ၿမန္မာစာနာမည္တပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ၿမန္မာစာနာမည္တပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
July 13, 2016 Asian Fame

5:59 pm
ၿမန္မာစာနာမည္တပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

Capture

ၿမန္မာစာ ျမန္မာစကား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဘိုးေဘးအစဥ္ အဆက္ကတည္းက အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကေသာ ‘ၾကားခံ’ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ ‘ဘံု’ စကား ျဖစ္သည္။

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းဟူေသာ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ၾကားခံ ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစ ကားျမန္မာစာကို အသုံးျပဳ၍ ဆက္ သြယ္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအျပန္အလွန္နားလည္ေရး၊ အေပးအယူမွ်တေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္း ႏွီးေရး၊ ညီၫြတ္စည္းလုံးေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္း၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း၊ ခ်င္းႏွင့္မြန္၊ မြန္ႏွင့္ရခိုင္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ကယားစသည္ျဖင့္ လူမ်ဳိးမတူ၊ ဘာ သာစကားမတူေသာ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမခ်င္း ေျပာဆိုေရး သားဆက္သြယ္ရာတြင္ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာက ေပါင္းကူးတံတား  သဖြယ္ဆက္သြယ္ေပးသည္။ ဤ အစဥ္အလာသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ား စြာကတည္းက က်င့္သုံးခဲ့ေသာ အစဥ္အလာျဖစ္သည္။

ပုဂံေခတ္၊ ၁ဝရာစု၊ ၁၁ရာစု တြင္ ျမန္မာစာအေရးအသားစတင္ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစကား သည္ အသုံးနယ္က်ယ္ျပန္႔ လာသကဲ့ သို႔ ျမန္မာစာေပသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး လာခဲ့သည္။ ၁၁ရာစုမွ ၁၉ရာစုအထိ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ ျမန္မာစာသည္
၁၉ရာစုကုန္ခါနီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ညိႇဳးညႇိဳးမွိန္မွိန္ျဖစ္ လာရသည္။

ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ေဂ်အက္စ္ဖာနီဗယ္၏ စကားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ ျမန္မာစကားသည္ ထီးသုံး နန္းသုံးစကားဘဝမွ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး စကား ဘဝသို႔ ေလွ်ာက်ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေစတနာလည္းမွန္၍၊ အေျမာ္အျမင္လည္းရွိေသာ ပညာ ရွင္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ စာသည္ မူလေနရာသို႔ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေရာက္လာရသည္။ တကၠသိုလ္ တြင္ တင့္တင့္တယ္တယ္သင္ၾကားရ သည့္ ဘာသာရပ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ လာရ သည္။ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ အျမင္ျဖင့္ ေရးသားေသာ စာေကာင္း ေပမြန္မ်ား ေပၚေပါက္လာရသည္။

“ဗမာျပည္သည္တို႔ျပည္၊
ဗမာစာသည္တို႔စာ၊
ဗမာစကားသည္တို႔စကား၊
တို႔ျပည္ကိုခ်စ္ပါ၊
တို႔စာကို ခ်ီးျမႇင့္ပါ၊
တို႔စကားကို ေလးစားပါ”

ဟူေသာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္အညီ ျမန္မာ စာ ျမန္မာစကား၏ အရွိန္အဝါ သည္ ျမင့္မားလာရသည္။

    ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ ေရးရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစာကို ႐ုံးသုံးေက်ာင္းသုံးစာအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္ သည္။  အစဥ္အဆက္ေ ပၚေပါက္လာခဲ့ ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားလုံးတြင္ ျမန္မာစာကို ႐ုံးသုံးေက်ာင္း သုံးစာ အျဖစ္ ေနရာေပးအသိအမွတ္ ျပဳထား သည္။

ယေန႔တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာစကားေျပာဆိုမႈ၊ ျမန္ မာစာေရးသားမႈတို႔တြင္ အတိမ္း အေခ်ာ္မ်ားရွိလာေသာအခါ ဝိုင္းဝန္း ၍ ေျပာဆိုၾက ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေထာက္ျပၾကသည္။ တည့္မတ္ထိန္း သိမ္းေပးၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ထိုအေၾကာင္း မ်ားကို တေမွ်ာ္တေခၚစဥ္းစားမိရင္း ျမန္မာစာကို ေလးစားျမတ္ႏိုးတန္ ဖိုးထားေသာ စိတ္ျဖင့္ ‘ျမန္မာစာ’ ဟူေသာ ေဝါဟာရကို နာမည္တပ္ အသုံးျပဳကာ အစုလိုက္၊အဖြဲ႕လိုက္ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သတိရမိပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ျမန္မာ စာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရခံေျမခံ ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ျမန္မာစာဌာနသည္ တကၠသိုလ္ျမန္မာစာသင္ၾကားေရး တြင္ အခ်က္အခ်ာဌာနျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ဆရာႀကီးဦးေဖ ေမာင္တင္ ဦးေဆာင္ေသာ ‘ျမန္မာ စာသမား’မ်ားက ‘ေခတ္စမ္းစာေပ’ ေခၚ စာသစ္ေပသစ္တစ္မ်ဳိးကို ဖန္ တီးခဲ့ၾကသည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျမန္မာစာ ဌာနဝန္းက်င္၌ ေပၚေပါက္လာေသာ ေဝါဟာရတစ္ခုရွိပါသည္။ ျမန္စာ ဂုဏ္ဆိုေသာ ေဝါဟာရျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာပါေမာကၡဆရာႀကီး ဦးဧေမာင္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာစာ ဂုဏ္ထူးတန္းမွာ ပညာဆည္းပူးၿပီး ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား က ‘ျမန္စာဂုဏ္’ဟူေသာ ဝိေသ သနထည့္ကာ ကေလာင္နာမည္ယူ ၿပီး စာေပမ်ား ေရးသားၾကသည္။ ‘ျမန္စာဂုဏ္’သည္ ‘ျမန္မာစာ၏ဂုဏ္’ သို႔မဟုတ္ ‘ျမန္မာစာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရ သူ’ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ကြၽန္ ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ ‘ျမန္စာ ဂုဏ္’တပ္၍ စာေရးေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွာကြၽန္ေတာ့္ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ျဖစ္ေသာ ျမန္စာဂုဏ္ေက်ာ္ျမင့္  ၊ ျမန္စာဂုဏ္တင္ေမာ္ေ ဌး၊ ျမန္စာဂုဏ္ ျမင့္ၾကည္၊ ျမန္စာဂုဏ္စံတင္၊ ျမန္စာ ဂုဏ္ျမျမသန္း၊ ျမန္စာဂုဏ္ၿမိဳင္သန္႔၊ ျမန္စာဂုဏ္မ်ဳိးေဆြ၊ ျမန္စာဂုဏ္ခင္ ခင္ေအး တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အားလုံး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျမန္မာစာဌာနမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတြင္ ‘ျမန္စာဂုဏ္   ေက်ာ္ျမင့္’  ကေလာင္နာမည္ျဖင့္ ေရး ေသာ ဆရာဦးဖိုးေက်ာ္ျမင့္မွာ စာေရး အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား အမ်ား အျပားေရးခဲ့ သည္။ အမ်ဳိးသားစာေပဆုမ်ားလည္း ရခဲ့သည္။ ဆရာမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၄ဝေက်ာ္က ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္ သြားရွာပါ သည္။ က်န္ဆရာ၊ဆရာမ မ်ား၏ စာမ်ားမ်ားစားစား မေတြ႕ ရပါ။

ဆက္စပ္ႏွီးႏႊယ္၍ေဖာ္ျပရလွ်င္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ျမန္မာစာဌာနမွ ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရသည့္ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားကလည္း ‘မန္းစာဂုဏ္’ ဟူေသာ ဝိေသသနထည့္ကာ ကေလာင္နာ မည္ယူ၍ စာေရးၾကသည္ကို ေတြ႕ ရပါသည္။ သတိထားမိသမွ် ‘မန္းစာဂုဏ္တင္ထြန္း၊ မန္းစာဂုဏ္ တင္ျမင့္၊ မန္းစာဂုဏ္ေငြစန္း’ တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာ၏ အင္ အားမ်ား တိုးပြားက်ယ္ျပန္႔လာ ေသာ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္။
‘ျမန္မာစာ’ဝိေသသနပါေသာ အသင္းတစ္သင္းမွာ ‘ျမန္မာျပန္႔’ ဟူေသာ အတိုေကာက္နာမည္ ျဖင့္ ထင္ရွားေသာ ‘ျမန္မာစာေပ ျပန္႔ ပြား ေရးအသင္း’ ျဖစ္သည္။ ထိုအသင္းတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပုဂၢဳိလ္မွာ ဆရာေမာင္ၾကည္ ရွင္(ဘုတလင္ ဦးခ်င္းစိန္)ျဖစ္သည္။ ‘အႏုပညာစာ ေပမွာ ေပါင္းလ်ာဝပ္စင္း ယဥ္ေက်း ျခင္း’ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ စာေပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ‘အႏုပညာေလာက’ စာေစာင္ ၃အုပ္ ႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မ်ား ထုတ္ ေဝခဲ့သည္။ ‘ျမဝတီဦးစ၊ လက္ဝဲ ေနာ္ရထာ၊ ဝန္ႀကီး ပေဒသရာဇာ၊ ေက်ာ္ေအာင္စံထား၊ ဂီတနက္သန္ကို ေစာညိန္း’စသည့္  အထိမ္းအမွတ္စာ အုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။  စာေပတန္ဖုိးႀကီး မား လွေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားစု စည္း ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အကိုး အကားျပဳရန္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ‘ျမန္စာျပန္႔’ အသင္းရပ္နား သြားၿပီး ေနာက္ ယခုအခါ ဆရာႀကီး ဦးေဌး ေမာင္၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚၾကြံယ္ၾကြယ္ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္၍ ျပန္ လည္လႈပ္ ရွားေနေၾကာင္း သိရပါ သည္။ အလြန္ဝမ္းသာစရာေကာင္း ပါသည္။

‘ျမန္မာစာေပခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ မ်ားအသင္း’သည္လည္း ေနာက္ပိုင္း မွာေပၚေပါက္လာေသာ အသင္းျဖစ္ သည္။ ‘ၿမန္စာခ်စ္’ ဟုအတို အေကာက္ ေခၚသည္။ ဆရာႀကီး ဂုဏ္ထူးဦး သိန္းႏိုင္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ ၍ စာေရးဆရာမ်ား၊ စာေပဝါသ နာရွင္မ်ား ပါဝင္ေ ဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာစာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ စာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းစ သည့္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆုံးေဖာ္ျပလိုေသာ အသင္းမွာ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာစာေက်ာင္းသား ကေလးမ်ား (ဆရာေကာင္း၊ ဆရာ မေကာင္းမ်ား)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ‘ျမန္မာ့ရင္ေသြးျမန္မာစာျမတ္ႏိုး သူမ်ားအသင္း’ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာ ခ်စ္ေသာ

လူငယ္မ်ားစုေပါင္းကာ ျမန္မာစာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ‘ကမၸည္းသစ္’ ေခၚစာေစာင္ကေလးမ်ားကို ထုတ္ ေဝ ၾကသည္။ ‘ကမၸည္းသစ္’တြင္ ဖတ္ခ်င္သဖြယ္ ‘စာေဟာင္းစာ ေကာင္း’မ်ား ထည့္သြင္းထားသကဲ့ သို႔ လူငယ္မ်ား ေရးသားေသာ ‘စာ
သစ္စာေကာင္း’မ်ားလည္း ပါဝင္ သည္။ တစ္ဖက္တြင္ အစဥ္အလာကို တျမတ္တႏိုးထိန္းသိမ္းကာ တစ္ ဖက္တြင္ အသစ္ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးစား ေနၾကေသာ ‘ျမန္မာ့ရင္ေသြး ျမန္ မာစာျမတ္ႏိုးသူကေလးမ်ား’၏ ေစ တနာႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ကို သာဓု ေခၚရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ့္စိတ္အာ႐ုံတြင္ ‘ျမန္ စာဂုဏ္’၊ ‘ျမန္စာျပန္႔’၊ ‘ျမန္စာခ်စ္’၊ ‘ျမန္မာ့ရင္ေသြး’ဟူေသာ နာမည္ ကေလးမ်ားသည္ လင္းလင္းလက္ လက္လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေနပါေတာ့ သည္။

ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*