ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႔၏ တာဝန္ ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

0
286

၁။ ဘာသာဦးေသွ်ာင္ အိုေခါင္းေဆာင္တို႔
ထြတ္ေခါင္ျမတ္စြာ သာသနာ၏ တည္ရာ ခက္မ
ဓမၼပစၥယာ ထိုႏွစ္ျဖာတြင္
ပညာဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္းတြက္
က်မ္းတတ္က်မ္းသင္ တန္းတင္တန္းေျမႇာက္
ထိုအေထာက္ကား ေျခေထာက္တစ္ဖက္
တစ္ဝက္ခ်သာ ရွိေလရာ၏။

သဒၶါဝန္ထမ္း လူသြားလမ္းက
ထားလမ္းအခ်ဳိ႕ ပိတ္တစ္ဆို႔ေၾကာင့္
ႏုိ႔သက္ျပတ္စ ႏုလွအရြယ္
လူမမယ္မ်ား ေတြေယာင္မွားကို
တရားႏွင့္ဖက္ ေဟာကင္းထြက္ရန္ ကြၽန္ခြင့္ပန္သည္
ေမြခံမ်ဳိးဆက္ မပ်က္ဖုိ႔။

၂။ႏုိင္ငံဦးေသွ်ာင္ အိုေခါင္းေဆာင္တို႔…
တုိင္းေဘာင္ခ႐ိုင္ ကိုယ္လွ်င္ကိုင္သည့္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္စိုး ျပည္တစ္႐ိုးဝယ္
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ၏
ေနာင္လာမည့္ေဘး ရင္ေလးစရာ
မ်ဳိးသုဥ္းမွာကို ကြယ္ကာတက္သုတ္
ကိုယ္သာလုပ္လ်က္ ႏႈတ္ထြက္စကား
မေျပာၾကားေသာ္ လက္တားတစ္ဖက္
မယတစ္ဝက္သာ ရွိေလရာ၏။
ပညာမ်က္စိလ်ဥ္းမရွိသည့္
မသိႏိုးနား ျပည္သူမ်ားကို
စကားႏႈတ္ရြ ထုတ္ဖြင့္ခ်ရန္ ကြၽန္ခြင့္ပန္သည္
ျမင္မွန္တိုးတက္ ထက္ေစဖို႔။

၃။ လူမႈဦးေသွ်ာင္အိုေခါင္းေဆာင္တို႔
တည္ေထာင္သင္းပင္း လူစုျခင္းႏွင့္
ပြဲသြင္းလည္းခ် ဒါနလည္းပြား ဘုရားလည္းတည္
စြမ္းရည္စြမ္းစ ထိုအျပကား
ျပင္ပသာသနာ ႐ႈခင္းသာမို႔
သဒၶါမ်က္စိတစ္ဖက္မိသာ ရွိေလရာ၏။
‘ဘာသာစကား ဓေလ့မ်ား ခဲြျခားျပသင့္ေသး
ေရွ႕သို႔တာထား ပန္းတိုင္မ်ား ခြဲျခားျပသင့္ေသး
စဥ္လာမပ်က္ မ်ဳိးလက္ဆက္မည့္
တက္ေသြးဖြံ႕ကား လူငယ္မ်ားကို
ဆြဲအားတိုးျမႇင့္လမ္းမွန္ဖြင့္ရန္
ကြၽန္ခြင့္ပန္သည္ ေျခခံခ်က္လက္ ရင့္က်က္ဖုိ႔။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
အရွင္ေဥယ်ဓမၼသာမိေထရ္
ေရးသား စီရင္ေတာ္မူသည့္
ကဗ်ာ့ဘဏ္တိုက္စာအုပ္မွ။


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here