ေစ်းလမ္းကေလး

ေစ်းလမ္းကေလး
May 31, 2019 Popular

ယာဥ္မ၀င္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့
လမ္းကေလးတစ္ေလွ်ာက္မွာ
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနၾကသူေတြနဲ႔ စည္ကားလို႔။

လမ္းကေလးက
ေစ်းကေလးကို ေကြ႕၀ိုက္သြားလို႔မို႔
သူလည္း ဒီလိုေစ်းလမ္းေလးကို ျဖစ္လို႔။

သူ႔ဆီကို
သစ္သီး၀လံေတြ၊ အသီးအႏွံေတြ
ႏွင္းဆီနီေတြ၊ စံပယ္ျဖဴေတြ
ယူလာၾကတယ္။
႐ုပ္သံေခြေတြ၊ အ၀တ္အထည္ေတြ
ကုန္စိမ္း ကုန္ေျခာက္ေတြ
ယူလာၾကတယ္။

သား၊ ငါးနဲ႔
ဟင္းရြက္ေတြလည္း ယူလာၾကတယ္။
သူ႔၀ဲယာမွာ
အလွျပင္ဆုိင္၊ စားေသာက္ဆုိင္နဲ႔
အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ တခ်ဳိ႕ကလည္း
စီရရီ။
သူ႔လမ္းေပၚမွာလည္း
မိန္းမငယ္၊ လူငယ္
အမ်ဳိးသားႀကီး၊ အမ်ဳိးသမီးႀကီးေတြက
အဆင္စံု အေသြးစံု
ဆင္ယင္ပံုစံ စံုနဲ႔။

မတ္တပ္ေရာင္းသူ
ထုိင္ေရာင္းသူနဲ႔
တခ်ဳိ႕လည္း တြန္းလွည္းကေလးနဲ႔
ဗန္းကေလးနဲ႔။

ေရာင္းကုန္ေျပာသံ
ေစ်းေခၚသံနဲ႔
ေစ်းညိႇသံေတြ
တေ၀ါေ၀ါ။

ကုန္နံ႔၊ လူနံ႔
ရာသီဥတု ရနံ႔နဲ႔
ဒီလမ္းကေလးကေလ
သက္၀င္လႈပ္ရွားေနေတာ့တယ္။

လင္းထိန္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*