ေနျပည္ေတာ္သည္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ၿပီေလာ

ေနျပည္ေတာ္သည္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ၿပီေလာ
July 6, 2016 Asian Fame

5:51 am
ေနျပည္ေတာ္သည္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ၿပီေလာ

ယခင္တစ္ပတ္မွ စာဆက္

၃။ ဆြဲေဆာင္စရာမ်ား (Attractions)

ခရီးသြားမ်ား ေဒသတစ္ခုကို လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းက ယင္းေဒသမွာ သူတို႔ကို ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းရွိေန၍ ျဖစ္ပါ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပုဂံေဒသ သည္ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီပု ထိုးမ်ား ယဥ္ေက်းမႈ ဗိသုကာလက္ ရာမ်ားျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား မ်ားကို ဖမ္းစားထားပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ခရီး သြားမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ ေအာင္ စီမံရန္လုိအပ္ပါသည္။ ေန ျပည္ေတာ္ေဒသသည္ စိမ္းလန္း ေသာ ေတာေတာင္ေဒသျဖစ္၍ သဘာဝခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ ဆြဲ ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဥပမာ ၿမိဳ႕ ပတ္ၿပီး စက္ဘီးစီးႏိုင္ရန္ လမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ပတ္စက္ ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ကေလာၿမိဳ႕မွာကဲ႔သို႔ ေတာင္တက္ လမ္းေၾကာင္း ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္ ျခင္း၊ ေလွခြင္းေတာင္ ကမ္းေျခ တစ္ဝိုက္ အနားယူအပန္းေျဖစရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အစားအစာ လုံၿခံဳ ေရးရွိေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ထူေထာင္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါ သည္။ ရွိၿပီး ဆြဲေဆာင္စရာမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းျခင္းႏွင့္ ဆြဲေဆာင္စရာအသစ္ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးလုံး ေဆာင္ရြက္ရန္လုိပါသည္။ မူလရွိ ၿပီး ေရပန္းဥယ်ာဥ္၊ တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္၊ ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္၊ အမ်ဳိး သားအထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္၊ ပရေဆးဥယ်ာဥ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေရပူစမ္း အစရွိသည္တို႔ကို ျပန္ လည္မြမ္းမံျခင္း၊ ဆန္းသစ္ေသာ အစီအစဥ္သစ္မ်ား တီထြင္တင္ ဆက္ျခင္း၊ သြားလာေရးလြယ္ကူ သက္သာေစရန္ လြန္းျပန္ကား လုိင္းမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္သင့္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ အနီး ရွိ ဖုိးက်ားဆင္စခန္းကိုလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဆင္စခန္းမ်ားကဲ႔သို႔ ခရီးသြားမ်ား စိတ္ပါဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ ေအာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ နည္းယူသင္ ၾကားၿပီး ပိုမိုအဆင့္ျမင့္မားေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ သင့္ပါသည္။ ေန ျပည္ေတာ္ ေရပူစမ္းကိုလည္း သြား လာေရး လြယ္ကူေအာင္၊ လုံၿခဳံမႈ ရွိေအာင္၊ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ နည္းနာမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အ ကူအညီျဖင့္ ျပဳစုထူေထာင္ ေဆာင္ ရြက္သင့္ပါသည္။

၄။ လုပ္ရွားမႈမ်ား (Activities)

ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ဘက္ေပါင္းစုံက လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဖန္တီး ဆြဲေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပ မာအားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ကို လာ ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္ မ်ားအေနႏွင့္ မီးပံုးပ်ံစီးျခင္း၊ စက္ ဘီး၊ ျမင္းလွည္းစီးျခင္း၊ ႐ုိးရာလက္ ေဝွ႔ႏွင့္ ျခင္းလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပ ေပးျခင္း၊ ေနဝင္ဆည္းဆာ၏အလွ ကို ေတာင္ေပၚမွ ၾကည့္႐ႈခံစားျခင္းအျပင္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား ခံစားႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္သည့္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ ညေစ်းတန္းမ်ား ဖန္တီးေရာင္းခ်ျခင္း၊ ညေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ အစားအစာမ်ား၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ညီညြတ္မႈကို အထူးဂ႐ုစိုက္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား အစားအစာမ်ားကို ကမၻာသိေအာင္ ျမႇင့္တင္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

၅။ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား (Amenities)

ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အေျခခံက်သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူသံုး သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္ စုံစမ္းေရး ႐ုံးမ်ား (Tourist information center) မ်ား၊ အေရးေပၚေဆးကုသမႈမ်ား၊ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း ဆုိင္ရာက ျပည့္စုံေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔စီမံရာတြင္ ျပည္စုံေအာင္ အေရအတြက္မွ်ကိုသာ စီမံ႐ုံမဟုတ္ဘဲ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လက္ ေဆာင္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈကို နည္း ပညာႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သာလြန္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွအကူအညီရယူၿပီး သင္ၾကားေဆာင္ ရြက္မည္ဆုိပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳး လာ႐ုံသာမက၊ ေဒသခံမ်ား ၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ အေထာက္ကူျပဳ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (Ancillary)

ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆုိင္ရာ မွ ျပည့္စုံေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ အေထာက္ အကူျပဳလိုအပ္ခ်က္မ်ားဆုိသည္မွာ ဥပမာ-ကားအငွား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာမ်ား၊ အာမခံကုမၸဏီမ်ားအစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္္။ တိုးတက္လာေရာက္မည့္ ခရီးသြားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ကူညီပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ႀကိဳတင္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းဦးေရ ၅ဝဝဝ ခန္႔ မီွတင္းေနထိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ သည္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ပါေလာ။

ေကာင္းထက္ေကာင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*