စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် နစ်နာသူပြည်သူများအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်အား အာဆီယံနှုန်းထားများနှင့်ကိုက်ညီရန်ပြင်ဆင်

စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် နစ်နာသူပြည်သူများအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်အား အာဆီယံနှုန်းထားများနှင့်ကိုက်ညီရန်ပြင်ဆင်
April 8, 2022 Popular Journal

စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် နစ်နာသူပြည်သူများအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်အား အာဆီယံနှုန်းထားများနှင့်ကိုက်ညီရန်ပြင်ဆင်


စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် ထိခိုက်သေဆုံးဒဏ်ရာရသူများအား စက်တပ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကိုယ်စား နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ပခုံးပြောင်း တာဝန် ယူပေးချေလျက်ရှိရာ စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် မတော်တဆထိခိုက်မိလျှင် နစ်နာကြေးကို အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူက မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတွင် တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းအနေဖြင့် သူတစ်ပါး ထိခိုက်မှုအတွက် ပေးလျော်ရန်တာဝန်ရှိမှု ပမာဏကို လည်း ခေတ်ကာလနှင့်အညီ တိုးမြှင့်ပေးလျော်ခြင်း၊ ပရီမီယံကြေး အသင့်အတင့် တိုးမြှင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိရာ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာသော အကျိုးခံစားခွင့် (နစ်နာကြေး) နှုန်းထားများမှာ ကျပ် ၁၀,၀၀၀/- မှ စတင်ပြီး ကျပ် ၂၅,၀၀၀/- ၊ ကျပ် ၅၀, ၀၀၀/- ၊ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀/- ၊ ကျပ် ၅၀၀,၀၀၀/ နှင့် ယခု ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀/- ထိ တိုးမြှင့်ပေးချေခဲ့ပါသည်။

စက်တပ်ယာဉ်ထိခိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများကို ငွေရေးကြေးရေး နည်းလမ်းဖြင့် ကုစား ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ အာဆီယံနိုင်ငံများနည်းတူ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ နစ်နာကြေးပေးချေခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများ၌ ပေးချေလျက်ရှိသော သူတစ်ပါး ထိခိုက်မှု အကျိုး ခံစားခွင့် (နစ်နာကြေး) နှုန်းထားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နစ်နာကြေးပေးချေမှု နှုန်းထားမှာ လွန်စွာနည်းပါးနေကြောင်း တွေ့ရှိရ၍ လက်ရှိ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ နစ်နာကြေးမှုနှုန်းထားနှင့် ကိုက်ညီ စေရန်နှင့် စက်တပ်ယာဉ်ထိခိုက်မှုကြောင့် နစ်နာခဲ့ရသော ပြည်သူများအား တစ်စုံတစ်ရာ အထောက်အပံ့ ရရှိစေနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းအနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့် နစ်နာကြေး နှုန်းထားများကို သဏ္ဍာရေးနှစ် အစဖြစ်သော (၁-၄-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှစတင်ပြီးနစ်နာကြေးနှုန်းထားအား လက်ရှိထက် သုံးဆ အများဆုံး ကျပ်သိန်း (၃၀)ထိ ထိုး၍ ပေးလျော်မည်ဖြစ်သည်။

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*