၁.၂.၂၀၂၁ မှ ၁၈.၇.၂၀၂၂ ရက်အထိ အသစ်ဖွင့်လှစ်သည့်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ၁၁၄ ရုံနှင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်စက်ရုံ ၁၀၀ ရုံ၌ အလုပ်သမား ၅၅၀၀၀ ဦးခန့် အလုပ်အကိုင်များပြန်လည်ရရှိခဲ့

၁.၂.၂၀၂၁ မှ ၁၈.၇.၂၀၂၂ ရက်အထိ အသစ်ဖွင့်လှစ်သည့်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ၁၁၄ ရုံနှင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်စက်ရုံ ၁၀၀ ရုံ၌ အလုပ်သမား ၅၅၀၀၀ ဦးခန့် အလုပ်အကိုင်များပြန်လည်ရရှိခဲ့
September 20, 2022 Popular Journal

၁.၂.၂၀၂၁ မှ ၁၈.၇.၂၀၂၂ ရက်အထိ အသစ်ဖွင့်လှစ်သည့်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ၁၁၄ ရုံနှင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်စက်ရုံ ၁၀၀ ရုံ၌ အလုပ်သမား ၅၅၀၀၀ ဦးခန့် အလုပ်အကိုင်များပြန်လည်ရရှိခဲ့

စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်သည့် အ စိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်လုပ်ငန်းညှိ နှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

” စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ပိတ်သိမ်းရပါက အလုပ်ရှင်နှင့် အ လုပ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားများ နစ်နာမည်ဖြစ်သ ကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခို က်နိုင်ပြီး တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထပ်ဆင့်အားနည်းစေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သ မားများ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် မည်သည့်ကိစ္စမဆို အပြုသဘောဆောင်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ စက်ရုံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်း မွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာ ပွင့်ဆန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့အပြင် အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်ပူးပေါင်း၍ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများကို အတူ တကွ လက်တွဲကျော်ဖြတ်ကာ လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေး ချမ်းရေး၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား မြင့်မားတိုးတက်စေရေး၊ လူနေမှုဘဝ မြင့်မားစေရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်လည်း ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက မှာကြားခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါအခြေအနေနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေ အ နေများအရ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ (၂၉၁) ရုံနှင့် အလုပ်သမား (၁၀၄၇၉၈) ဦး အလုပ်ရပ်နားခံခဲ့ရကြောင်းလည်း ဝန်ကြီးက ပြောသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေ ဖော်ဝါရီ (၁) ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် (၁၈) ရက်အထိ ကာလအတွင်း အသစ်ဖွင့်လှစ်သည့် စ က်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ (၁၁၄) ရုံနှင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်စက်ရုံ (၁၀၀) ရုံရှိသဖြင့် စုစုပေါင်း (၂၁၄) ရုံရှိခဲ့ပြီး အလုပ်သ မား (၅၄၈၁၉) ဦး အလုပ်အကိုင်များ ပြန်လည်ရရှိစေခဲ့ပါကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းက ပြောကြားသည်။

ထို့အပြင် အစိုးရအနေဖြင့် လွတ်လပ်စွာ သင်းပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ဖွဲ့စည်းခွင့်ကွန်ဗင်းရှင်း (အမှတ်-၈၇) ကို လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အခြေခံအ လုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၈၉၂) ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အလုပ်သ မား အဖွဲ့အစည်း (၁၆၂)ဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အ လုပ်သမားအဖွဲ့ (၂၆) ဖွဲ့၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (၉) ဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအသင်းချုပ် (၁) ဖွဲ့ရှိပြီး အဆို ပါအလုပ် သမားအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့အစည်းဝင် ၁၉၀,၀၀၀ ရှိကြောင်းနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများ ကို လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*