တစ္ေက်ာ့ျပန္ အမိ တကၠသိုလ္မွ ရင္ကြဲ ပက္လက္ အခန္းမ်ား

တစ္ေက်ာ့ျပန္ အမိ တကၠသိုလ္မွ ရင္ကြဲ ပက္လက္ အခန္းမ်ား
July 6, 2016 Asian Fame

1:25 am
တစ္ေက်ာ့ျပန္ အမိ တကၠသိုလ္မွ ရင္ကြဲ ပက္လက္ အခန္းမ်ား

IMG_0035_0၂၄ ႏွစ္ လံုးလံုး ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ ျပန္ဖြင့္ လိုက္သည့္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ တက္ ေရာက္သူ မရွိသည့္ ဘာသာရပ္ မ်ား ရွိေနသည္ ဆိုပါက အံ့ၾသၾကမည္ လား သို႔မဟုတ္ ဤအတိုင္း သာမန္ ဘာမွမျဖစ္သလိုသာ ေနၾကမည္ လား မသိပါ။ သို႔ေသာ္ ဤသည္ က အမွန္ တရားသာျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာရပ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ထိုျပႆနာ ရွိေန ေသာ ဘာသာရပ္မွာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ သမိုင္း ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပါဠိကို အထူးျပဳ ေလ့လာ ရသည့္ အေရွ႕တိုင္းဘာ သာရပ္ တို႔တြင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၂ဝ၁၅ ခု ႏွစ္ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ႏွစ္ မွ စ၍ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၏ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ေက်ာင္းသား အင္အား စာရင္းက ေဖာ္ျပေနသည္။

 ယခုေတာ့ျဖင့္ ထိုဘာသာရပ္ တို႔၏ ပထမႏွစ္ စာသင္ခန္းသည္ ဆရာသာရွိၿပီး တပည့္က နတၳိ။

က်န္အခန္းမ်ား၌ ေက်ာင္း သားမ်ားကအျပည့္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝိဇၨာဘာသာရပ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပ ေဒ၊ ႏိုင္ငံ တကာ၊ ေရွးေဟာင္း သု ေတသန အပါအဝင္ ကုန္ထုတ္ဓာ တုေဗဒ အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္တို႔ တြင္လည္း ေလွ်ာက္ထား သူမ်ား ေန၍ သတ္မွတ္ ဦးေရ ထက္ပင္ ေက်ာ္ လြန္ လက္ခံေနရသည္ဟု ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဖိုးေကာင္းက ဆိုသည္။

ဤအေရး အတြက္ စာေရး ဆရာတကၠသိုလ္ စိန္တင္က ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ သမိုင္းဘာသာ ပထမ ႏွစ္၌ သင္ယူၾကသူ မရွိၾကျခင္း အ ေပၚ ထိုအေၾကာင္း အရာက ႏိုင္ငံ အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာ မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္သည္။

”ယေန႔ေခတ္ မွာ သမိုင္းက အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္က အမွားေတြ၊ နစ္နာဆံုး ႐ံႈးမႈေတြကို အနာဂတ္မွာ မျဖစ္ ရေအာင္ လူထုသိဖို႔ အမွန္အတိုင္း ခ်ျပႏိုင္တာ သမိုင္း ပညာရွင္ေတြ ပဲရွိတယ္”ဟု ၄င္းက ေထာက္ျပ သည္။

၄င္းနည္းတူ ရန္ကုန္ တကၠ သိုလ္ အၿငိမ္းစား ဒုတိယ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္းခင္ ကလည္း  ”ဒါဟာ တိုင္းျပည္ အ တြက္ ၾကာရင္ မေကာင္းဘူး”    မွတ္ခ်က္စကား ဆိုသည္။

၄င္းတို႔၏ စိတ္ ပူပန္ေနမႈက အလကား မဟုတ္။ ရန္ကုန္ တကၠ သိုလ္ဟူသည္ တစ္ေခတ္ တစ္ခါက အာရွႏိုင္ငံ မ်ားသို႔တုိင္ ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ေသာ သမိုင္းရွိသည္။ ႏိုင္ငံအ တြက္ ပံုရိပ္ေကာင္း တစ္ခု အဆင့္ ျမင့္ တကၠသိုလ္ ဆိုလွ်င္လည္း ဟုတ္ သည္။

တက္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္း သား/သူမ်ားကလည္း အေတာ္ဆံုး ေက်ာင္းသား/သူ စာရင္းဝင္မွရ သည္။

 ေဆးအမွတ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ အမွတ္နီးနီးရမွ တက္ခြင့္ရွိသည့္ ေနရာ ျဖစ္ေန၍ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္ကို ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္ သမိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းဘာ သာရပ္တို႔၌ က်ဆင္းသြားသည့္ ေက်ာင္းသား/သူစာရင္းက ထင္ ရွား သက္ေသ ျပေနသည္။

ဘြဲ႕ႀကိဳ သင္တန္း ျပန္လည္ဖြင့္ ခဲ့သည့္ ပထမႏွစ္ သင္တန္းတြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ သမိုင္း ဘာသာရပ္တြင္ ၁၇ ဦး၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ဦး၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္မူ တက္ေရာက္ သူ တစ္ဦးမွ မရွိေတာ့။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ၉ ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ အေရွ႕တိုင္း ဘာသာ ရပ္တြင္လည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ၅ ဦးသာ တက္ေရာက္ေတာ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေရာက္၌ ေလွ်ာက္ထား သူပင္ ေရာက္မလာေတာ့ေခ်။ ထို႔ ေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာအျဖစ္ သူတို႔႐ႈ ျမင္ေနၾကျခင္းပင္။

ထိုျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ က တကၠသိုလ္ တို႔တြင္ သာ မဟုတ္ အထက္တန္း မွာပင္ ႀကံဳေနရသည့္ ျပႆနာ ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းခင္ က ေျပာသည္။

အထက္တန္းကတည္းက ဝိဇၨာတြဲ ယူသူကို အမ်ားစုက အထင္ မႀကီးၾက။

 ေဘာဂတြဲ ယူလိုက္လွ်င္ပင္ ႏွာေခါင္းက ႐ံႈ႕ခ်င္ခ်င္။ ဝိဇၨာတြဲကို ကေလး မ်ားသာမက ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား ကပါ စာမလိုက္ႏိုင္သူ ယူ သည့္ ဘာသာရပ္၊ ညံ့သူ ယူသည့္ ဘာသာတြဲ ဟု ဆိုၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားတို႔က ဝိဇၨာတြဲကို အလိုလို လက္ေရွာင္ကုန္ၾကေတာ့ သည္။ မျဖစ္မေန မွသာ ယူၾက ေတာ့ သည္။

၂ဝ၁၅ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ အတြင္း ဝိဇၨာ ဘာသာတြဲ  (၄၉၁ မွတ္)ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အမွတ္ အ မ်ားဆံုးရခဲ့သူ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး ဂန္႔ေဂါ မွမဟန္နီလြင္က ”သမီး ဝိဇၨာတြဲ ယူေတာ့ အားလံုးက ဘာ လို႔ ယူတာလဲဆိုၿပီး ဝိုင္းတားၾက တယ္၊ တားသူေတြက ဒါက ဘာမွ လုပ္လို႔ မရဘူးလို႔ ဆိုၾကတယ္”ဟု ေျပာသည္။

တားေနရင္းႏွင့္ပင္ သူမက ယံုၾကည္မႈကို ဇြဲမေလွ်ာ႔ခဲ့ဟု ေျပာ သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုေတာ့ျဖင့္ သူမ ဘာဆက္တက္ရမွန္း  တစ္ခါ တေလ ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆက္ေျပာသည္။

 ႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အေနအထား အရ ဝိဇၨာတြဲသည္ သိပၸံတြဲေလာက္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္း မ်ား မ်ားစားစား မရွိ။

 ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး သံုးသပ္ ေလ့လာသူ ဃမသတည ႏိကခေအငသည ဦးေဆာင္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္း က ”ေခတ္စနစ္ ကိုက အခုလို ျဖစ္ ေနတာပါ”ဟု သံုးသပ္သည္။

ယေန႔ေခတ္၌ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးသာ အဓိကျဖစ္ေနၿပီး ယင္း မွာလည္း ယခင္ေခတ္က ပညာ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစားေပး မခံရမႈ တို႔ကို အေျချပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

”လူေတြက ရွင္သန္ေရး အ တြက္ပဲ အဓိက လုပ္ေနခဲ့ၾကရတာ ကိုး။ ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြား ေရး နဲ ့ကိုက္ညီတဲ့၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ပိုမုိရႏိုင္တဲ့ ပညာ ေရးမ်ိဳးကိုပဲ လူငယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ လာၾကေတာ့တယ္။

တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရး အပိုင္းမွာက အားလံုး လိုအပ္တယ္။ အခုလို ႐ိုဟင္ဂ်ာတုိ႔ ဘာတုိ ့အသံုး အႏႈန္းေတြ နဲ႔ ျပႆနာ တက္ေန ခ်ိန္မွာ သမိုင္းဌာနလုိ ဌာနမ်ိဳးက စာတမ္း ဖတ္ၿပီး ရွင္းလင္း တာတုိ႔ ဘာတုိ႔ လုပ္သင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝိဇၨာသမားေတြ အတြက္ ဘဝအာမ ခံခ်က္ ရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုရွိ ဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု ဦးေအာင္ ေက်ာ္ဆန္းက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ သိပၸံတြဲက သာ ေက်ာင္းဆင္းၿပီး မၾကာခင္ အလုပ္ရေလ့ ရွိၿပီး ဝိဇၨာတြဲက ခက္ ခဲေလ့ရွိေနသည္က အမွန္တရား ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ သိပၸံ ဘာသာတြဲျဖင့္  (အမွတ္ ၅၆၂ မွတ္) တစ္ႏိုင္ငံလံုး အမွတ္ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သူ မထက္ ယမင္းေအာင္က ”တိုင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေန အရ စားဝတ္ ေနေရးေျပလည္ဖို႔၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိဖို႔ ပိုၿပီး လြယ္ကူ ေစတဲ့ သိပၸံ ဘာသာရပ္ေတြဘက္ကို ေက်ာင္းသားေတြ ပိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾက တာလုိ ့ညီမေတာ့ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေဆးေက်ာင္း ဆိုသည္က ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္း အစိုးရ ဌာနသို႔ တည္းမဟုတ္ ျပင္ပ တစ္ေနရာ အစရွိသည့္ ႀကိဳက္ရာ aနရာတြင္ အလုပ္ တန္းရႏိုင္သည္။

ပုသိမ္တကၠသိုလ္ သမိုင္းဌာန ကထိက ဦးသန္းထုိက္ေအာင္ က  ”တကယ္ေတာ့ အားလံုးက ဘက္ ညီေနမွ ေကာင္းမွာပါ။ တစ္ဖက္ ဖက္ ကို အတင္းေဇာင္းေပးလုိက္ တဲ့အခါ အျခား တစ္ဖက္မွာအား နည္းသြား လိမ့္မယ္။ အခုလို ေက်ာင္း သားေတြက သိပံၸ ဘာသာရပ္ေတြ ကိုပဲ ေဇာင္းေပးေလွ်ာက္ပါ မ်ား လြန္းရင္ ေနာက္ပိုင္း ကေလးေတြ မွာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းနဲ႔ ရသစာေပ ဘက္ေတြမွာ အားနည္း လာတယ္။ ေျပာရရင္ ဝိဇၨာဘာ သာရပ္ေတြက အတြင္းစိတ္ ကို ျပဳ ျပင္ေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြပါ။ သင္ ယူတဲ့သူေတြ နည္းလာတဲ့ အခါ ကိုယ္ႏႈတ္ အမူအယာေတြ ႐ုန္႔ရင္း ၾကမ္းတမ္း လာၾကလိမ့္မယ္။ တစ္ ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ၾကင္နာ ရေကာင္းမွန္း မသိ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္ေတြ ထားရ မွန္းမသိတဲ့ အေျခအေနေတြအ ထိျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္” ဟုသတိေပးသည္။

ထိုျပႆနာ ကို ေျပလည္ေစ ရန္ အေျခခံ ပညာအဆင့္ မွာပင္  ဝိဇၨာဘာသာရပ္ ကို ေက်ာင္းသား မ်ား တန္ဖိုးထားလာေအာင္ ဆရာ/ ဆရာမ မ်ားက သင္ၾကားေပးမွ ရ ေတာ့မည္ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းခင္ အႀကံျပဳသည္။

”ပထဝီ မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သမိုင္း ဘာသာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ Note ေလး ေတြထုတ္ၿပီး ဒါက်က္ ဒါက်က္နဲ႔ ပဲ ေျပာခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီ ဘာသာရပ္ ေတြကို စိတ္ဝင္စားေအာင္ မသင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး။ အေၾကာင္းနဲ႔ အ က်ိဳး၊ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ေအာင္ သင္ ေပးႏိုင္ဖို႔လုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝိဇၨာ ဘာသာရပ္ေတြကို ေက်ာင္းသား ေတြ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းလာတဲ့ ကိစၥက တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ သိပ္ဆိုင္ တယ္လို ့မထင္ဘူး။

ငယ္ငယ္ ကတည္း က ကေလး ေတြကို ဝိဇၨာ ဘာသာရပ္ေတြမွာ ဆင္ျခင္တတ္ေအာင္၊ ႏႈိင္းယွဥ္ တတ္ေအာင္၊ သင္ခန္းစာ ယူ တတ္ ေအာင္  သင္ေပးဖို ့လိုပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ လက္ ရွိ တက္ေနသည့္ သမိုင္းေက်ာင္း သားတစ္ဦးက သူ၏ ဝါသနာပါမႈ အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့မႈကို ေနာင္တရ မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဖုိးေကာင္းကေတာ့ ၄င္းေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသားနည္း သည္ကို စိတ္မပူဟု ဆိုသည္။

”သမိုင္း ဘာသာရပ္တုိ႔၊ အေရွ႕ တိုင္းဘာသာရပ္ (ပါဠိ)တို႔ဆိုတာ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေခတ္က တည္းက ေလွ်ာက္တဲ့သူ နည္းပါ တယ္။ ဒါက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားၾကမႈ အေပၚမွာပဲ မူ တည္ပါတယ္။ ဝိဇၨာ ဘာသာရပ္ ေတြက အရင္ကတည္း က သူ႕အ ေရ အတြက္နဲ႔သူပါ။ စိုးရိမ္စရာမ လိုပါဘူး။ ရွိတဲ့ အေရအတြက္ထဲ ကပဲ ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ ျဖစ္သြားၾကဖို႔သာ လိုပါတယ္ ။လူ ႀကိဳက္ မ်ားဖို႔ မလိုပါဘူး။ အေရ အတြက္ မ်ားဖို႔လည္း မလိုပါဘူး။ တကယ္ စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့ ေက်ာင္း သားေတြ ကေတာ့ လာေလွ်ာက္ ၾကမွာပါပဲ”ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ တြင္ တက္ေရာက္လို၍ စိတ္ကူး အိပ္မက္ မက္ၾက သူမ်ားေသာ္ လည္း ၂၄ ႏွစ္ လံုးလံုး ပိတ္ထား ခဲ့ရာမွ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ အခါ ထို တကၠသီလာျမကြၽန္းသာ ၌ ေက်ာင္းသားမဲ့ ဘာသာရပ္ အတန္းေဟာင္းေလာင္း မ်ား ရွိေနသည္ က ေတာ့ ….။

bar_graph1bar_graph2

မင္းသုေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*