စင္ကာပူအမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ (NUS) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေမၻာဇဘဏ္၏ Deputy CEO ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းကို’ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား စီးပြားႏွင့္ လူမႈထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား’ဆု ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္

စင္ကာပူအမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ (NUS) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေမၻာဇဘဏ္၏ Deputy CEO ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းကို’ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား စီးပြားႏွင့္ လူမႈထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား’ဆု ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္
November 20, 2018 Asian Fame

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူအမ်ဳိး သားတကၠသိုလ္ (National University of Singapore)သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑နယ္ပယ္အသီးသီး၌ စီးပြား ေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ လူမႈေရး အရည္ အေသြးမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ စြမ္း ေဆာင္ျပသႏုိင္သည့္ ထူးခြၽန္ေက်ာင္း သားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ပဲြကို စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ Conrad Centennial Singapore ၌ ႏိုဝင္ ဘာ ၇ ရက္ ညေနပုိင္းက က်င္းပခဲ့ ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီး စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ကေမၻာဇဘဏ္ ဒုတိ ယ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚနန္း လိုင္းခမ္းက ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား စီးပြားႏွင့္ လူမႈထူးခြၽန္ ေက်ာင္း သားဆု (Eminent Business Alumni Award 2018) ကို ရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ပဲြအ ခမ္းအနားသို႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ စင္ကာပူအမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီဝင္မ်ား၊ စင္ကာပူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထား သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ Eminent Business Alumni Award ဆိုင္ရာ ဆုရရွိသူမ်ား၏ သမိုင္းမွတ္တမ္း ဗီြဒီယိုျပသၿပီး ေနာက္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ DBS Group ESifh DBS Bank ႏွင့္DBS Bank ဥကၠ႒ Mr.Peter Seah ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီး Dr.Vivian Balakrishnan တို႔က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား မ်ား အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eminent Business Alumni Award ကို အသက္(၄ဝ)ႏွစ္အထက္ Senior Alumni Awards ႏွင့္ အသက္ (၄ဝ) ႏွစ္ေအာကYoung Alumni Award စသည္ျဖင့္ ေခါင္း စဥ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒၚနန္းလိုင္း ခမ္းသည္ အသက္ ၃ဝ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆုမ်ားကို ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းႏွင့္အတူBank of Singapore ၏ CEO Mr. Bahren Shaari ၊ Kenanga Investment Bank ၏ Group Managing Director Mr. Chay Wai Leong၊ NTUC Health Co-operative ၏ ဥကၠ႒ Ms TanHwee Bin အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးက တက္ေရာက္ကာ ဆုမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ဆုလက္ခံရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဆုရရွိသူမ်ားက ေက်းဇူးတင္ စကား အသီးသီး ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚနန္း လိုင္းခမ္းက ”မိမိအေနျဖင့္ NUS တြင္ ပညာသင္ၾကားစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ဦးတည္၍ ေလ့လာသင္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရး ႀကီးေသာ ၤငညေညခငေူ ွနခအသမ အသီး သီးတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္အတူ ထိ ေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိျခင္း၊ ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္း တန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းကို ဦး ေဆာင္၍ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ ငန္းမ်ားစြာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိ ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အထူးဝမ္းေျမာက္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရ သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ဆက္ လက္ႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကမၻာထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ စင္ကာပူအမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္ (NUS) သည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး ပညာ သင္ၾကားခဲ့ၾကသူမ်ားအနက္ သက္ ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ ရာႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑နယ္ပယ္အသီး သီး၌ စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ လူမႈ ေရး အရည္အေသြးမ်ားကုိ ေအာင္ ျမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ျပသႏုိင္သည့္ ထူး ခြၽန္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ (၂) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အႏွစ္သာရျပည့္ဝ စြာျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ဆုသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ ထင္ရွားေနသည့္ NUS မွ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကို ကမၻာ တစ္ဝွမ္းမွ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ NUS တြင္ လက္ရွိပညာသင္ၾကား ေနဆဲေက်ာင္းသားမ်ား သိရွိအား က်လာေစရန္၊ ¤င္းတို႔၏ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ထိေရာက္ စြာ အက်ဳိးျပဳမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေသာအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚနန္းလုိင္းခမ္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးႏွင့္ အေအာင္ျမင္ ဆံုးျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္၏ ဒုတိယ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ ဳKBZ Group ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ၊ Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ MAI ေလေၾကာင္း လိုင္းႏွင့္ Kempinski Hotel(Nay Pyi Taw)တို႔တြင္ ဥကၠ႒တာဝန္မ်ား ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚနန္း လိုင္းခမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က႑အသီးသီးတြင္ လူမ်ဳိးဘာသာ မေရြး၊ ေနရာေဒသမေရြး ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၄၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း (BFM) ၏ တည္ေထာင္သူ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*