ကြၽန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္ မ်ား(၃၀)

ကြၽန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္ မ်ား(၃၀)
May 14, 2019 Asian Fame

ကြၽန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ႏွီးႏႊယ္ရာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းကေလးမ်ားကို အလ်ဥ္း သင့္သလို ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ပါ သည္။ ပထမဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ေသာ ‘စကားေျပသေဘာတရား စကားေျပ အတတ္ပညာ’စာအုပ္ကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ၄ဝ ၾကာေသာအခါ အုပ္တစ္ရာ ေျမာက္စာအုပ္ျဖစ္ေသာ မင္းသုဝဏ္ ဋီကာကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ အုပ္ တစ္ရာျပည့္ေျမာက္သည့္ အားထုတ္ မႈျဖစ္သည့္အတြက္ အမွတ္တရျဖစ္ ရသည္ႏွင့္အမွ် ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမႈ ကိုလည္း ခံစားရပါသည္။
ဆရာႀကီး၏ ဘဝႏွင့္ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကို ‘ဋီကာ’ေရးမည့္ သူ တြင္ရွိအပ္ေသာ လုိအပ္ခ်က္ ၂ ခု ကြၽန္ေတာ့္မွာ ရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ခံယူ သည့္အတြက္ ေရးဖို႔ဆံုးျဖတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိလုိအပ္ခ်က္ ၂ ရပ္မွာ ‘လူ ပုဂၢိဳလ္’ႏွင့္ေရာ ‘လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား’ ႏွင့္ပါ အကြၽမ္းတဝင္ရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္ျမန္မာစာဂုဏ္ထူး တန္းစတတ္သည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာပါေမာကၡအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဆရာႀကီး၏ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို ခံယူ ခဲ့ရသည့္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဆရာႀကီး၏ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္လာရ သည္။ ဆရာႀကီးေနထုိင္ေသာ လွည္း တန္းဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္းသို႔ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ မိသားစုေျပာင္းေရႊ႕လာရာ မွ ဆရာႀကီးႏွင့္ တစ္လမ္းတည္း အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ဆရာႀကီးအိမ္သို႔ မၾကာခဏဝင္ ထြက္သြားလာၿပီး စာေပႏွင့္ ဘာသာ စကားဆုိင္ရာ ဆည္းပူးစရာမ်ားကို ဆည္းပူးခဲ့ရသည္။ ဆရာႀကီး၏ ဇနီး ဆရာမႀကီးေဒၚၾကည္ၾကည္ႏွင့္တကြ သားသမီးမ်ားႏွင့္ပါ သိကြၽမ္းခင္မင္ ခြင့္ရခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး၏ ေနာက္ ဆံုးအခ်ိန္အထိ ‘စာသင္တပည့္’ ‘စာ ေပတပည့္’အျဖစ္ ဆက္ဆံခြင့္ရခဲ့ သည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ အရ အကြၽမ္းတဝင္ရွိခဲ့သည္ဟုဆုိရ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆရာႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ျဖစ္ရသည့္ ကာလမွာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အကြၽမ္းတ ဝင္ျဖစ္ရသည့္ ကာလထက္ပင္ ပို ေစာပါေသးသည္။ ဆရာႀကီးကို ‘မည္ သူမည္ဝါ’မွန္း မသိေသးခင္၊ မျမင္ ဖူးေသးခင္ကတည္းကပင္ ဆရာႀကီး ၏ စာေပမ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ျဖစ္ ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ ႀကီး၏ ကဗ်ာမ်ားကစ၍ ပံုျပင္မ်ား၊ ဝတၱဳတိုမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ က်မ္း မ်ား စသည့္စာေပမ်ားကို အစဥ္တ စိုက္ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီး အကြၽမ္္းတဝင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဆရာႀကီးႏွင့္ တစ္ လမ္းတည္း ေနထုိင္ရသည့္အခ်ိန္က စ၍ ဆရာႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း အနီးကပ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ သည္။ ရပ္ကြက္အတြင္း သာေရးနာ ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမႈ မ်ားကစ၍ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ပါဝင္အေရြးခံမႈ မ်ားအထိ အနီးကပ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ သည္။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ဆရာ ႀကီး အေရြးခံေသာ မဲ႐ုံတြင္ မဲ႐ုံမွဴး အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ သည္။ ဆရာႀကီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အိုဆာ ကာႏုိင္ငံျခားဘာသာသင္တကၠသိုလ္ သို႔ ျမန္မာစာဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ သြားေရာက္ၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ ေၾကာင္း သိခဲ့ရၿပီး တုိက္တုိက္ဆုိင္ ဆုိင္ပင္ ထုိတကၠသိုလ္သို႔ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္လည္း ျမန္မာစာ ဧည့္ပါ ေမာကၡအျဖစ္ သြားေရာက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ဤအေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္ ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း အကြၽမ္းတဝင္ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအေၾကာင္း ၂ ရပ္အျပင္ မင္းသုဝဏ္ဋီကာ ေရးျဖစ္ေအာင္ ပဓာနအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေစ့ ေဆာ္ေပးေသာအေၾကာင္းတရားမွာ ဆရာႀကီးကို အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳပူ ေဇာ္လိုေသာ ဆႏၵျပင္းျပမႈပင္ျဖစ္ သည္။ ထုိဆႏၵအရ မင္းသုဝဏ္ဋီကာ ေရးသားရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေရးမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတတ္ႏုိင္ ဆံုးျပည့္စံုေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္း ၿပီး အစီအစဥ္ခ်ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး ၏ ရာျပည့္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ တြင္ ဆရာႀကီး၏သား ဦးထင္ေက်ာ္ (ဆရာဒလဘန္း) ျပဳစုခဲ့ေသာ ဆရာ ႀကီး၏ ဘဝမွတ္တမ္းမွ သကၠရာဇ္ စဥ္ကို အေျခခံၿပီး သကၠရာဇ္အလိုက္ ဆရာႀကီး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေယာစဥ္ဘဝမွ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ထည့္သြင္းပံုေဖာ္ရန္ စိတ္ကူးထား သည္။ ဆရာႀကီး၏ စာေပမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ အစဥ္တစိုက္ေလ့လာထားေသာ အခ်က္မ်ားကို မူတည္၍ ေရးသား ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ေတြ႕သိရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို ပဓာနထားပါသည္။
ဆရာႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရး သားခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး၏ ဆရာမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မိတ္ေဆြမ်ား၊ တပည့္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကို အေထာက္ အထားအျဖစ္ အသံုးျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာဒလဘန္းေရးသား ခဲ့ေသာ ‘အဘ’အေၾကာင္း ေရးသား ခ်က္မ်ားက မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ လိုအပ္ေသာမွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဆရာႀကီး ၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ သားႀကီး ဦးဥာဏ္စိုး၊ သားလတ္ဦးထင္ေက်ာ္ (ဒလဘန္း)၊ သမီး ေဒၚထားခ်ဳိ (ႏွင္း သုဝဏ္)တို႔ထံ အကူအညီေတာင္းရာ ဝမ္းပန္းတသာရွာေဖြေပးၾကပါသည္။ မင္းသုဝဏ္ဋီကာေရးသားျပဳစုစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားျဖစ္သည္။
‘မင္းသုဝဏ္ဋီကာ’ကို ေဆာင္း ပါးမ်ားအျဖစ္ လစဥ္ေရးသြားရန္ ရည္ရြယ္၍ ေပဖူးလႊာမဂၢဇင္းတြင္ စတင္ေရးသားခဲ့သည္။ အယ္ဒီတာ ေျမလတ္ေမာင္ျမင့္သူကလည္း ဝမ္း သာအားရ ထည့္သြင္းေပးသည္။ ေပ ဖူးလႊာရပ္နားသြားေသာအခါ ေျမ လတ္ေမာင္ျမင့္သူပင္ တည္းျဖတ္ေန ေသာ မုခ (Faces)၊ မဂၢဇင္းမွာ ဆက္လက္ထည့္သြင္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ မဂၢဇင္းမွာ ဆက္မေရးျဖစ္ ေတာ့ဘဲ ခဏရပ္နားခဲ့သည္။ ေနာက္ ဆံုးတြင္ အစမွအဆံုး စာအုပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆက္ လက္ေရးသားျပဳစုခဲ့ရာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသား ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
စာအုပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္အ တြက္ ေျပာၾကဆိုၾကစဥ္ ဆန္းစေသာ္ တာစာေပမွ ‘လျပည့္ေဝး’က မင္းသု ဝဏ္ဋီကာကို ထုတ္ေဝရန္ အလြန္ စိတ္အားထက္သန္ေနေၾကာင္း အကဲ ခတ္မိသည့္အတြက္ စာမူမ်ားကို သူ႔ လက္သို႔ အပ္လုိက္ၿပီး စာအုပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ဖို႔ စီစဥ္လိုက္သည္။ လျပည့္ ေဝးက လုိအပ္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဆက္လက္စုေဆာင္း ေပးသည္။ မင္းခန္႔ (သုလင္းေဝ)ႏွင့္ ၂ ေယာက္တဲြၿပီး ဆရာႀကီးမိသားစု ႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္၍ စာအုပ္ျဖစ္ ေအာင္ ပံုေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့ေသာ မင္းသုဝဏ္ဋီကာ ပံုေပၚလာပါေတာ့သည္။ တုိက္တုိက္ ဆုိင္ဆုိင္ပင္ မင္းသုဝဏ္ဋီကာသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ အုပ္တစ္ရာျပည့္ စာ အုပ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာမိသားစုက ကြၽန္ေတာ္စာအုပ္တစ္ရာျပည့္ ဂုဏ္ ျပဳပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစာ ဌာန၏ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ ဖခင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီးမင္းသု ဝဏ္ကို ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္သည့္ပဲြလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး၏ မိသားစု ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ရာ အမွတ္တရ စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဆန္းစ ေသာ္တာစာေပက ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္က စာအုပ္ကို ‘ႏွစ္ ေပါင္းရွစ္ဆယ္ေရာင္စံုျခယ္’ ဟူေသာက႑ျဖင့္ စဖြင့္ပါသည္။ ႏွစ္ ေပါင္း ၈ဝ လံုးလံုး စာေပဥယ်ာဥ္ႀကီး တြင္ စာေပပန္းမ်ား ေရာင္စံုဖူးပြင့္ လာေစရန္ အလွျခယ္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ ဥယ်ာဥ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ ဆရာႀကီး၏ ဂုဏ္ကို စတင္ေဖာ္က်ဴးၿပီး ငယ္စဥ္ ဘဝမွ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ဆရာ ႀကီး၏ ‘ဘဝႏွင့္ စာေပ’၊ ‘ဘဝႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္’မ်ားကို တက္စြမ္း သမွ် ပံုေဖာ္ခဲ့ပါသည္။
ဆရာႀကီးကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ အတန္ၾကာမွ ေရးရေသာစာအုပ္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ဆရာႀကီးကို တုိက္႐ုိက္ ေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဆရာ ႀကီးအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မဂၢ ဇင္းထဲတြင္ ဆရာဒလဘန္းႏွင့္ အင္ တာဗ်ဴးလုပ္ထားေသာ အခ်က္အ လက္မ်ားကို ကိုးကားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ သို႔ေလာသို႔ ေလာ ေတြးထင္စရာမ်ား မသဲမကြဲ ျဖစ္မႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ရွင္းလင္းေအာင္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ၫႊန္း ခဲ့ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ‘ဘႀကီး ေအာင္ညာတယ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ရာရာ မ်ား’၊ ‘ဘဝတစ္ေကြ႕မွာ စိတ္မခ်မ္း သာစရာ’အခန္းမ်ားတြင္ ေလ့လာႏုိင္ ပါသည္။
ယခုဆုိလွ်င္ ဆရာႀကီးကြယ္လြန္ ၿပီးသည္မွာ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဆရာႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးၾက ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ထုိစာအုပ္မ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္၏ ‘မင္းသုဝဏ္ဋီကာ’သည္လည္း တစ္ ေထာင့္တစ္ေနရာကေန၍ ဆရာႀကီး ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေဖာ္က်ဴးေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*