မ်က္နွာၾကက္မွာေလပန္ကာ…

မ်က္နွာၾကက္မွာေလပန္ကာ…
January 10, 2019 Asian Fame

ဝဲပ်ံေနတဲ႕စကားလံုး
ေကာက္ေကာက္မ်ား
ေျပးလႊားခုန္ေပါက္ေနတဲ့
ႏႈတ္ခမ္းပုပ္ပြမ်ား
ငိုညီးေနတဲ့
အဝါေရာင္ညစ္ႏြမ္းႏြမ္းမ်ား
မ်က္နွာၾကက္မွာ ေလပန္ကာ။
အရိုးေပ်ာ့သတၲဝါေတြနဲ႕
တစ္စတစ္စတူလာတဲ့ ယေန႔မ်ား
တြန္႔လိမ္ေနတဲ့ တီေကာင္ေတြဟာ
ငါမသယ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့
ညေတြကို သယ္ေဆာင္လာ
ငါမေတြ႕ခ်င္တဲ့
မ်က္နွာေတြကို ကိုက္ခ်ီလာ
အိတြဲက်ေနတဲ့
စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ေကာင္ေတြ
ငါ့အခန္းလြတ္ထဲေရာက္ေရာက္လာ
မ်က္နွာၾကက္မွာ ေလပန္ကာ။
၂ဝ၁၈ထဲဝင္ဝင္ခ်င္း
အစင္းအထပ္ထပ္နဲ႔ဃီျပားေတြလို
ငါ လည္ပတ္ဖို႕ထစ္အ
ေခါင္းခဲစရာ
အေၾကာင္းအရာ အသစ္ေတြထဲ
ေခါင္းခဲစြာတိုးေဝ့သြား
လည္ပတ္ေနတဲ့
အခန္းအေၾကာင္းေတြးရင္း
မ်က္ႏွာၾကက္မွာ ေလပန္ကာ။

Glory

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*