ထန္းမရွိမွ လြမ္းမိၾက လိမ့္မယ္

ထန္းမရွိမွ လြမ္းမိၾက လိမ့္မယ္
January 31, 2019 Asian Fame

ထန္းမရွိမွ လြမ္းမိၾက လိမ့္မယ္
တစ္ေသာင္းအတြက္နဲ႔
ေရာင္းရက္ခဲ့သလား သခင္ရယ္။
အကြၽန္႔ႏို႔ရည္ကို စားသံုး
အကြၽန္႔လက္႐ံုးမွာ ေမွးစက္
သခင့္အတြက္ဆို လိုရာျပည့္ေစဖို႔
အခါခါ ျဖည့္ဆည္းေပးလို႔ရယ္
ေႏြးေထြးခဲ့တယ္။
အမိုးအတြက္လိုလည္း မျငင္းခဲ့
အခင္းဖို႔ဆိုလည္း မျငဴစူ
ၾကည္ျဖဴစြာ သခင္သေဘာက်ပါပဲ
ေၾသာ္ . . .
ေျပာရရင္ျဖင့္ မယံုႏိုင္ဖြယ္
ေလာဘအျမင္ႏွင့္ အကုန္ခ်ိဳင္ကြယ္
ေမ့လြယ္ၿပီေပါ့ အခုမ်ား။
အခစား မပ်က္ခဲ့ပါသေလ
(သခင့္ရဲ႕ )
အဖဘုရားလက္ထက္ကတည္းရယ္က
စြဲၿမဲစြာ အမႈေတာ္ထမ္းသူေပါ့
အသည္းကြဲစရာ
ယခုေသာ္ နန္းႏွင္ခ်ပါလုိ႔
စခန္းျပင္ပမွာျဖင့္
ထန္းပင္ဘဝ ေနဝင္ၿပီကြယ္
ေရႊသခင္ရယ္
အမ်က္ေတာ္ၿငိဳးလိုက္ပံုက
အဖိုးထိုက္တာ အလြန္မသိေရာ့သလား
အကြၽန္မရွိေတာ့ အခါမ်ားဝယ္
(သခင့္အပူေတြကိုေလ)
တားဆီးကာ ဘယ္သူေပးေလပါ့မယ္
(ကြယ္) ေတြးပူမိသား

ေနမိုးအိမ္ (ေရႊရင္းေျမ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*