သဘင္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သဘင့္ဝါဏိဇၨ ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ (ဗဟုိ)ဖြဲ႕စည္း

သဘင္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သဘင့္ဝါဏိဇၨ ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ (ဗဟုိ)ဖြဲ႕စည္း
November 13, 2018 Asian Fame

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္အစည္း အ႐ုံး(ဗဟုိ)၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ရွိေသာ သဘင္အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ ဘဘင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ သဘင့္ဝါ ဏိဇၨကိစၥမ်ားႏွင့္ သဘင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား တိတိက်က် အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ သဘင့္ဝါဏိဇၨ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ (ဗဟုိ)ကုိ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေကာ္မတီတြင္ ဦးမုိးဝင္း- ဥကၠ႒၊ စိန္ျမေအာင္-ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ဦးေနဝင္း – အတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးဝင္းေနာင္-တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁)၊ျမန္မာျပည္ ေက်ာက္စိမ္း-တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴး ၂၊ ဦးျမစည္သူ-အဖြဲ႕ဝင္၊ ဦးသီရိေမာင္ေမာင္- အဖြဲ႕ဝင္၊ ဦးေဌးလြင္- အဖြဲ႕ဝင္စသျဖင့္ တာဝန္အသီးသီး ေပးအပ္ကာ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ ေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ အစည္းအ႐ုံး (ဗဟုိ)အေနျဖင့္ ၿမဳိ႕နယ္သဘင္အစည္းအ႐ုံးမ်ားအား ပုိမုိက်စ္ လ်စ္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ၿမဳိ႕နယ္သဘင္ အစည္းအ႐ုံးမ်ားအား သဘင္(ဗဟုိ)အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားက လိုက္လံ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိသည္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*