါကို သူတို႔အတြက္ အႏိုင္ရေအာင္ ပထမအဆင့္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ Effectiveness ဆိုတာက သူ႔တို႔အားလံုးကို လႊမ္းမိုးမႈျဖစ္ေနေသာ အားလံုးၿခံဳငံုမိေသာ စိတ္ဝင္စားမႈ (Social-interest) တစ္ခုမို႔ ပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ လြန္ဆြဲပြဲ၏ ပထမအဆင့္သည္ ပီဇာေပးသူ၏ Self-interest ႏွင့္ ပီဇာခြဲေဝယူၾကသည့္သူမ်ား၏ Social-interest ႏွစ္ခု အၾကားတြင္ ပံုေပၚလာပါၿပီ။ ပံုမွန္လြန္ဆြဲပြဲတစ္ခုသည္ အႏိုင္-အ႐ံႈး ရလဒ္တစ္ခုႏွင့္ ရသေျမာက္စြာ အဆံုးသတ္ရသည္။ တစ္သင္းႏိုင္လွ်င္ က်န္တစ္သင္း႐ံႈးမည္မွာ ဓမၼတာပင္။ ႏွစ္သင္းစလံုး ႐ံႈးသည္လို႔ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမရွိႏိုင္။ သို႔ ေသာ္ ပီဇာတစ္ခ်ပ္အတြက္ လြန္ဆြဲပြဲက ပံုမွန္ပြဲ တစ္ခုလိုပင္ တစ္ဖက္ကႏိုင္လို႔ က်န္တစ္ဖက္က ႐ံႈးသည့္ ရလဒ္မ်ိဳးအျပင္၊ အဆိုးဆံုးအေျခအေနအျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ စလံုး ႐ံႈးသြားႏိုင္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ ေသးသည္။ အကယ္၍မ်ား ယခုကဲ့သို႔ ေသာ လြန္ဆြဲပြဲမ်ိဳးကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက ႏိုင္သြားေစေသာ ရလဒ္မ်ိဳးျဖင့္ အနားကြပ္ အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိေစလာမည္ ျဖစ္သည္။ အဲ့ဒါမ်ိဳးကိုပင္ “ Healthy-Conflict Practice ” ဟုေခၚေဝၚလို႔ ရႏိုင္သည္လား ဆိုသည္ကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္။

လြန္ဆြဲပြဲ၏ ပထမအဆင့္တြင္ မည္သည့္ရလဒ္မ်ိဳး ထြက္လာသည္ျဖစ္ေစ ပီဇာယူသူတို႔ဘက္၌ ဒုတိယအဆင့္ လြန္ဆြဲပြဲတစ္ခု ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိ တတ္ ေပသည္။ Social-interest ထဲက ေန Self-interest ကိုျပန္ဆြဲထုတ္ၾကသည့္ သေဘာရွိသည္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ယခု ေနာက္ပိုင္း၌ တြင္က်ယ္လာေသာ ညီမွ်မႈ (Equality) ႏွင့္ မွ်တမႈ (Equity) ႏွစ္ခု အၾကားက လြန္ဆြဲပြဲပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕က ပီဇာရွစ္စိပ္ လူရွစ္ေယာက္တစ္ေယာက္တစ္စိပ္ေပါ့ဟု သတ္ မွတ္လိုကာ ညီမွ်မႈဘက္က ေနၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ ေရစံုေဖာင္ခိုစီးသူ (Free Fider) မ်ားကို ဖယ္ထုတ္၍ မရႏိုင္သျဖင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူတို႔က ၎စနစ္ကို မႏွစ္သက္ၾကေတာ့ပါ။ သူတို႔ တစ္ေတြကေတာ့ ပီဇာရဖို႔ ပိုအားထုတ္ရသူေတြက ပိုစားၾက၊ နည္းနည္းပဲ အားထုတ္လိုက္ရသူ ေတြက နည္းနည္းပဲစားၾက၊ အား မထုတ္ဘဲႏွင့္ေတာ့ ခြဲတမ္းဝင္မယူလိုၾကပါႏွင့္ ဆိုသည့္ မွ်တမႈဘက္ကို အေလးသာၾကျပန္သည္။ ကုိယ္ျပန္ရမႈသည္ ကုိယ္စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့မႈအတိုင္း အခ်ိဳးညီေနေစရမည္ဟု ခံယူထားၾကေလသည္။

ထိုသို႔ေသာ လြန္ဆြဲပြဲမ်ိဳးတြင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးအႏိုင္ဟူသည့္ ရလဒ္မ်ိဳးကေတာ့ မည္သို႔မွ မေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါ။ အနာဂတ္တြင္ေရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ေရရွည္တြင္ေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဒီ အတြက္ေတာ့ တည့္မတ္ေသာ ေခါင္း ေဆာင္မႈျဖင့္ ေစ့ေဆာ္ဦးေဆာင္သြားဖို႔လို ပါသည္။ ထိုအတြက္ ညီမွ်မႈဆီမွ မွ်တမႈဆီသို႔လား၊ သို႔မဟုတ္ မွ်တမႈဆီမွ ညီမွ်မႈ ဆီသို႔လား ဆိုသည္ကေတာ့ သီးျခားေဆြး ေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။ ယခုလတ္တေလာတြင္ေတာ့ တစ္ဖက္အႏိုင္ တစ္ဖက္အ႐ံႈးရလဒ္မ်ိဳးသာ ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ဘက္က ႏိုင္လိမ့္မည္နည္း။ ထိုသူတို႔ ပါဝင္ပတ္ သက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ သေဘာ သဘာဝ၊ စံမ်ားႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ ခံယူက်င့္ႀကံမႈစသည္တို႔ကို သိရွိနားလည္ထားပါက ဘယ္ဘက္ကႏိုင္ေျခရွိသည္ကို မွန္းဆဖို႔ ရာ သိပ္အခက္အခဲရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပို၍နက္နဲၿပီး စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္း သည္က အဆိုပါလြန္ဆြဲပြဲမ်ိဳးတြင္ ဘယ္ ဘက္က ႏိုင္သင့္သနည္းဆိုသည္ကို မွန္းဆၾကည့္ဖို႔ရာျဖစ္သည္။ ညီမွ်မႈဘက္က ႏိုင္သင့္ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ မွ်တမႈဘက္က ႏိုင္သင့္ပါသလား။ ကိုယ့္ရဲ႕ အယူအဆ ခံယူမႈေတြက အဲ့ဒီမွန္းဆမႈ အေပၚတြင္ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္က ညီမွ်ျခင္းကို လက္ကိုင္ထားေနသူလား၊ မွ်တမႈကို လက္ခံေနသူလား။ အဲ့ဒါကို ဆန္းစစ္ၿပီးက ဘယ္ဘက္က ႏိုင္သင့္သည္ကိုအေၾကာင္းျပ၍ အေျဖထုတ္ေပးလိုပါေတာ့သည္။

သိဏ္းစိုး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*