အႏုပညာသမားမ်ားကုိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ပုိမုိေႏြးေထြးစြာေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလုိေၾကာင္းသဘင္ အစည္းအ႐ံုး(ဗဟို) အတြင္းေရးမွဴး ေမတၱာရပ္ခံ

အႏုပညာသမားမ်ားကုိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ပုိမုိေႏြးေထြးစြာေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလုိေၾကာင္းသဘင္ အစည္းအ႐ံုး(ဗဟို) အတြင္းေရးမွဴး ေမတၱာရပ္ခံ
November 2, 2018 Asian Fame

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္အစည္း အ႐ုံး (ဗဟုိ) အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ လုိက္လံကျပတင္ဆက္ေနတဲ့ ဇာတ္ အဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ လုံၿခဳံေရးပုိင္းနဲ႔ပတ္သက္ လုိ႔ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရရွိေအာင္ သက္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ့္အစီအစဥ္ ေတြလည္းရွိလုိ႔ ေနပါတယ္။ ဒီအ ေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ”ပြဲေတာ္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ အခါမွာ ပြဲမိန္႔ဆုိတာ အေရးႀကီးပါ တယ္။ အဲဒါကလည္း ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္က ခြင့္ျပဳေပးရတာျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလုိခြင့္ျပဳေပးရတဲ့အခါမွာ နံပါတ္ ၁ သူတုိ႔ဘာကုိေတာင္းလဲဆုိ ရင္ သက္ဆုိင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီး ဌာနကေန လမ္းဝင္လမ္း ထြက္ေတြ ေကာင္း သလားဆုိတာ မီးသတ္ဦးစီး ဌာနက ေန ေထာက္ခံ ခ်က္ေပးရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ မီးတစ္စုံ တရာျဖစ္တယ္ဆုိ ရင္မီးသတ္ကား အဝင္အထြက္ လြယ္ေအာင္ေပါ့။ စည္ပင္သာယာ ကုိလည္း ေထာက္ခံ ခ်က္ေတာင္းပါ တယ္။ ပြဲေတာ္မွာျဖစ္ လာတဲ့ အမႈိက္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္လုိသန္႔ရွင္း မလဲေပါ့။ ေနာက္ တစ္ခါ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးကိုလည္း ေတာင္းပါ တယ္။ ပြဲေတာ္ႀကီးရင္ေတာ့ တုိင္းက်န္းမာေရးျပည္နယ္ က်န္း မာေရးေပါ့ေလ။ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ အကုန္ေတာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲဆိုရင္ ပြဲေတာ္ႀကီးလာတဲ့အ ခါမွာ ကူးစက္ေရာဂါေတြျဖစ္လာႏိုင္ သလားေပါ့။

မႏွစ္ကဆုိရင္ H1N1 ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ေတာင္ျပဳန္းပြဲအခ်ိန္နဲ႔ကုိက္ညီသြားတယ္။ ကုိက္ညီသြား တဲ့အခါမွာ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ႀကီး တစ္ခုလုံးကုိ တုိင္းက်န္းမာေရးဦးစီး ဌာနကေန ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ ပြဲမိန္႔ ပိတ္လုိက္ရတယ္။ အဲဒီလိုပဲ မီးသတ္၊ စည္ပင္သာယာ၊ ေနာက္တစ္ခါ ျပည္ သူ႔ရဲေပါ့။ ျပည္သူ႔ရဲကလည္း လုံၿခံဳ ေရးေတြ ဘယ္လုိေပးႏိုင္မလဲေပါ့။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲ မွာလည္း သူတို႔မွာလည္း အင္အား က နည္းပါတယ္။ ဒါကုိကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျပစ္ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ မွာ အျခားအျခားေသာ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဥပမာ-ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က ရဲကင္းတစ္ခုစီကုိ အကူ အညီေတာင္းလုိက္တဲ့အခါမွာ ရဲကင္း က ရွိတာမွ ၇၊ ၈ ေယာက္ေပါ့ေလ။ ပြဲေတာ္ႀကီး တစ္ခုကုိ ၅ ေယာက္ ေလာက္ရဲက လာရမယ္ေပါ့။ အဲဒီ ေတာ့ ရဲကင္းမွာလည္း ၂ ေယာက္နဲ႔ မျဖစ္ဘူးေပါ့။ ဒါက ရဲကင္းအဆင့္ ေပါ့။ လုံၿခဳံေရး အျပည့္အဝ မေပးႏုိင္ ဘူးဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အဲဒီ လုိေၾကး(ဂ်ီး)မ်ားလုိ႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အျခားကိစၥေတြရွိေနတဲ့ အတြက္ ဒီလုိမ်ဳိး အခက္အခဲေတြ ရွိပါ တယ္။ အခုဆုိရင္ ပြဲခြင္ရာသီေတြ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေရာက္ရွိလာတ့ဲအခါမွာ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ အႏုပညာသမားမ်ားကုိ ဒီ့ထက္ ပုိမုိတဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ဳိးေတြကုိ ျမန္ မာႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔ရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္ထဲ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပုိမုိၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေပၚမွာေႏြးေထြးစြာနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါလုိ႔လည္း ေလး ေလးစားစားေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါ တယ္” လုိ႔ သဘင္အစည္းအ႐ုံး(ဗဟို) အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေနဝင္းကေျပာျပပါ တယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘင္အစည္းအ ႐ုံး (ဗဟုိ) အေနနဲ႔ သ႐ုပ္ပ်က္ ေဖ်ာ္ ေျဖေနတဲ့ ဇာတ္အဖြဲ႕မ်ားကုိ အတတ္ ႏုိင္ဆုံးထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ ေနပါ တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

”သဘင္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္းေတြဆုိရင္ သဘင္အစည္းအ႐ုံး ဝင္ အဖြဲ႕ေတြ ဟုတ္ရဲ႕လား။ သဘင္ ကေရာ ဒီအဖြဲ႕ေတြကုိ ေထာက္ခံရဲ႕ လား၊ စိစစ္ရဲ႕လား။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ လည္း သဘင္မွာအစည္းအ႐ုံးဝင္ ထားတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ သ႐ုပ္ပ်က္ ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့အဖြဲ႕ ေတြ ရွိပါတယ္။

အဲဒီလုိေဖ်ာ္ေျဖတဲ့အဖြဲ႕ေတြက သဘင္အစည္းအ႐ုံး ငါတုိ႔ ဝင္မထား ဘူးဆုိၿပီး အစည္းအ႐ုံးရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကုိ လုိက္နာစရာ မလုိ ဘူးဆုိၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖလုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ျပႆနာေတြက ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအတုိင္းအတာ ေနာက္မွာ စီးေမ်ာသြားရင္းနဲ႔ မလုိ လားအပ္တဲ့ ျပႆနာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။

သဘင္အေနနဲ႔ကေတာ့ သဘင္ ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈကုိလည္း ထိန္းသိမ္းရ မယ္။ ဒါ့အျပင္ ေခတ္ကုိလည္း မ်က္ ျခည္မျပတ္ဘဲနဲ႔ အမ်ားႀကီး ခြင့္ျပဳ ေပးထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြ ကိုထိန္းသိမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္”လုိ႔ ဦးေနဝင္းက ေျပာပါတယ္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*