အံ့ၾသစရာ…..

0
449

႐ႈံးေနလ်က္နဲ႔
ႏိုင္တယ္ထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

ယူေနလ်က္နဲ႔
ေပးတယ္ထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

စြန္႔လႊတ္ေနရလ်က္နဲ႔
ပိုင္ဆိုင္တယ္ထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

ျငင္းဆန္ေနလ်က္နဲ႔
လက္ခံတယ္ထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

ထံုထိုင္းေနလ်က္နဲ႔
လန္းဆန္းတယ္ထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

ေၾကြေနလ်က္နဲ႔
ေဝေနတယ္ထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

အိုေနလ်က္နဲ႔
ပ်ိဳတယ္ထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

နာေနလ်က္နဲ႔
မနာဘူးထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

ေသေနတာေတြ ေတြ႕ေနလ်က္နဲ႔
မေသေတာ့ဘူးထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

မတင့္တယ္လ်က္နဲ႔
တင့္တယ္ တယ္ထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

ပညာမဲ့ေနလ်က္နဲ႔
ပညာ႐ွိတယ္ထင္ေနတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

အံ့ၾသစရာ အထင္အျမင္ေတြ
ကိုယ့္သႏၲာန္ စိတ္ရင္ျပင္မွာ
မၾကာ မၾကာ ေရာက္လာေနေသးတာ အံ့ၾသစရာ . . . ။

ျမသန္းစံ

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here