ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား (၂၅)

ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား (၂၅)
March 12, 2019 Asian Fame

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ စာေပေဆာင္း ပါးမ်ားကို စုစည္းၿပီး ကံ့ေကာ္ဝတ္ ရည္စာေပက စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ သည္။ စာအုပ္နာမည္က ျမန္မာစာ ေပ ႏွစ္တစ္ေထာင္ခရီး (စာေပေရး ရာစာစု) ျဖစ္သည္။

၁၂ ရာစုအေစာပိုင္းတြင္ စတင္ ေပၚေပါက္ေသာ ျမန္မာစာ ေပသည္ ယေန႔ ၂၁ ရာစုတြင္ ႏွစ္တစ္ေထာင္ ခရီးအစသို႔ ဝင္ၿပီျဖစ္ သည္။ ထိုခရီးကို ေျခရာခံသည့္ ‘ျမန္မာစာေပ ႏွစ္တစ္ေထာင္ခရီး’ ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ရာ ေဆာင္းပါးအမည္ကို စာအုပ္အ မည္အျဖစ္အတည္ ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

သကၠရာဇ္အခုိင္အမာပါေသာ အေစာဆံုး ျမန္မာစာအျဖစ္ ပညာ ရွင္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳၾကသည့္ ရာ ဇကုမာရ္ေက်ာက္စာထက္ ေစာ ေသာ ျမန္မာစာအေရးအသား အျဖစ္ က်န္စစ္သားမင္းလက္ထက္ ျမကန္မြန္ ေက်ာက္စာတြင္ မြန္စာ မ်ားၾကားမွာ ‘မဟာနိဗၺာန္လက္ ဆုယ္ခိရိယ’ (မဟာနိဗၺာန္လက္ဆဲြ ခ်ီေရ)ဟူေသာ ျမကန္၏အမည္ကို ျမန္မာစာညႇပ္၍ ေရးထိုးထားေသာ အေရးအသားမွာ ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာထက္ေစာေသာ ျမန္မာ စာအေရးအသား ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကေတြ႕ရွိေသာ ျမစ္သား ေက်ာက္စာသည္ ေစာလူးမင္း လက္ ထက္ ၄၄၁ ခုႏွစ္ တြင္ ေရးထိုးေသာ ေက်ာက္စာျဖစ္ေၾကာင္း သကၠရာဇ္ က ို ဂဏန္းျဖင့္ ေရးထိုးျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ မြန္ဘာသာ ပ်ဴဘာသာစာျဖင့္ အထင္အရွား ေရးထိုးထားေၾကာင္း အခုိင္အမာေတြ႕ရသည္။ ထုိ ေက်ာက္စာတြင္ ‘မႅခ္သာေဂါးဟ္’ ဟူ၍ မြန္ဘာသာတြင္ ‘ျမစ္သာ’ ဟူေသာ ျမန္မာစာလံုးညႇပ္၍ ေရး ထားရာ ထိုအေရးအသားသည္ ရာဇ ကုမာရ္ေက်ာက္စာထက္ ေစာေသာ ျမန္မာစာအေရးအသားျဖစ္ ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ထုိအ ေၾကာင္းကို ျမစ္သားေက်ာက္စာမွ အေစာဆံုး ျမန္မာစာေလာဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ေရးခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ငူေခတ္တြင္ ရွင္ဥာဏ သည္းခံႀကီးဟု ထင္ရွားေသာ ဆရာ ေတာ္ ျပဳစုသည့္ ေတာင္ငူရာဇဝင္ သည္ ေတာင္ငူေခတ္မွာပင္ ေရးသား ေသာ က်မ္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေခတ္ ၿပိဳင္မွတ္တမ္း တစ္ေခတ္ျဖစ္သည္။ စာေပတန္ဖိုး၊ သမုိင္းတန္ဖိုးႀကီးမား ေသာ အေထာက္အထားျဖစ္သည္။ ေတာင္ငူတည္ၿပီးေနာက္ အစဥ္ အဆက္ နန္းစံခဲ့ေသာမင္းမ်ား အ ေၾကာင္းကို က်စ္လ်စ္စြာ ေရးသား ထားသည္။ ထူးျခားေသာ အသံုးအ ႏႈန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ေတာင္ငူရာဇ ဝင္အရ ရွင္ဥာဏသည္းခံႀကီးႏွင့္ ဆရာ …အေၾကာင္း သိရသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးေရးခဲ့ပါ သည္။

တြင္းသင္းမင္းႀကီး၏ ပ်ဳိ႕သံုး ေစာင္မွ ဘုရားရွင္ဘဲြ႕မ်ား ေဆာင္း ပါးတြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္စာဆုိ တြင္းသင္းမင္းႀကီး ပ်ဳိရြယ္စဥ္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္တြင္ ေရးဖဲြ႕ေသာ မုဒုလကၡဏာပ်ဳိ႕၊ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္ တြင္ ေရးဖြဲ႕ေသာ ဘလႅာတိယပ်ဳိ႕ ႏွင့္ အသက္ ၈ဝ တြင္ ေရးဖဲြ႕ေသာ မဟာ ဇနက ပ်ဳိ႕တို႔မွ ဘုရားရွင္ဘြဲ႕ မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာထားသည္။ အသက္ အရြယ္ အႏုအရင့္အရ စာအႏုအရင့္ ကြာပံုကို သံုးသပ္ထား သည္။

တဂိုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္းပါး ၂ ပုဒ္မွာလည္း အမွတ္ တရျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီစာဆုိေတာ္ ႀကီး ရာဘင္ဒရာနသ္တဂိုးႏွစ္ ၁၅ဝ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ရန္ကုန္တကၠ သုိလ္ ဝိဇၨာခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ကြၽန္ေတာ္သည္က်င္းပေရးေကာ္မတီ ၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ‘ကမၻာသိ ျမန္မာသိ ဘဂၤါလီစာဆိုႀကီး ရာဘင္ ဒရာနသ္တဂိုး၏ စာေပေက်းဇူး’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ပါဝါပြိဳင့္သာ ျပင္ဆင္ၿပီး ျပသေဟာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ စာတမ္းအျပည့္အစံု မေရးျဖစ္ခဲ့ပါ။ ေဟာေျပာၿပီးေသာ အခါ ကဗ်ာဆရာႀကီး ၫြန္႔ေဝ (က သာ) (ေဒါက္တာဦးသိန္းၫြန္႔)က ေဟာေျပာခ်က္အျပည့္အစံု ျပန္ေရး ၿပီး မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္မွာ ထည့္ဖို႔ အႀကံေပးသည္။ ဆရာၫြန္႔ေဝ (က သာ)မွာ တဂိုးကဗ်ာမ်ားကို ဘာသာ ျပန္ခဲ့သည့္အျပင္ စာတမ္းဖတ္ပြဲမွာ လည္း စိတ္ဝင္တစားေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ကြၽန္ေတာ္က ‘ျပန္ေရးပါ့မယ္ ဆရာ’ဟု ကတိေပးၿပီး ေတာ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပန္မေရးျဖစ္ခဲ့ပါ။ ထိုစဥ္မွာပင္ ဆရာၫြန္႔ေဝ (ကသာ)ကြယ္လြန္ရွာ သည္။ ကတိေပးခဲ့သည့္အတုိင္း တာ ဝန္မေက်သည့္အတြက္ စိတ္မ ေကာင္း ျဖစ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာၫြန္႔ေဝ (ကသာ)သို႔ ကတိေၾကြး ဆပ္ပါသည္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာ ေျပာခ်က္ကို ျပန္ခ်ဳပ္ေသာ ေဆာင္း ပါးတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ပါသည္။

တဂိုးႏွင့္ ေခတ္စမ္းစာေပ လႈပ္ ရွားမႈ ကြင္းဆက္ေဆာင္းပါးတြင္မူ ေခတ္စမ္းစာေပ ေပၚထြန္းလာ ေအာင္ ေစ့ေဆာင္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ တဂိုး၏ ကဗ်ာမ်ားကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီအစရွိေသာ ေခတ္စမ္း စာဆိုမ်ား ေလ့လာဖတ္႐ႈရာမွ စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကြားျခင္းသည္ အခ်က္တစ္ ခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း ဆရာေဇာ္ ဂ်ီ၏ ေဟာေျပာခ်က္တစ္ခုကို ကိုး ကား၍ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

သိပၸံေမာင္ဝ ျမန္မာစာဂုဏ္ထူး တန္း တက္စဥ္က ‘ျမန္မာစာယူတာ ဘုန္းႀကီးဝတ္မွာမို႔လား’ဟု မိတ္ေဆြ မ်ားက သေရာ္ခဲ့ၾကသည့္အေၾကာင္း ဖတ္ရဖူးသည္။ ျမန္မာစာကို ေနရာ မွန္ျပန္ေရာက္ေအာင္ ကိုလိုနီေခတ္ တြင္ ဆရာႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ ေခတ္တြင္ သိပၸံေမာင္ဝေခတ္ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္မည့္ အေနအထား မ်ားကို ၾကားေန ေတြ႕ေနရသည္။ ျမန္မာစာေကာင္းေကာင္း မေရး တတ္သည္ကိုပင္ ဂုဏ္ယူစရာအျဖစ္ ေျပာဆိုေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားကစ၍ ျမန္မာစာ အမွားအ ယြင္း ပိုမ်ားလာေသာအေျခအေနကို စိတ္ပ်က္စရာ ေတြ႕လာသည့္အတြက္ သိပၸံေမာင္ဝေခတ္တစ္ေက်ာ့မျပန္ ေစဖို႔ ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတစ္ ပုဒ္ေရးျဖစ္ပါသည္။

မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕က ႏွစ္စဥ္ထုတ္လာေသာ ေမတၱာစမ္းေရမဂၢဇင္းအတြက္ စာမူ ေတာင္းေသာအခါ ‘အေမ’အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးခဲ့သည္။ မိခင္ ေမတၱာ မိခင္ေက်းဇူး၊ တစ္လအေမ သံုးေယာက္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ သည္။

ကြၽန္ေတာ္က ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာစာေပသမိုင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသားၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ျမန္မာစာေပ သမိုင္းကို ေျခရာခံသည့္ေဆာင္းပါး မ်ား၊ ကလ်ာမဂၢဇင္းမွာ ဆက္ေရး ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ျမန္ မာစာကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အထိ တစ္ကန္႔ကန္႔၍ ဝတၱဳရွည္၊ ဝတၱဳတို၊ ကဗ်ာ၊ ျပဇာတ္၊ စကား ေျပအေထြေထြဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ခြဲၿပီး ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ေျခရာခံခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး ေနာက္ မိုးေအာက္ေျမျပင္ကစ၍ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ဝတၱဳရွည္လမ္း ေၾကာင္းကို စတင္ေရးခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ စာေပဗိမာန္တစ္ ေထာင္ဆုကို ပထမဆံုးခ်ီးျမႇင့္ခံရ ေသာ ဆရာမင္းေအာင္၏ ‘မိုးေအာင္ ေျမ ျပင္’ကစ၍ ဝတၱဳရွည္၊ ဝတၱဳတို၏ ေပၚေပါက္လာပံု၊ ထို႔အတူ အမ်ိဳး သားေရးကဗ်ာ၊ ကေလးကဗ်ာမ်ား ေပၚေပါက္လာပံု၊ ျပဇာတ္စာေပမ်ား ေပၚေပါက္လာပံု၊ စာေပေရးရာ စကားေျပ၊ အတၳဳပတၱိစကားေျပ၊ အက္ေဆးစကားေျပမ်ား ေပၚေပါက္ ပံုတို႔ကို ေျခရာခံသည့္ ေဆာင္းပါး မ်ား ေရးခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေရးခဲ့ ေသာ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာစာေပ သမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးပိုင္း ျမန္မာစာေပကို ေလ့ လာႏိုင္ပါသည္။

ပုဂံေခတ္မွ အင္းဝေခတ္အထိ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစကားေျပ မ်ားကို ေျခရာခံသည့္ ျမန္မာစကား ခရီး ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ထည့္ သြင္းထားပါသည္။ သတင္းစကား ေျပ၊ ကာရန္ပါေသာစကားေျပမွသည္ စကားေျပာႏွင့္ စကားေျပ၊ သို႔မဟုတ္ အေျပာဘာသာစကားႏွင့္ အေရး ဘာသာစကားဟူေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား ျဖင့္လည္း စကားေျပအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးခဲ့ပါသည္။

‘အလွဆင္သူဂ်ာနယ္’က ေဆာင္းပါးအတြက္ ေရးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ကဗ်ာ၊ ဝတၱဳတို၊ ဝတၱဳရွည္မ်ားအ ေၾကာင္း၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး မိတ္ဆက္ ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္သည္။ ဆရာမင္းသုဝဏ္၏ ‘ပ်ဥ္းမငုတ္တို’ ကဗ်ာအေၾကာင္းကို ‘က်ိဳးရာမွ ေကာင္း၊ ပင္းရာမွၾကား၊ ကန္းရာမွ ျမင္’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေပးခဲ့သည္။ ‘မင္း ရဲေက်ာ္စြာ’ကဗ်ာအေၾကာင္းကို ‘မင္းရဲေက်ာ္စြာ ေစတီသာကို’ ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ေပးခဲ့သည္။ ဆရာေမာင္ထင္ ၏ အာဝဇၨန္းကို ‘ခ်ီးမြမ္းေျခေက်ာ္ အာဝဇၨန္း’ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးခဲ့သည္။ ဆရာသာဓု၏ စာမ်ားအေၾကာင္း ‘ဆရာမင္းရွင္၏ ဝတၱဳကို ႏွစ္ပုဒ္’ စသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ပါဝင္ သည္။

ဤစာအုပ္ပါ ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အမွတ္ထင္ထင္ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို သတိ ရေနမိပါသည္။

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*