အစၥေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အႏုပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

အစၥေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အႏုပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး
October 11, 2018 Asian Fame Media
အစၥေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အႏုပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီး၏ ဇနီး Madam Sharon Gilor ႏွင့္ အစၥေရးအႏုပညာရွင္ Gil Alon ( Zen Master & Theater Director) တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုသဘင္႐ုံးသို႔ လာေရာက္ကာ သဘင္အစည္းအ႐ုံး (ဗဟို) ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ားအားေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ၂ ႏိုင္ငံၾကား အႏု ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္အစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လတုန္းကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အႏုပညာဖလွယ္ပြဲသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့အႏုပညာႏွင့္ ပတ္ သက္သည္မ်ားကုိ တင္ဆက္ခဲ့ ၾကပါေသးသည္။ သဘင္အစည္းအ႐ုံးအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အႏုပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါသည္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*