အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ တုိးပြားလာ၊ ေဘးဥပါဒ္ကင္းသည့္ အစားအေသာက္က ကေလးငယ္မ်ား ႀကီးထြားဖြံ႕ ၿဖိဳးရန္အတြက္ အဓိကျဖစ္ေန​

အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ တုိးပြားလာ၊ ေဘးဥပါဒ္ကင္းသည့္ အစားအေသာက္က ကေလးငယ္မ်ား ႀကီးထြားဖြံ႕ ၿဖိဳးရန္အတြက္ အဓိကျဖစ္ေန​
December 18, 2018 Asian Fame


ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလက ဘန္ ေကာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုလ သမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ေလးႏုိင္ငံ ေတြ႕ဆံုပြဲ အၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ အစီ ရင္ခံစာအရ အာရွပစိဖိတ္ေဒသက ကေလးငယ္အမ်ားစုသည္ ေဘးကင္း သည့္ အစားအစာႏွင့္ ေရတုိ႔ကို အလြယ္တကူ မရရွိျခင္းမွာ အာဟာ ရခ်ဳိ႕တဲ့မႈျပႆနာ၏ ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

Tetra Pak Myanmar Limited မွ Key Account Director ျဖစ္သူ Mr.Chee Choy Tang က ”မွန္ကန္တဲ့ ရင္းျမစ္ကေန ထုတ္ယူ ထားတဲ့ ႏြားႏုိ႔ထုတ္ကုန္ေတြက အပူ ေပးတဲ့အခ်ိန္၊ အလင္းေရာင္၊ ေအာက္ ဆီဂ်င္တို႔နဲ႔ အလြယ္တကူ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စားသံုးသူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ႏြားႏုိ႔ထဲက အာဟာရ ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ ထုတ္ လုပ္မႈနဲ႔ ထုတ္ပိုးမႈ အဆင့္အဆင့္မွာ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Tetra Pak ရဲ႕ ပိုးသတ္ထားတဲ့ ကတ္ ထူစကၠဴဘူးနဲ႔ ထုတ္ပိုးထားတဲ့ UHT ႏြားႏုိ႔ထုတ္ ကုန္ေတြက ႏြားႏုိ႔ကို ထည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္း မွာ အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္မွာ ေပါင္းခံ သန္႔စင္ထားေပးလို႔ ၆ လကေန ၉ လအတြင္း ေရခဲေသတၱာထဲမွာ သိမ္း ဆည္းစရာမလိုဘဲ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ အျပင္ ေပးရတာထက္ ထိုက္တန္တဲ့ တန္ဖိုးကို ျပန္လည္ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲ သံုးသံုး စိတ္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအပါအဝင္ အာရွပစိ ဖိတ္ေဒသတစ္ခြင္တြင္ ¤င္းတို႔၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ က်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးမွာ အရွိန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ဦး ေမာ့လာေနၿပီး ကုလသမဂၢအစီရင္ခံ စာတြင္ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈပံုစံအားလံုးကို ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္မူ တိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ ေႏွးလ်က္ရွိသည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပ ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ ျပင္းထန္စြာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ အဝလြန္ျခင္း အစရွိသည့္ ကမၻာ့အာ ဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ထက္ဝက္ေက်ာ္ တည္ရွိလ်က္ရွိေန သည္။ အစီရင္ခံစာ၏အဆုိအရ အာ ဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ေဘး ဥပါဒ္မျဖစ္ေစသည့္ ေရ၊ အစား အစာႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား အသိပညာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အစာအာဟာရ၊ က်န္းမာေရး၊ ေရ ႏွင့္ က်န္းမာေအာင္ ေနထုိင္ျခင္း ထို ကဲ့သို႔အေလ့အက်င့္မ်ားကို လက္ လွမ္းမမွီျခင္းျဖင့္ အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

”အႏၲရာယ္ကင္းေသာ အစား အေသာက္”ႏွင့္ပတ္သက္၍ နား လည္သေဘာေပါက္မႈ အားနည္းေန ျခင္းက ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးဥပါဒ္မျဖစ္ေစသည့္ အစားအ ေသာက္မ်ား ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္စား သံုးေရးအတြက္ မိသားစုမ်ား ရင္ဆုိင္ ေနရသည့္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႐ုံးခန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ Tetra Pak သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ UHT ႏုိ႔ ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ဇန္နဝါရီ လကုန္တြင္ ပထမဆံုးျဖန္႔ခ်ိေသာ ေဖာက္သည္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါ သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုးမႊားကင္းစင္သည့္ ကတ္ထူစကၠဴ ျဖင့္ ထုတ္ပိုးမႈကို သန္း ၃ဝဝ အထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါ သည္။

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*