ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ ကုသေပးတာ ဗီဂန္ျမန္မာစင္တာ

ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ ကုသေပးတာ ဗီဂန္ျမန္မာစင္တာ
September 19, 2018 Asian Fame Media

”ေန႔စဥ္အခ်ိန္ ႏွစ္နာရီသာေပးဖို႔ လုိပါသည္”

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးပရဟိတစင္တာမ်ား၊ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ထူ ေထာင္ကာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ကြၽန္ ေတာ္ကိုယ္တုိင္ကုသမႈခံယူေနဆဲ ဗီဂန္ျမန္မာ (Vigen Myanmar) အခမဲ့က်န္းမာေရးပရဟိတစင္တာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွ်ေဝေပးလုိက္ပါ သည္။

ဗီဂန္ျမန္မာအခမဲ့က်န္းမာေရး ပရဟိတစင္တာသည္ ေတာင္ကိုရီး ယားႏုိင္ငံ၊ ဂေယာင္းဂီႏုိ၊ အန္းေဆာင္း ၿမိဳ႕ရွိ Vigen Medical Co., Ltd မွ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ဠငါနည ၾနိငခေူ ဃသ.ယဴအိ ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တည္ ေထာင္ခဲ့သည္။

ကုမၸဏီဥကၠ႒ႀကီး ‘မစ္ေဂ်ာင္း ရွင္ဂ်ာ’သည္ လူသားအားလံုး က်န္း မာၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝမ်ား ပိုင္ ဆုိင္ေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား တီထြင္ကာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆ဝ သို႔ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ယင္းကုသ စက္မ်ားသည္ ထုိင္း၊ ကိုရီးယား၊ အ ေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ FDA လက္မွတ္ မ်ား ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းကုမၸ ဏီသည္ ႏုိင္ငံအသီးသီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ ၍ ရရွိခဲ့ေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အခမဲ့က်န္းမာေရး ပရဟိတစင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ စီမံခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။

ဗီဂန္ျမန္မာအခမဲ့က်န္းမာေရး ပရဟိတစင္တာ႐ုံးခ်ဳပ္ကို အမွတ္ ၄၂၊ ဦးေရႊထြန္းလမ္း၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ ဘုရားအနီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထားရွိကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္ ျမင္းၿပဳိင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြ (တာေမြ စင္တာ)၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ လသာ ၿမိဳ႕နယ္ (သိမ္ႀကီးေစ်းစင္တာ)၊ အင္း စိန္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ (လွည္း တန္းစင္တာ) သံုးခုဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အျပင္ ပန္းလႈိင္ရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ပဲခူးစင္တာကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ဗီဂန္ျမန္မာအခမဲ့က်န္းမာေရး စင္တာတြင္ အဓိကကုသစက္ျဖစ္ သည့္ Top and Top ႏွင့္အတူ အ ထူးစက္မ်ားအျဖစ္ ဟာဆဲ (Hasell) မစ္ဆဲ (Mizell)၊ ဂြၽာဟုန္းဂီ၊Big Samcho (BSc 600 ေကာ္ေဇာ)၊ ဟိုက္ဂ်ီးယားဂ်က္ကက္ (Hygiea Jacket)၊ ဟုိက္ဂ်ီးယား ခါးပတ္၊ ဟိုက္ဂ်ီးယားေခါင္းအံုး၊ ခုိင္႐ုိဆာ (Chirosa) V7, mega ေကာ္ေဇာ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

Top and Top ကုသစက္သည္ ဟုိက္ဂ်ီးယားမွတစ္ဆင့္ အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္သံုးစက္ျဖစ္သည့္ အ ေလ်ာက္ လူတစ္ဦး၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ လိုအပ္ေသာ အနီးေအာက္ ေရာင္ ျခည္ကို ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ထုတ္ လႊတ္ေပးျခင္း၊ ၾ<ြကက္သားမ်ား ေျဖ ေလ်ာ့ေစျခင္း၊ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစျခင္း ခႏၶာကိုယ္တြင္း အညစ္အေၾကး၊ ေသြးေၾကာတြင္း အညစ္အေၾကးမ်ား သန္႔စင္ေပးစြမ္း ႏုိင္သည့္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ေက်ာ႐ုိးမွတစ္ဆင့္ တစ္ကိုယ္လံုးသို႔ ပို႔လႊတ္ကုသစက္ျဖစ္သည္။
ဗီဂန္ျမန္မာအခမဲ့က်န္းမာေရး ပရဟိတစင္တာသည္ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ၊ အပတ္ စဥ္တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ေန႔စဥ္နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အထိ၊ ကုသခ်ိန္ ၁၄ ခ်ိန္ခဲြကာ ကု သေပးသည္။ စေနေန႔ကို နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းလဲြ ၁ နာရီထိ ကုသခ်ိန္ ၆ ခ်ိန္ခြဲ၍ လက္ခံကုသေပးသည္။တစ္ခ်ိန္လွ်င္ ေဝဒနာရွင္ ၂ဝ ဦးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ကုသေပးသည္။

ေန႔စဥ္ဤမွ်ေသာ ကုသခ်ိန္ကို ပရဟိတဆရာမ ၈ ဦးက တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈျပဳေနသည္။ ပရ ဟိတဆရာမမ်ားသည္ ပရဟိတ စိတ္ အျပည့္အဝရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ လာေရာက္ကုသမႈခံယူၾကသူ လူမ်ဳိး မေရြး ဘာသာမေရြးေႏြးေထြး ပ်ဴငွာ လွစြာဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ ပရဟိတဆရာမမ်ားသည္ ကုသမႈ အပိုင္းတြင္ သာမကလာေရာက္ၾက သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အသိပညာတိုးေစ ရန္ ကုသစက္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္တကြ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမ်ားကိုလည္း အလွည့္က်ေဆြးေႏြးမွ်ေဝေပးေလ့ ရွိသည္။ ကုသခံလာေရာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္း ေန ထုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကသည္မွာ လြန္စြာေက်နပ္ပီတိျဖစ္ စိတ္ခ်မ္းသာ ရပါသည္။ ပရဟိတဆရာမမ်ား၏ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာခံေဆာင္ ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္လည္း ေန႔စဥ္ ၁၄ ခ်ိန္တြင္ လူျပည့္ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဗီဂန္ျမန္မာသို႔ စတင္ဆက္သြယ္ ကုသမႈခံယူသည့္ လူသစ္သည္ ၆ ရက္အထိ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းရျခင္း မရွိဘဲ အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္ေရာက္ ရွိသတင္းပို႔ၿပီး ကုသမႈခံယူႏုိင္သည္။ ယင္းသို႔ ကုသခံယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ပရဟိတဆရာမတစ္ဦးသည္ အနား ၌ အခ်ိန္ျပည့္ရွင္းလင္းေျပာၾကား အားေပးေနလ်က္ရွိသည္။

၇ ရက္ေျမာက္ေန႔မွစၿပီး ေဖာ္ ျပပါ ၁၄ ခ်ိန္အနက္မွ မိမိလာေရာက္ မည့္အခ်ိန္ကို ဖုန္းျဖင့္ ဘြတ္ကင္(စာ ရင္းႀကိဳ)တင္ရသည္။ မိမိရရွိသည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အနည္း ဆံုး ၁ နာရီႏွင့္ မိနစ္ ၂ဝ ႀကိဳတင္ ေရာက္ရွိရသည္။ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိ ေစသည့္ အခ်ိန္သည္ အေၾကာင္းမဲ့ ေစာင့္ဆုိင္းရျခင္းမရွိဘဲ ပရဟိတ ဆရာမမ်ားသည္ ဗီဂန္ျမန္မာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ ကုသစက္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ကို အလွည့္က်ေဆြးေႏြးမွ်ေဝေပး သည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ေရာက္ရွိသည့္ အခါ Top and Top စက္ျဖင့္ ၃၇ မိနစ္ကုသမႈခံယူရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးငါးႏွစ္ခန္႔ကစၿပီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာ နံနက္အိပ္ရာထလွ်င္ တင္ပါး ဆံုကိုက္ခဲျခင္း၊ ေျခလွမ္းႏွစ္ရာသံုး ရာခန္႔ေလွ်ာက္ၿပီးက ေျခဖဝါးမွေပါင္ ထိ ထံုက်ဥ္သည့္ ေဝဒနာျဖစ္ေနခဲ့ရာ ၄၅ ရက္ ကုသခံၿပီးခ်ိန္တြင္ တင္ပါး ဆံုကိုက္ခဲမႈ လံုးဝနီးပါးေပ်ာက္ကင္း ၿပီး ထံုက်ဥ္မႈမရွိ ေျခလွမ္းသံုးေလး ေထာင္ ေလွ်ာက္ႏုိင္လာပါသည္။ ေလျဖန္း၊ ေလျဖတ္သူ၊ ဒူးနာ၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြး တိုးရွိသူတို႔ ေပ်ာက္ကင္းၾကသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။

သို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အ တုိင္း ”ေန႔စဥ္အခ်ိန္ ႏွစ္နာရီသာ ေပးဖို႔ လိုပါမည္”။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ ဗီဂန္ျမန္မာအခမဲ့ က်န္းမာေရးပရဟိတစင္တာမွ သ ဘာဝကုထံုးမ်ားႏွင့္ ကုသေပးရန္ ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။ ေႏြးေထြးမႈ ေစတနာျပည့္ဝစြာျဖင့္ စိတ္ခ်မ္း ေျမ႕ဖြယ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနေသာ ဗီဂန္ျမန္မာစင္တာကို ယံုၾကည္အားကိုးဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အတူ မိတ္ေဆြတိုး ပြားေစမည့္ အခြင့္အေရး၊ စိတ္ေပ်ာ္ ရႊင္ေစမည့္အခြင့္အေရး၊ စုေပါင္း ကုသိုလ္ျပဳႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး၊ ပရ ဟိတလုပ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကိုလည္း ရရွိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

ျမတ္မင္းလႈိင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*