စိုးျမတ္နႏၵာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ နစ္နာမႈအတြက္က်ပ္သိန္း ေပါင္း တစ္ေသာင္းခြဲ ေပးဆပ္ ရန္ ေတာင္းခံ

စိုးျမတ္နႏၵာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ နစ္နာမႈအတြက္က်ပ္သိန္း ေပါင္း တစ္ေသာင္းခြဲ ေပးဆပ္ ရန္ ေတာင္းခံ
August 27, 2018 Asian Fame Media

Striking Thunder Entertainment မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ထြန္းက အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ စိုးသူနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာတို႔ႏွင့္ အမ်ား သိေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ စိုး ျမတ္နႏၵာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ နစ္နာေၾကး က်ပ္သိန္း ၁၅ဝဝဝ ေပးဆပ္ရန္စိုးျမတ္နႏၵာက ေတာင္းခံလိုက္ပါတယ္။ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးသူနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာ တို႔ရဲ႕ေရွ႕ေနအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ ေပး ေနတဲ့တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေနလက …

“အဓိကအားျဖင့္ စိုးသူနဲ႔ ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းတို႔က လုပ္ငန္းဆက္ စပ္မႈရွိတယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စိုးသူ ႏိုင္ငံျခားက ျပန္လာၿပီးတဲ့အခါမွာ One Night In Mandalay ဆိုၿပီး တစ္ကိုယ္ေတာ္႐ႈိးပြဲလုပ္တယ္။ အဲဒီ လိုလုပ္တာကလည္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ထြန္းတို႔ရဲ Striking Thunder Entertainment က တာဝန္ယူ က်င္းပေပးတယ္။ စိုးသူကုိယ္တိုင္ေငြ ကုန္ေၾကးက်ခံၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အျမတ္ႏိုးဆံုး မင္းအေၾကာင္း ေတး စီးရီးကိုလည္းပဲ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ရဲ႕ Entertainment ကပဲ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့တယ္။ သိရွိခ်က္အရ ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းနဲ႔ စိုးသူနဲ႔ ၾကားမွာ ဘာမွစာခ်ဳပ္စာတမ္းမရွိဘဲနဲ႔ ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္မွာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ထြန္းက စိုးသူရဲ႕ ေငြေၾကးလိုအပ္ ခ်က္အရ ေငြကို ထုတ္ေခ်းခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ႐ႈိးပြဲကလည္း ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခု မွာ စိုးသူက သူ႔ရဲ႕အႏုပညာေၾကးကို သူေခ်းယူထားတဲ့ ေငြထဲကေန ခုႏွိမ္ ေပးဖို႔ ေတာင္းခံတယ္။ အန္ကယ္ တို႔မွာ အေထာက္အထား စာရြက္စာ တမ္းရွိပါတယ္။ ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ ေငြေပၚမွာ ႏွစ္က်ပ္ခြဲတုိးကေန ၆ က်ပ္တိုးထိ အတိုးေတြတင္ၿပီး အဲဒီ ေငြကို အရင္ဆပ္၊ ၿပီးတဲ့အခါက်မွ စိုးသူရဲ႕ အႏုပညာေၾကးကို ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚလာ ပါတယ္။ အဲဒီလိုအျငင္းပြားတဲ့အ ခ်ိန္ကာလမွာပဲ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ၂ဝ- ၁၁- ၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာမွာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီး ေငြကို ၄ ႀကိမ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး သေဘာတူညီခဲ့တယ္။ က်ပ္သိန္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ေပါ့။ အဲဒီလို သေဘာ တူညီခဲ့တဲ့အခါက်ေတာ့ အခု ၃ ရစ္ ေတာ့ ေပးၿပီးၿပီ။ စာခ်ဳပ္အရ ေနာက္ ဆံုးေပးရမယ့္ ေငြဟာဆိုရင္ ေနာက္ လ ၇-၉-၂ဝ၁၈။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလ မေရာက္ခင္ ဒီသတင္းစာေၾကာ္ျငာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆရာေျပာခ်င္တာက သူတို႔သတင္းစာေၾကညာခ်က္မွာ ရည္ၫႊန္းတဲ့ ၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၇ ရက္စြဲ ပါ စာခ်ဳပ္။ အဲဒီစာခ်ဳပ္မွာ စိုးျမတ္ နႏၵာက ေငြေပးဆပ္ရမယ့္ သူအေနနဲ႔ ေရာ၊ ေငြလက္ခံေပးရမယ့္ သူအေနနဲ႔ ေရာ မပါရွိဘူး။ မပါရွိဘဲဲနဲ႔ ဘာျဖစ္ လို႔မ်ားေပးရန္ ပ်က္ကြက္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးပိတ္သတင္း စာမွာ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ၾကည့္တဲ့ အ ခါ အဲဒီေငြေၾကးေတြ အားလံုးကို မပ်က္မကြက္ေပးဆပ္ပါရန္ စိုးသူႏွင့္ စိုးျမတ္နႏၵာႏွင့္ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာတယ္ဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ တယ္။ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ဟာဆိုရင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွာ မပါတဲ့သူကို ဂုဏ္ သိကၡာက်စရာ ေတာင္းဆိုတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေန နဲ႔ အျမင္အားျဖင့္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ပုဂၢလိက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေငြေပးေငြယူကိစၥကို မေက်နပ္ဘူးဆို ရင္ စိုးသူက ေပးရန္ပ်က္ကြက္တယ္ဆို ရင္ စိုးသူကို တရားစြဲလို႔ ရပါတယ္။ တိုက္႐ုိက္တရားစြဲလို႔ရတယ္။ ဘာမွ ႏို႔တစ္စာ ေပးစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ စာခ်ဳပ္က ရွိေနတာကိုး။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ မဆိုင္တဲ့သူကို လည္း ဆြဲထည့္တယ္။ အမ်ားျပည္သူ သိေစရန္ ေၾကညာတယ္။ ဒါေတြအား လံုးကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အႏုပညာရွင္ ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုစိုးသူနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာ တို႔ကို ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မဆို သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေၾကညာတဲ့ ေရွ႕ေနေတြ အပိုင္းကို နည္းနည္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီေရွ႕ေန ေတြအေနနဲ႔က ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေၾကညာတယ္ဆိုေပမယ့္ ၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၇ ရက္စြဲပါ စာခ်ဳပ္မွာ စိုးျမတ္ နႏၵာမပါဘူး။ မပါတာကို သိသိခ်ည္း နဲ႔ ေၾကညာတာဆိုရင္ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေရွ႕ေနလူငယ္ေတြအားလံုးကို ကိုယ္ ခ်င္းစာၿပီးေတာ့ ဘာမွ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာကိုစိုးသူကိုယ္စားေရာ စိုးျမတ္ နႏၵာကိုယ္စားေရာ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ ျပန္ၾကားခ်က္ေတြမွာ ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံု တစ္ရာမပါဘူး။ ဆရာ သူတို႔ကို ေျပာခ်င္ပါ တယ္။ ေရွ႕ေနတစ္ ေယာက္က လိုက္ နာရမယ့္ က်င့္ဝတ္ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အမႈသည္က မမွန္တာကို ေၾကညာ ခိုင္းတိုင္းလည္း ေရွ႕ေနေတြက ေၾက ညာလို႔မရပါဘူး။ အားလံုးကို ၿခံဳငံုၿပီး ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥမွာ အင္မတန္ ကို တမင္သက္ သက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ထြန္းက စိုးျမတ္ နႏၵာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစရန္ ေၾကညာ တယ္လို႔ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း တရား စြဲဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီးပါၿပီ။ နစ္နာေၾကးေငြ ကိုလည္း သတင္းစာက တစ္ဆင့္ ေတာင္းခံထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာျပခ်င္တာက စိုးျမတ္နႏၵာက အခုအခ်ိန္မွာ သူ႔သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေက်ာင္းစရိတ္ကို မနည္း ႐ုန္းကန္ၿပီး တစ္ကိုယ္တည္း လႈပ္ရွားရွာေဖြေန ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ဆရာထင္ပါတယ္။ စိုးျမတ္နႏၵာနဲ႔ ဆရာနဲ႔သိတာ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမား စြာရွိပါၿပီ။ ဆရာ့အေနနဲ႔ကေတာ့ စိုး ျမတ္နႏၵာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးကဲ့သို႔ အေျခအေန မ်ိဳးနဲ႔ စိုးျမတ္နႏၵာဘက္ကေန ဒီကိစၥ ကို ျပန္လည္ေၾကညာေပးတယ္။ ျပန္ လည္ၿပီးေတာ့ တရားစြဲဆိုဖို႔ ကိစၥ ေတြကို အခုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အႏုပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ စိုးျမတ္ နႏၵာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစ ေသာ နစ္နာမႈအတြက္ က်ပ္သိန္း ေပါင္း ၁၅ဝဝဝ ကို ၇ ရက္အတြင္း ေပးဆပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ေတာင္း ဆိုခ်က္ကို မလိုက္နာပါက တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားစြဲဆိုသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေနလက ေျပာပါ တယ္။

ခိုင္ေဝလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*