ငါတို့ရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ…

ငါတို့ရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ…
December 11, 2018 Asian Fame

ေအာက္ရွိလား
ဘူတိုက္စားလား
ႀကိဳက္ထိုးႀကိဳက္ခံလား ။

ဘူတိုက္စား
ဘူတိုက္စား ….

ဘူတိုက္စား
ဟုတ္ၿပီေနာ္ …

ေဟ့
ဘူဆို
တင္ …..

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲ
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေသာ
ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို
ေလးစားစြာ
႐ိုေသစြာ
ဝမ္းေျမာက္စြာ
လိုက္နာခဲ့ၾကပါသည္ ။

ကိုေလး(အင္းဝဂုဏ္ရည္)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*