ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိမၼကားသဘာဝေတာကို ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမ့ဲ ေတာအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္

0
94

Hlaing-Oo-Maw-2

ေရႊဘိုခရိုင္ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိမၼကားေက်းရြာ အနီးရွိေရႊသမင္မ်ား ေပါသည့္သဘာဝေတာကိုစစ္ကိုင္း တိုင္း ေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာနကေတာရိုင္းတိရစၧာန္ သဘာဝအပင္ မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္သဘာဝနယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ရွိမၼကားေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ႔ ေတာအျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ ေတာဦးစီးမႈး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းထံမွသိ ရသည္။

“ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၅ခု ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္၇ရက္က ေရႊဘို ခ႐ိုင္ဝက္လက္ၿမိဳ႔နယ္ရွိမၼကားရြာ အနီးကမူလပထမ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးရဲ႕ေတာရေက်ာင္းေတာ္ႀကီး တည္ရွိရာေဒသျဖစ္တ့ဲ ေရႊသမင္ ေပါတ့ဲသဘာဝေတာကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးနဲ႔သဘာဝနယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒနဲ႔အညီ ရွိမၼကား ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမ့ဲေတာအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုဦး ခင္ေမာင္ဝင္းကေျပာျပသည္။

မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ ကုသိုလ္ေတာ္ရွိမၼကားေဘးမ့ဲေတာႀကီး ေရရွည္တည္တ့ံေစရန္အတြက္ ရွိမၼကား ေတာင္ေတာရေက်ာင္းတိုက္ မွ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား ေဒသခံသမင္ခ်စ္သူအသင္း ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လိႈင္ဝင္းကို


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here