တစ္ေသာင္းအားႏွင့္ လွဴ

တစ္ေသာင္းအားႏွင့္ လွဴ
July 6, 2016 Asian Fame

5:54 am
တစ္ေသာင္းအားႏွင့္ လွဴ

mgswethetေသွ်ာင္ေနာက္ ဆံထံုးပါဟု ဆုိ႐ိုးရိွေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းသား ကြၽန္ေတာ္သည္ စစ္ကုိင္းသို႔ မွန္မွန္မ ေရာက္ျဖစ္ဘဲ  မသက္ေဆြ၏ ဇာတိ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ သရက္ၿမိဳ႕သို႔ ပံုမွန္ တစ္ႏွစ္ တစ္ေခါက္ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။

ကြၽန္ေတာ့္ အဖိုးသည္ ဟံသာဝတီ ခ႐ိုင္ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ ပုဂံေတာင္ေက်းရြာ ဇာတိ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ႐ိုင္ရဲဝန္ဘဝမွ အၿငိမ္းစား ယူေသာ အခါမွာ အထက္ အညာေဒသ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွာ အေျခခ်ခဲ့ပါသည္။ နယ္ စံုအႏွံ႔ ေျခဆန္႔ ခဲ့ရေသာ ရဲအရာရိွဘဝ ေရာက္ခဲ့ဖူး သမွ် အရပ္ ရပ္ ေအးခ်မ္းေသာသာယာေသာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွာ အေျခခ်ျဖစ္သည္။ အဖိုး အေျခခ်ေသာ စစ္ကိုင္းမွာ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ကြၽန္ေတာ့္ ကို ေမြး သည္။ သည္ပံု သည္ နည္း စစ္ကိုင္းသားျဖစ္ခဲ့ေသာ ကြၽန္ေတာ့္ေဆြမ်ဳိး ရင္းခ်ာတုိ႔သည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ မွာ တစ္ေယာက္မွ မက်န္ ေတာ့ေသာေၾကာင့္ အမည္ခံစစ္ကိုင္းသားသာ ျဖစ္ခဲ့ ရပါေတာ့သည္။ စစ္ကိုင္းေက်ာင္း မွာလည္း ပညာ မသင္ဖူးခဲ့။

သည္ေတာ့လည္း ‘ေသွ်ာင္ေနာက္ ဆံထံုး’ မပါႏုိင္ေတာ့ဘဲ ‘ဆံထံုးေနာက္ေသွ်ာင္ပါ’ ဘဝႏွင့္ မိုးဦးက် ေက်ာင္းေတြဖြင့္စ မွာ ႏွစ္ စဥ္ ေရာက္ ၿမဲ သရက္ၿမိဳ႕သုိ႔ မပ်က္မကြက္ ေရာက္ေနရသည္မွာ ၁၄ ေခါက္ရိွၿပီ။

အဖုိးေရာ၊ အေဖေရာ၊ အေမေရာ သရက္ ဇာတိ ေတြမုိ႔ မသက္ေဆြကုိ တစ္ၿမိဳ႕လံုး သိၾကသည္။ သူ႔ အဖိုးေရွ႕ေနႀကီး ဦးေရႊနီ ရိွစဥ္က ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

ထိုအေမြဆက္ကို ထိန္းေသာအားျဖင့္ ေက်းရြာရိွ မူလတန္း ေက်ာင္းသားေလးမ်ား ပံ့ပိုးေရး အတြက္ ‘ေရႊနီေအာင္သိန္း ေဖာင္ေဒးရွင္း’ ဟူေသာ အမည္ႏွင့္ အဖိုးေရာ အေဖပါ နာမည္သံုးလ်က္ ပညာသင္ စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ေလး တစ္ခုကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွ စခဲ့မိ ပါသည္။

 ႏွစ္စဥ္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ လုပ္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၄ ႀကိမ္ ရိွခဲ့ၿပီ။ သူငယ္တန္းမွ စတုတၴတန္း အထိ ပညာ ေတာ္၍ ႏြမ္းပါးေသာ ကေလးမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ခ႐ိုနီ မဟုတ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔လို လူလတ္တန္း စား မ်ား တတ္ႏုိင္ေသာ ပညာအလွဴျဖစ္ ပါ၏။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳသည္ကုိ တကယ္တမ္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရ ညသူမ်ားက သရက္ၿမိဳ႕မွ ေစတနာ ရွင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

 ဦးစန္းေအာင္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး စသူတုိ႔က ၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ပညာေရး မွဴးေဟာင္း ဆရာႀကီး ဦးလြန္းေရႊ၊ ခယက၊ မယက တုိ႔ႏွင့္ လက္တဲြညီညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။

ပညာေရး ဝန္ထမ္းတုိ႔ အၿငိမ္းစားယူသည္။ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ေတြ ေျပာင္းၾကေရႊ႕ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ခံ ေစတနာရွင္ မ်ားကေတာ့ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ ျပည့္ၿပီ။ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဖဲြ႕ထားသည္။

 ေက်းရြာသုိ႔ ဆင္းၾကသည္။ ေက်းရြာ မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၾက သည္။ သာမန္ စာေတာ္ သူ ေထာက္ ပံ့ေပးျခင္း အျပင္ ‘ဘက္စံု လူရည္မြန္’ ဟူ၍ ေရြးခ်ယ္ ဆုေပးေသးသည္။

 ပညာရည္ ထူးခြၽန္မႈ၊ အျပဳအမူယဥ္ေက်းမႈ၊ ေပါင္း သင္းဆက္ဆံမႈ၊ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ အေလ့အထရိွမႈ၊ ရသ စြမ္းရည္ နားလည္ ခံစား တတ္မႈ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၅ ခု ေအာက္မွ စြမ္းရည္ ၂၂ ခု အေသးစိတ္ေလ့လာ အကဲျဖတ္သည္။  အေျပာ အဆုိ အေန အထိုင္ ၊ ေပါင္း သင္းဆက္ဆံေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးမွစ ေခါင္းေဆာင္မႈပါ မက်န္ အကဲျဖတ္မႈကုိ အနီးကပ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးၾကသည္။

ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး ထို ေကာ္မတီက ႀကိဳး စားေပးမႈကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံမ်ားက အားေပး သည္။ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး မ်ားက ကိုယ္တုိင္ ပါ ဝင္ေပးၾကသည္။ သူတုိ႔ သူတုိ႔ေတြ ေစတနာထား ႀကိဳးစားေပးမႈျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ရရိွေသာ ေက်ာင္းသား ေလးမ်ားကို ဆုေပးပဲြ အခ်ိန္က်မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သြားေရာက္ႏုိင္ပါေတာ့သည္။

ၿမိဳ႕ခံေစတနာရွင္ မ်ားကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လို ရပ္ေဝး ေစတနာရွင္ေတြ မ်ားမ်ားေပၚထြက္ လွ်င္လည္း  ကိုယ္စား ကူညီၾကရန္ အသင့္ဟု ဆုိသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ား က ေက်ာင္းသားေလး မ်ားအား ဆုေပးရန္ စာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ေပတံ၊ ကြန္ပါဘူး၊ မွတ္စုစာအုပ္ စသည္တုိ႔ ရန္ကုန္ မွ အကုန္ပို႔ရသည္။

သည္ႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စား ေကာ္မတီမွ တာဝန္ယူၾကသည္။ ရန္ကုန္မွ သရက္ၿမိဳ႕ အေရာက္ ကားလမ္းက လည္း ေကာင္း သျဖင့္ ကုန္တင္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား တုိက္႐ိုက္ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ခံ ေစတနာရွင္ ေကာ္မတီကပင္ ရန္ကုန္မွ တုိက္႐ိုက္မွာ ၾကား သည္။ ရန္ကုန္မွာ အေန မ်ားေသာ ေက်ာင္းဆရာ အၿငိမ္းစား ဦးသိန္းေဘာ္ က ဝယ္ယူၿပီးတင္ပို႔သည္။

သရက္ၿမိဳ႕ ေရာက္ေသာအခါ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစန္းေအာင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး တုိ႔က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အကူ အညီႏွင့္ စီစဥ္ၾကေတာ့ သည္။ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား အားေပးရန္ ဒုိင္းဆုေလး မ်ား၊ နာရီမ်ား၊ အမွတ္တရ စာတန္းထိုး လက္ဆဲြအိတ္ ကေလး မ်ားသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ယူသြားရသည္။

ပညာရည္ခြၽန္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘက္စံုလူ ရည္မြန္ ဆုေပးပဲြအမီ တစ္ရက္ႀကိဳသြားရသည္။

အခမ္းအနားက်င္းပေသာ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ နံနက္ မွာ အထက (၁) ေက်ာင္းဝန္း တစ္ခုလံုး ေက်ာင္း စိမ္း ေရာင္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေန သည္။ ေက်းရြာမွ ဆုယူရန္  လာေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာ မ်ားျပည့္ေနသည္။ အိမ္ရွင္ အထက (၁) ဆရာမမ်ား ကလည္း ပ်ားပန္းခတ္မွ် လႈပ္ရွားေနၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ အဖဲြ႕ႏွင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ဦးေအာင္ခ်ဳိဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္ ဝင္းႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား ႀကိဳ တင္ေရာက္ ရိွၾကသည္။ နံနက္ ၉ နာရီ အခမ္းအနား စသည္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္း ဆက္ စကား ျမြက္ၾကား ေပးသည္။

သည္ပဲြကို ဦးစားေပး ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပေသာ အျခားပဲြသုိ႔ ကူးသြားရျပန္သည္။ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ သရက္ၿမိဳ႕မွ တာဝန္ရိွ သူမ်ားကို ၾကည့္ ရင္း အၿငိမ္းစား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ က ေက်းဇူး ေတြ တင္ေနရပါေတာ့သည္။ မသက္ေဆြက ေက်းဇူး တင္ စကားေျပာၿပီး ကြၽန္ေတာ္ စကားေျပာရေသာ အစီ အစဥ္မွာေတာ့ အပိုင္း သံုးပိုင္း ခဲြ၍ ေျပာဆုိပါသည္။ ပထမဦးစြာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ ရိွသူမ်ား၊ အက်ဳိး ေတာ္ေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာ တင္ျပရသည္။ ဒုတိ ယေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မွာၾကားရာမွာ ပညာကို ႀကိဳးစားၾကဖို႔ သာမက ပညာတတ္ေျမာက္ လူ ႀကီး ဘဝေရာက္ခ်ိန္ မွာ ျမန္ မာျပည္ အႏွံ႔အျပား ေရ ၾကည္ရာျမက္ႏုရာ သြားေရာက္ သက္ေမြး ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္ ထိုအခါမွာ သရက္ၿမိဳ႕ကို မေမ့ဖို႔ တတ္စြမ္း သည့္ ဘက္မွ ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမ ကို အက်ဳိးျပဳၾကဖို႔ မွာရ သည္။

တတိယ တင္ျပခ်က္ကေတာ့ သည္ပဲြမွာ ပုဂၢိဳလ္ ထင္ရွားမရိွၾကေသာ ရပ္ေဝးေရာက္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ သူ ၿမိဳ႕နယ္သား မ်ားကို သရက္ၿမိဳ႕ မွာ က်န္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ မိၿမိဳ႕ဖေဆြမ်ဳိး မိတ္သဂၤဟတုိ႔မွ တစ္ဆင့္မွာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာ ရပ္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သရက္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ၍ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး မ်ားမွာ လည္းေကာင္း၊  ျပည္ပမွာ လည္းေကာင္း ေရာက္ရိွေန ၾကသူမ်ား အနက္ ၾကြယ္ဝသူေတြ မ်ားစြာ ရိွၾကပါသည္။

သရက္ၿမိဳ႕ကို ျပန္မေရာက္ၾကေသာ သရက္သူ၊ သရက္သား ေက်ာင္းေတာ္သားေဟာင္း မ်ား ေရာက္ ရာေဒသမွ ေစတနာ ေဖာင္ေဒး ရွင္းေလး မ်ား စုိက္ထူ ေပးပါ။

သရက္ၿမိဳ႕ရိွ ဘဏ္အသီးသီး မွာ သိန္းတစ္ရာ ထားေပးလွ်င္ သိန္းႏွစ္ရာ ထားေပးလွ်င္ သိန္းသံုးရာ ထားေပးလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ ရရိွေသာ ဘဏ္ တုိးေလးမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေလးမ်ားကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးၾကပါ။ သရက္ၿမိဳ႕ ခံ အ က်ဳိးေတာ္ေဆာင္ အဖဲြ႕က စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾက ပါလိမ့္မည္ ဟူေသာ စကားကို တစ္ ဆင့္ ပါးလိုက္ရပါသည္။

လက္ရိွ သရက္မွာ ေနၾကသူမ်ားက ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားေပးဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံ လိုက္ရပါေသးသည္။

 ႏွမ္းတစ္ေစ့ႏွင့္ ဆီမျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွမ္းတင္း ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိတ္လွ်င္ ဆီေတြရမည္ကို လူတုိင္းသိ ၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ ပညာေခတ္ ျဖစ္သည္ဟု လက္ ခံထားၾကသည္။ ပညာတတ္ေတြ ေပါမ်ားဖို႔၊ ပညာ ထူးခြၽန္သူေတြ ေပါမ်ားဖို႔၊ အေဝးေရာက္ သရက္သူ၊ သရက္သားတုိ႔ ပံ့ပိုးေပးၾကပါ ဟု ကြၽန္ေတာ္ အေလး အနက္ ပန္ၾကား လိုက္မိပါသည္။

ရပ္ေဝးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြ၊ ဝန္ႀကီး ေတြ၊ ဝန္ကေလးေတြ၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ၫႊန္မွဴးေတြ၊ သူေဌးေတြ၊ သူၾကြယ္ေတြ ရိွ ၾကပါ သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြ ထဲမွ ဆယ္ေယာက္၊ ဆယ့္ငါးေယာက္၊ အေယာက္ႏွစ္ ဆယ္ေလာက္ သရက္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ ပံ့ပိုးၾကလွ်င္ အနာဂတ္ အတြက္ ေတာက္ပမည့္ ၾကယ္ပြင့္ေလး မ်ား မ်ားစြာ မ်ားစြာ ေပၚထြန္း လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေနမိသူ က ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသား စုမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*