ဘထက္မသာေသာ္လည္း…..ဘသာ

ဘထက္မသာေသာ္လည္း…..ဘသာ
November 27, 2018 Asian Fame

ငယ္နာမည္ေရာ …ႀကီးနာမည္ ေရာ …ဘသာ။ ဘသာဆုိ ေသာ္လည္း ဘ,ထက္မသာေသာ …ဘသာ။

ဘသာကိုယ္တုိင္ သူ႔ဘထက္ မသာေသာ္လည္း၊ သူ႔ဘျဖစ္ေသာ ဦးဘခ်ာကလည္း သူ႔ထက္ခ်ာသူဟု ဆုိရမည္။ ဦးဘခ်ာ၏လက္ထက္ သည္ ‘သူႀကီး’ေခတ္ျဖစ္သည္။ ဦးဘ ခ်ာသည္ သူႀကီးေရြးပြဲကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏႊဲဖူးသည္။ အေတြ႕အႀကံဳမွာ ‘အႀကိမ္ ႀကိမ္ ႐ႈံးဖူးသူ ..”အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကား လွေပသည္။ ဦးဘခ်ာသည္ သူႀကီး ေရြးပြဲမ်ားတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈံးဖူးသူ ျဖစ္သည့္အျပင္ ပါတီေကာင္စီေခတ္ တြင္လည္း ရပ္ကြက္ေကာင္စီေရြးပြဲ ကိုပါ အဆစ္အျဖစ္ဝင္၍ အ႐ႈံး အေတြ႕အႀကံဳထပ္ႏုိင္ခဲ့ေသးသည္။

အႏွီ ဦးဘခ်ာ၊ ဤဦးဘခ်ာ၏ ေသြးရင္းျဖစ္ေသာ ဦးဘသာကလည္း သူ႔အဘ၏ ႐ႈံးေမြကို၊ မ်ဳိး႐ုိးမတိမ္ ေကာရန္အတြက္ ဆက္၍ တာဝန္ ေက်ခဲ့သူျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္လည္း ဘသာက သူ႔ အဘဦးဘသာထက္ သာတဲ့ေနရာ တစ္ေနရာေတာ့ ရွိသည္။ အဲဒါက ေတာ့ ဘသာ စာတုိေပစေရးတတ္ ျခင္းပါပဲ။ စာေရးတယ္ဆုိတာက လည္း ဂ်ာနယ္ပုကေလးေတြထဲဝင္ၿပီး ကေလာင္ ‘ရွည္’တာမ်ဳိးျဖစ္သည္။

အဲ …ဘသာနဲ႔ အဘဦးဘ ခ်ာတူတာကေတာ့ ဘသာကလည္း သူ႔ဘဦးဘခ်ာ သူႀကီးျဖစ္ခ်င္သလုိ သူကလည္း ဒီေခတ္မွာ ရပ္ေက်း ဥကၠ႒ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္သူျဖစ္ သည္။ ေခတ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ရပ္ ေက်းဥကၠ႒ေရြးတုိင္း ဘသာဝင္ၿပိဳင္ တာခ်ည္းျဖစ္သည္။ ဝင္ၿပိဳင္တုိင္း လည္း သူ႔ဘဦးဘခ်ာ သူႀကီးၿပိဳင္ပြဲ ဝင္႐ႈံးသကဲ့သို႔ ဘသာသည္ ရပ္ေက်း ဥကၠ႒ၿပိဳင္တိုင္း ႐ႈံးတာခ်ည္းျဖစ္ သည္။ သူတို႔သားအဖသည္ ႐ႈံးပြဲ အေတြ႕အႀကံဳအေတာ္ ‘ရင့္’ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဘသာက ေျပာဖူးသည္။
‘အက္ဒီဆင္လားေတာ့ မသိဘူး ကြ၊ သူက ေျပာဖူးတယ္။ ႐ႈံးပြဲေတြက အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းေတြ …”ဟု။

အခုေတာ့ ဘသာအေတြ႕အႀကံဳ ေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရခဲ့ေလၿပီ။ သူမေသ၍ ေနာက္ထပ္ရပ္ေက်း ဥကၠ႒ေရြးပြဲႏွင့္ထပ္၍ ႀကံဳပါက ထပ္ ၍ သူ႔အေတြ႕အႀကံဳကို တိုးျမႇင့္ဦးမွာ ေသခ်ာသည္။

ရာသက္ပန္လားဆုိေတာ့ မဟုတ္။ ယခုသူေရးေနေသာ စာအုပ္ ႀကီးေရးသားၿပီးစီး၍ ေအာင္ျမင္ေသာ အခါသို႔ ေရာက္လွ်င္ သူသည္ ရပ္ ေက်းဥကၠ႒ေနရာေလာက္ကိုေတာ့ ဝင္ေရာက္အေရြးခံေတာ့မည္မဟုတ္။ သူ႔စာအုပ္က ဆုိင္ေပၚသို႔ေရာက္လွ်င္ ျမင္သူတုိင္း ေသခ်ာေပါက္ ေကာက္ ကုိင္ရမည့္ စာအုပ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ မည္။ သူ႔စာအုပ္သည္ စာေပေလာက ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ကိုင္လႈပ္ပစ္မည့္ စာ အုပ္ျဖစ္သည္။

ဘသာမွာ သူကိုယ္တိုင္သာ အ ေတြ႕အႀကံဳရွိသည္မဟုတ္။ မ်ဳိးႏွင့္႐ုိး ႏွင့္ပါ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ မ်ဳိးေစ့ မွ ေပါက္လာသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ‘ဘခ်ာလမ္းစဥ္’ကို တစိုက္မတ္မတ္ ကိုင္တြယ္ခဲ့သူျဖစ္ေပသည္။ လူေတြ က သူ႔စာအုပ္ကို ေမွ်ာ္ေနၿပီျဖစ္ သည္။ အမ်ားျပည္သူ ပူပန္တာေတာ့ ရွိသည္။ သူ႔စာအုပ္ကို ‘ျမန္မာေငြ’ ျဖင့္ မေရာင္းမွာကို ….

ဘသာေရးတဲ့ စာအုပ္အမည္က

‘၁၄ ရက္အတြင္း သမၼတျဖစ္ နည္း’

ေစာဘရန္ၿငိမ္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*