အေမ

အေမ
May 14, 2019 Popular

တနင့္တပိုးနဲ႕ ေမတၱာေတြ ထုပ္ပိုးၿပီး
ညည ေခ်ာ့ေခ်ာ့သိပ္တယ္
အေမက ပိန္လာေပမယ့္
သားက မပိန္ဘူး။

အငတ္အျပတ္ ေမတၱာေတြနဲ႕
ေရာဂါကင္းဖို႔၊ ဗိုက္မနာဖို႔
အေမ အစားေရွာင္တယ္
အေမ ေရာဂါ တိုးေပမယ့္
သားကက်န္းမာေရး ေဒါင္ေဒါင္ျမည္။

သားရဲ႕ အၿပဳံးနဲ႕ သားရဲ႕ ခ်စ္စရာ
မပီကလာ ပီကလာ စကားေလးေတြနဲ႕
ေရာဂါသန္႕ရွင္း စိတ္ဝယ္ရွင္းၿပီး
သားေျကာင့္
အေမ့အလွေတြ တိုးတိုးလာတယ္။ ။

ခ်စ္ခ်စ္(ဟုမၼလင္း)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*