ကယားပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲများ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းမည်ဟု KPDF ထုတ်ပြန်

ကယားပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲများ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းမည်ဟု KPDF ထုတ်ပြန်
June 15, 2021 Popular

ဇွန် ၁၅

ကယားပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲများ ယာယီရပ်ဆိုင်းမည်ဟု KPDF ထုတ်ပြန်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များမှ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို လက်သင့်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု KPDF ကထုတ်ပြန်ထားသည်။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*