ယခင္နွစ္မ်ားထက္ အားျပိဳင္မွုေတြျပင္းထန္လာတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခ်ြန္ဆုေပးအပ္ပြဲ..

ယခင္နွစ္မ်ားထက္ အားျပိဳင္မွုေတြျပင္းထန္လာတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခ်ြန္ဆုေပးအပ္ပြဲ..
January 24, 2019 Asian Fame
ယခင္နွစ္မ်ားထက္ အားျပိဳင္မွုေတြျပင္းထန္လာတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခ်ြန္ဆုေပးအပ္ပြဲ..

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ဆုေပးပြဲ ကိုေတာ့ မတ္လ ၂၃ ရက္ ေန႔ ေရႊထြဋ္တင္ကြင္းမွာျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးခြၽန္ဆုေပးအပ္ပြဲ က်င္းပမယ့္ရက္ကို သိတာနဲ႔တစ္ၿပဳိင္ နက္ ပရိသတ္ေတြ အားလုံးကေတာ့ ဘယ္ဇာတ္ကားေတြ အကယ္ဒမီရ မလဲဆုိတာ အားလုံးကရင္ခုန္စိတ္ လႈပ္ရွားေနၾကပါၿပီ။ ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ုံးအေနနဲ႔လည္း အကယ္ဒမီထူး ခြၽန္ဆု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေရးနဲ႔ ေရးဆြဲေရးဘုတ္အဖြဲ႕ ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းကုိ ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံ တကာရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ လည္းပါသလုိ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ႐ုိးရာေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္လည္းလုပ္ရပါ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြကို လည္း အကုန္ယူလုိ႔ မရပါေၾကာင္း ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ေတြနဲ႔လည္း အကိုက္ညီဆုံးျဖစ္ ေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး လက္ခံႏိုင္တဲ့ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားနဲ႔လည္း ကိုက္ညီတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖစ္ ေအာင္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦး ဇင္ဝုိင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာပါတယ္။

ဘုတ္အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ႔ ပတ္ သက္လုိ႔လည္း…

”ဘုတ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ စည္းတဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံးကေန ဘယ္သူပါေစ ဆုိ ၿပီးေတာ့ ခ်ေပးလုိက္တဲ့ဘုတ္အဖြဲ႕မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတုိ႔ရဲ႕အလႊာ အသီး သီးက မိမိတုိ႔ရဲ႕ေလာကသားမ်ားကိုယ္တုိင္က ေက်နပ္စြာ တင္ေျမႇာက္ လုိက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထား တာျဖစ္ပါတယ္”လုိ႔ ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝုိင္းက ေျပာပါ တယ္။ အဆုိပါဘုတ္အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိသတ္နဲ႔တကြ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ျမန္ မာ့႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား ေပၚထြက္လာ ေစေရး၊ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာ၊ အတတ္ ပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အရည္ အေသြး ျမင့္မားေသာ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားမ်ား ပုိမုိထြက္ရွိလာေရး၊ ထူးခြၽန္ ေသာ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရပ္မ်ား ေပၚထြန္းလာ ေရးနဲ႔ ယင္းတုိ႔ကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ ေရးတုိ႔ျဖစ္ၿပီး အေျခခံမူကေတာ့ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အေကာင္းဆုံးဆု မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ရန္၊ ျပကၡဒိန္ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္းအမွန္တကယ္႐ုံ တင္ ျပသခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား မ်ားအတြင္းမွသာ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ရန္ ျဖစ္ၿပီး အကယ္ဒမီစာရင္းဝင္အတြက္ စတိသေဘာ ႐ုံတင္ေသာ ဇာတ္ကား မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳ ရန္၊ မည္သည့္ဇာတ္ကားအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေစ တေျပးညီအႏုပညာ၊ အတတ္ ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံ ၫႊန္းမ်ား ျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ရန္၊ အႏု ပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္တုိ႔၏ ပုဂၢလိက လူမႈေရးဘဝနဲ႔ ရာဇဝတ္မႈ ဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္၊ ႏုိင္ငံေရးအေသြး အေရာင္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ျခင္းမျပဳဘဲ အႏုပညာအတတ္ပညာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ရန္၊ သက္ဆုိင္ရာဇာတ္ေကာင္၏ ဇာတ္ ႐ုပ္အေပၚ အေျခမခံဘဲ အႏုပညာ၊ အတတ္ပညာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရြး ခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ရန္၊ သက္ဆုိင္ရာ ဆုတစ္ဆုခ်င္းစီအလုိက္ တစ္ဆုသာ ခ်ီးျမႇင့္ရန္ျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲ(၂)ဆုခ်ီးျမႇင္ ျခင္း မျပဳရန္၊ အခ်ဳိ႕ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဆုမ်ားအတြက္ ပူးတြဲဖန္တီးသူမ်ား ရွိပါကလည္း ယင္းပုဂၢဳိလ္၂ ဦးလုံး အား ပူးတြဲ၍ ေရႊစင္႐ုပ္တစ္ဆုႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ တစ္ဦးစာသာ ခ်ီးျမႇင့္ရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအႏုပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကုိသာ ခ်ီးျမႇင့္ ရန္တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုႏွစ္မွာလည္း ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ ဆုကို ၁၁ ဆုလုံး ခ်ီးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ခ်ီးျမႇင့္မယ္ဆုေတြကေတာ့ ဇာတ္ ကားဆု၊ ဒါ႐ုိက္တာဆု၊ ႐ုပ္ရွင္ဓာတ္ပုံ ဆု၊ ဇာတ္ၫႊန္းဆု၊ အမ်ဳိးသားဇာတ္ ေဆာင္ဆု၊ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေဆာင္ ဆု၊ အမ်ဳိးသားဇာတ္ပုိ႔ဆု၊ အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ပုိ႔ဆု၊ ေနာက္ခံေတးဂီတဆု၊ ႐ုပ္ ရွင္အသံဆု၊ ႐ုပ္ရွင္တည္းျဖတ္ဆု တုိ႔ကုိ ခ်ီးျမႇင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ မူလ ၁၁ ဆုအျပင္ ထူးဆန္း စြာ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းမ်ဳိးရွိခဲ့ပါက လည္း အထူးဆုအေနနဲ႔ကေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု၊ အဝတ္အစားအထူး ဆု၊ မိတ္ကပ္ဆံပင္အထူးဆု၊ VFX,Animation အထူးဆု Title Song ရုပ္ရွင္သီခ်င္းအထူးဆု Song Design အထူးဆုတုိ႔ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီႏွစ္မွာလည္း ဆု ၁၁ ဆုလုံး ခ်ီးျမႇင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေရွ႕ပုိင္းမွာတုန္းကဆုိရင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ဟာ တစ္ႏွစ္ကုိ ၇ ကား၈ ကား ၁ဝ ကားေလာက္ပဲ ႐ုံတင္ႏုိင္ ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီႏွစ္ေတြမွာလည္း ဆု ၁၁ ဆုစလုံး ေပးပါတယ္။ ဆု ၁၁ ဆုလုံးတင္မကဘဲ တခ်ဳိ႕ဆု ေတြဆုိရင္ ပူးတြဲခ်န္ပီယံအေနနဲ႔ ေတာင္ေပးလုိ႔ တခ်ဳိ႕ႏွစ္ေတြမွာ ဇာတ္ကားက ၇ ကား ဆုက ၁၅ ဆု၊ ၁၆ ဆု ၁၇ ဆု အထိေတာင္ ေပးခဲ့ တာရွိပါတယ္။ မႏွစ္ကျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဟာ ၅၃ ကား ႐ုံတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ႏွစ္မွာ ၈၃ ကား႐ုံတင္ပါတယ္။ ဒါ ဟာ ႐ုပ္ရွင္ ႏွစ္ ၁ဝဝ သမုိင္းအတြင္း မွာ ဇာတ္ကားအေရအတြက္ အ မ်ားဆုံး ႐ုံတင္သြားတဲ့ႏွစ္လည္း ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အေရအတြက္ အရတင္မကပါဘူး။ အရည္အေသြး အရဆုိရင္လည္း တကယ့္ကုိ အၿပဳိင္ အဆုိင္ေတြနဲ႔ တကယ့္ကို ေကာင္း မြန္ေအာင္ ႐ုိက္ကူးလာၾကတာ ေတြ႕ ျမင္လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုတစ္ ဆုခ်င္းစီအတြက္လည္း တကယ့္ကို အားၿပဳိင္ေနတဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္”လုိ႔ ဆုေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ ဦးဇင္ ဝုိင္းက ေျပာပါတယ္။

အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ သမာသမတ္ က်၍ အဂတိတရားကင္းရွင္းသည့္ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာ၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားျဖစ္ရမည္၊ အသံ၊ ဓာတ္ပံု၊ တည္း ျဖတ္စသည့္ပညာရပ္မ်ားတြင္ လူ ငယ္ပညာရွင္မ်ားအား အတုိင္း အတာတစ္ခုအထိ ထည့္သြင္းဖဲြ႕စည္း ႏုိင္ၿပီး က်န္ပညာရပ္မ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္ က်က္သူမ်ားကို ဦးစားေပးရမည္၊ အမည္ပ်က္စာရင္းရွိသူမျဖစ္ေစရ၊ ျပကၡဒိန္တစ္ႏွစ္အတြင္း ႐ုံတင္ျပသ ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ္ လည္း ပထမအဆင့္အကဲျဖတ္အဖဲြ႕ တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအဆင့္ အကဲျဖတ္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္းအေနနဲ႔ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဆု (၁) ဆုလွ်င္ အရည္အခ်င္းျပည့္ မွီေသာ အဖဲြ႕ဝင္ (၅)ဦးစီအား ပညာ ရပ္ဆုိင္ရာအလႊာအလုိက္ေရြးခ်ယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး နာ ယကႀကီးမ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္အမည္ စာရင္းတင္သြင္းရမည္၊ နာယကမ်ား ႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၏ သေဘာတူ ညီမႈျဖင့္ ပညာရပ္ဆု (၁)ဆုလွ်င္ အကဲျဖတ္အဖဲြ႕ဝင္ (၅)ဦး၊ ဆု (၈)မ်ဳိး အတြက္ အဖဲြ႕ဝင္ (၄ဝ) ဦးအား စုဖဲြ႕ ရမည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အကဲျဖတ္အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဦးစီး ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ျခင္းအေနနဲ႔ အကဲ ျဖတ္အဖဲြ႕ဝင္ (၄ဝ) ဦး၏ မဲဆႏၵျဖင့္ အကဲျဖတ္အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ရမည္၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ (၅)ဦးစီမွ ေခါင္းေဆာင္ (၁)ဦးစီျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ (၈)ဦးကို ေရြးခ်ယ္ရမည္၊ ဥကၠ႒ (၁)ဦး၊ အဖဲြ႕ ငယ္ေခါင္းေဆာင္ (၈)ဦး၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအစည္းအ႐ုံး အမႈေဆာင္ကိုယ္ စားလွယ္ (၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁ဝ)ဦး အကဲျဖတ္အဖဲြ႕ဦးစီး အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အကဲျဖတ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား လိုက္ နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားအ ေနနဲ႔ အဂတိတရားကင္းရွင္းရန္၊ ဇာတ္ကားတုိင္းအား အစ/အဆံုး ၾကည့္႐ႈအကဲျဖတ္ရန္၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံအ တြင္း ဇာတ္ကားၾကည့္႐ႈအကဲျဖတ္ ေနစဥ္ အျခားကိစၥမ်ား ေျပာဆုိလုပ္ ကိုင္ျခင္း မျပဳရန္၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ သတင္းလံုၿခံဳေရး သတိရွိရန္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာက သိကၡာ က်ဆင္းေစေသာအေျပာအဆုိမ်ား ေရွာင္ရွားရန္၊ အျခားသူမ်ားအား စည္း႐ုံးျခင္း၊ ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္း၊ အုပ္ စုဖဲြ႕ျခင္းမ်ား မျပဳရန္၊ စတင္အကဲမ ျဖတ္မီကပင္ အကဲျဖတ္စံခ်ိန္စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ ေၾကညက္စြာေလ့လာ ထားရန္၊ အဂတိတရားအလို႔ငွာျပင္ပ မွ ဆက္သြယ္စည္း႐ုံးခဲ့ပါက အကဲ ျဖတ္အဖဲြ႕ဦးစီးေကာ္မတီသို႔ ခ်က္ျခင္း သတင္းပို႔ရန္၊ မိမိတာဝန္ယူအကဲျဖတ္ ေသာဆုႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြား မႈမ်ားရွိလာပါက က်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လံု စြာေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရွိရမည္တို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

”ဒီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ေၾကာင့္ အားရွိတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဆုံးျဖတ္တ့ဲအခါမွာ စိတ္ ခံစားခ်က္ကုိ သိပ္ေရွ႕တန္းတင္လုိ႔ မရဘူး။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းက ဒီလုိ ရွိတယ္။ အဲဒီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတုိင္းပဲ ဆရာတုိ႔က သြားရမွာေလ။ ေနာက္လူေတြအတြက္ ပုိေကာင္း သြားရေအာင္ေပါ့ေလ။ ၿပီးေတာ့ ဒီဆုကလည္း ပုိၿပီးေတာ့ တန္ဖုိးရွိသြား ေအာင္ သိကၡာရွိသြားေအာင္ေပါ့ ေလ”လုိ႔ အကယ္ဒမီ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အကယ္ဒမီ ထူး ခြၽန္ဆုအကဲျဖတ္ဥကၠ႒ ဦးၾကည္စုိး ထြန္းကေျပာပါတယ္။

လင္းအကၡရာ
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*