ငါ့တစ္ကိုယ္တည္းေႏြဦးေပါက္ျပီဂ်က္

ငါ့တစ္ကိုယ္တည္းေႏြဦးေပါက္ျပီဂ်က္
April 11, 2019 Asian Fame
ငါ့တစ္ကိုယ္တည္းေႏြဦးေပါက္ျပီဂ်က္

အခန္း (၁)
အခန္းထဲမွာ စားပြဲခံုတစ္လံုး၊ ထိုင္ခံုတစ္ခု၊ စာရြက္တစ္ရြက္၊ ေဖာင္ တိန္တစ္ေခ်ာင္း၊ အဲဒီအခန္းထဲကို လူတစ္ေယာက္ ဝင္ေရာက္သြား တယ္။ အဲဒီလူဟာ ထိုင္ခံုမွာ ဝင္ထိုင္ တယ္။ စားပြဲေပၚက စာရြက္ေပၚကို ေဖာင္တိန္နဲ႔ စာေရးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပန္ထြက္သြားတယ္။

အခန္း (၂)
အခန္းထဲမွာ ဂစ္တာတစ္လက္၊ ပက္ထရြမ္တစ္ခု၊ တိတ္ေခြတစ္ခု၊ ကက္ဆက္တစ္လံုး၊ အဲဒီအခန္းထဲကို လူတစ္ေယာက္ ဝင္ေရာက္သြား တယ္။ အဲဒီလူဟာ ဂစ္တာကိုကိုင္၊ ပက္ထ ရြမ္ကိုယူကာ သီခ်င္းေတသြား တစ္ခုကို ဟစ္ေအာ္သီဆိုတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ျပန္ထြက္သြားတယ္။

အခန္း (၃)
အခန္းထဲမွာ သစ္သီးတစ္လံုး၊ ဝိုင္တစ္ခြက္၊ ဖဲထုပ္တစ္ထုပ္၊ အဲဒီ အခန္းထဲကို လူတစ္ေယာက္ဝင္ ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီလူဟာ သစ္ သီးကိုတစ္ကိုက္စား၊ ဝိုင္ကိုတစ္က်ိဳက္ ေသာက္ၿပီး ဖဲထုပ္ထဲက ဖဲတစ္ခ်ပ္ကို လွန္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပန္ထြက္ သြားတယ္။

ေမးခြန္း
၁။ စာရြက္ေပၚမွာ ေဖာင္တိန္ရဲ႕ ေရး ခဲ့တာ ဘာျဖစ္မလဲ
၂။ ဂစ္တာကိုင္ ဟစ္ေအာ္သီဆိုတဲ့ သီခ်င္းဟာ ဘာျဖစ္မလဲ
၃။ ဖဲထုပ္ထဲက လွန္လိုက္တဲ့ ဖဲတစ္ ခ်ပ္ဟာ ဘာျဖစ္မလဲ။
သင့္စိတ္ကူးနဲ႔ ေျဖၾကည့္ပါ။
အႀကံျပဳခ်က္ ။ ။ ေခါင္းစဥ္ကို အေျဖအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။

ေနမ်ိဳး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*