Heineken Beer
Heineken Beer

အိမ္တြင္းမွုနိုင္ငံေရးစတင္ၾကစို့

အိမ္တြင္းမွုနိုင္ငံေရးစတင္ၾကစို့
August 23, 2018 AsianFame MediaGroup

က်ြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ဘာဝါဒ ညာဝါဒ မစဥ္းစားမိခင္ ဟိုစနစ္ ဒီ စနစ္ မသိရွိေသးခင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ ကို မိသားစုအေရးျဖစ္တဲ့ အိမ္တြင္းမႈ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ကာ စတင္လိုက္ၾကပါစို႔ လား။ အိမ္တြင္းမႈႏုိင္ငံေရးဆိုတာ ကိုယ့္မိသားစု အေရး ေနေရးထိုင္ေရး၊ စားေရးေသာက္ေရးဆိုတဲ့ ဘဝ ရပ္ တည္မႈအေျခအေနခိုင္မာၿပီး တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ မိသားစုအေရးဆိုရာမွာဘက္တစ္ ဘက္တည္း ၾကည့္တတ္တဲ့ အတၱဆန္ စြာ ကိုယ့္မိသားစုအက်ဳိး စီးပြားတြန္း ထိုး ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ရပါ ဘူး။ ရပ္က်ဳိးရြာက်ဳိး သယ္ပိုးစိတ္ေရာ အိမ္နီးနားခ်င္းမိတ္ေဆြနဲ႔ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းမ်ားပါ တတ္ႏုိင္သမွ် ျဖည့္ ဆည္းကူညီေဖးမေပးလို စိတ္လည္း မိမိတို႔ စိတ္သႏၲာန္ထဲမွာ သေႏၶတည္ ကိန္းေအာင္းေနရပါမယ္။

လုပ္စရာအလုပ္အကိုင္မရွိဘူးဆိုတဲ့စိတ္၊ ေရသာခိုစိတ္၊ မွီခိုေနထိုင္ လို စိတ္၊ အေခ်ာင္သမား စိတ္၊ မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္ အားျပဳတဲ့စိတ္ မိုက္စိတ္႐ုိင္း မေကာင္းစိတ္၊ အက်င့္ ယုတ္စိတ္ စတာေတြကို လူတိုင္း ကိုယ္စီ မထားၾက မေမြးဖြားၾကေစခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အိမ္တြင္းမႈ ႏိုင္ငံေရးကို အေျခခံက အစျပဳကာ အားေကာင္းျဖစ္တည္ရွိလာေစမွာ ျဖစ္သလို လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာလည္း စြန္႔စားလို စိတ္ အမွန္တရားျမင္တတ္ ခ်စ္တတ္စိတ္ နဲ႔ ဘဝတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ေပးလိုစိတ္၊ တန္ဖိုးထားတတ္စိတ္တို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးထြန္း ကားလာကာ ဥာဏ္ပညာ အသုံးခ်ရာ ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းမႈႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အႏွစ္ သာရကေတာ့ လူတိုင္းကိုယ္စီအေန နဲ႔ တာဝန္ယူစိတ္၊ တာဝန္သိစိတ္ရွိၾက ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ယူစိတ္ တာဝန္သိစိတ္ဆိုတာ မိဘတိုင္းေရာ သားသမီးတိုင္းပါ လူမႈဘဝ အေျခခံ က်က် လိုက္နာျပဳက်င့္ၾကရမယ့္အရာ ေတြလို႔ မွတ္ယူထားရပါ့မယ္။ မိဘ တိုင္းအေနနဲ႔ မိမိသားသမီးတို႔ လူမႈ ဘဝကို ပစၥဳပၸန္ ကာလအတြက္ေရာ အနာဂတ္ကာလအတြက္ပါ လူသား တို႔ ပကတိလူမႈတာဝန္ေက်ပြန္စြာ ျပဳ စုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခါ မိဘတိုင္း အေနနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ေစခိုင္းတိုက္ တြန္းမႈ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တင္းက်ပ္မႈ၊ ႐ုိက္ႏွက္ဆုံးမမႈစတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ပိုင္းေစရာ ထိခိုက္နာက်င္ေစ မယ့္ အျပဳအမူေတြ လုပ္ရပ္ေတြ ေရွာင္ရွားၾကရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ တခ်ဳိ႕ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသူမ်ားနဲ႔ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္္ဝသူမ်ားဆိုၿပီးေတာ့ လူ တန္းစားအလႊာႏွစ္ခုအျဖစ္ လူမႈဘဝ အေနအထားကြာျခားမႈရွိေနေပမယ့္အိမ္တြင္းမႈႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈမွာ ျခားနားကြာျခားမႈမရွိပါဘူး။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကလည္း ပစၥည္းဥစၥာ မျပည့္စုံေပမယ့္ အေနဆင္းရဲအစား အေသာက္ဆင္းရဲၾကေပမယ့္ စိတ္ ဓာတ္ မဆင္းရဲ အသိဥာဏ္္ မဆင္းရဲ ၾကဖို႔က အိမ္တြင္းမႈႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အဓိ ကလိုအပ္မႈေသာ့ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲတြင္းနက္ၾကတဲ့ အေျခခံ လူ တန္းစားအလႊာအတြင္းမွာ အက်င့္ ပ်က္၊ အက်င့္ဆိုး၊ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္ အျပဳအမူလုပ္ရပ္ေတြဟာ အခ်ိန္ မေရြးျဖစ္တည္ရွိေစၿပီး ေဘးထြက္ဆိုး က်ဳိးျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီ လိုမေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္အျပဳအမူလုပ္ရပ္မ်ားေရာ အက်င့္ပ်က္ အက်င့္ဆိုး မ်ားပါ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာ သေႏၶတည္ကိန္းေအာင္းမတည္ရွိေစရေအာင္ လူရယ္လို႔ သိ တတ္စအရြယ္ကတည္းက မိဘတိုင္းအေနနဲ႔ မိမိသားသမီးေတြကိုဆိုဆုံးမ လမ္းၫႊန္ျပမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကရ ပါမယ္။ ဒီလိုျပဳမူလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း တို႔ကေန မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာ တစ္ဦးခ်င္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္မႈတို႔ကို အသိဥာဏ္္အားေကာင္းမႈနဲ႔ ျမႇင့္တင္ ေပးကာ လူ႔ဗာလ အက်င့္စ႐ုိက္ဆိုး မ်ား၊ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္လုပ္ရပ္မ်ား ကင္းရွင္းေစၿပီး ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းတည္ရွိေစ မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမိသားစု လူမႈဘဝအတြက္ အိမ္တြင္းမႈ ႏုိင္ငံ ေရးလုပ္ေဆာင္မႈကို ခ်မ္းသာၾကြယ္္ဝ သူမ်ား လူတန္းစားအလႊာအေနနဲ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းမႈႏုိင္ငံေရး လုပ္ ေဆာင္ၾကရာမွာ မိမိတို႔ မိသားစု အတြင္းေရာ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းပါ ေဒသႏၲရလူမႈဘဝ ေနထိုင္ ရွင္သန္မႈနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႐ုိးရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ ဘာသာတရား အဆုံးအမမ်ား၊ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ ဗုဒၶဓမၼစာေပနဲ႔ ရသ သုတစာေပတို႔ အပါအဝင္ စာေျပာ အရပ္ေျပာပုံျပင္မ်ား၊ ဟာသမ်ား စတာေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ေဝငွ ေပးၾကဖို႔ကလည္း အဓိကက်ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕ အစည္းဟာ ေနာက္ခံသမိုင္းရာဇဝင္ ခမ္းနားႀကီးမားက်ယ္ေျပာလွၿပီး စာရိတၱနဲ႔ ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာေကာင္း မြန္မႈတို႔အေပၚ စံထားတန္ဖိုးထားတဲ့ လူမႈဝန္းက်င္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးအား ေကာင္းျခင္းထက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးအားေကာင္းေရးအတြက္ အေလးထား စြမ္းေဆာင္ၾကတာ ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလို အေျခခံကအစ အား ေကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးကာ စံတန္ဖိုးျမင့္မား လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က အစျပဳကာ ဒီေန႔အထိနယ္ ပယ္စုံအလႊာစုံမွာ အစစအရာရာ လူမႈက်င့္ဝတ္စံႏႈန္း ပ်က္စီးယိုယြင္းကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကၿပီလို႔ ဆိုရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၂၁ ရာစု ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္း အတြင္းမွာ သဘာဝအေျခခံပကတိ အလွတရား စံတန္ဖိုးမ်ားေရာ ေခတ္ ကာလအလိုက္ ျဖစ္တည္ရွိရမယ့္ လူသားစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပါ ျပန္ လည္ရွင္သန္အားေကာင္းစြာျဖစ္ တည္ေစဖို႔ အိမ္တြင္းမႈႏုိင္ငံေရး လုပ္ ေဆာင္ရမယ့္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုပဲ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ဒီမိုကရက္ တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ဖို႔ စတင္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္တံ့ ခိုင္ခံ့ေစဖို႔ အိမ္တြင္းမႈ ႏုိင္ငံေရးဟာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းမွာ ျဖစ္ထြန္းတြင္ က်ယ္အား ေကာင္းစြာတည္ရွိလာေစ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းမွာ ဆင္းရဲသား လူ တန္းစားအလႊာ မ်ားျပားစြာတည္ရွိ ေနတာမို႔ အတတ္ပညာရပ္ထက္ အသိဥာဏ္္ျမင့္မားလာေစဖို႔ အေလး ေပးကာ အသိပညာျဖန္႔ေဝငွျခင္းမ်ဳိးနဲ႔ လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ ေပးၾကရမယ္ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ အိမ္တြင္းမႈႏုိင္ငံေရးဟာ မရွိ မျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ ေဆာင္ၾကရမယ့္အရာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

အိမ္တြင္းမႈႏုိင္ငံေရးလုပ္ ေဆာင္ၾကတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကေတာ့ ေခတ္ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေနထိုင္ရွင္သန္မႈ ျပဳ လုပ္ျခင္း၊ လက္ရွိလူမႈဘဝရဲ႕ အဓိက လိုအပ္ခ်က္၊ ဒုကၡတရားကိုေျဖရွင္းႏုိင္ ဖို႔ အသိဥာဏ္္နဲ႔ ယွဥ္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ား၊ ႐ုိးသားမႈနဲ႔ စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ျခင္း လူမႈဘဝခံယူခ်က္၊ အမွန္တရားကို ခ်စ္ ျမတ္ႏုိးျခင္း၊ မတရားမႈနဲ႔ မေကာင္းမႈ မ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕က်က် အခက္အခဲေျဖရွင္းျခင္း၊ အေၾကာက္ တရားကင္းမဲ့ေရးစတာေတြပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အမွန္တကယ္ ေျပာရရင္ အစကတည္းက ျဖစ္တည္ရွိခဲ့တဲ့ ႐ုိး ဂုဏ္ကို ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းသင့္ဖို႔ လိုအပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္း အတြင္းမွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေလာကက်င့္ဝတ္ လမ္းၫႊန္ျပဆိုရာ ေလာကနီတိနဲ႔ ၃၈ ျဖာမဂၤလာ တရားေတာ္မ်ားတည္ရွိခဲ့သလို ပညာ ေရးေလာကဆိုင္ရာ လူမႈက်င့္ဝတ္ လမ္းၫႊန္ျပဆိုရာ ျပည္သူ႔နီတိတို႔ တည္ရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အေျခခံက်င့္ဝတ္စံႏႈန္း ေကာင္းမ်ား လမ္းၫႊန္ျပသမႈေတြ ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ အိမ္တြင္းမႈ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရာ အင္မတန္မွ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္မႈ လူမႈစြမ္းေဆာင္ ရည္ေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ထုနဲ႔ထည္ နဲ႔ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္ေရြ႕မႈမ်ား အားေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္ သလို မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္မ်ား၊ ခိုးဆိုး လုယက္ဒုစ႐ုိက္လုပ္ရပ္မ်ား၊ လူသတ္ မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားစတဲ့ လူ႔ ေဘာင္ေလာကကို ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္း တန္ေစမယ့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားထဲကေန ဆဲြ တင္ကယ္မေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းမႈ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ အခ်ိန္ကို စီမံခန္႔ခြဲကာ မိသားစု အတြင္း သူ႔တာဝန္ကိုယ့္ တာဝန္ခြဲယူ ၾကျခင္းလို႔လည္း ေျပာရင္ ရပါတယ္။ မနက္အိပ္ရာထတဲ့အခါ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြျဖစ္တာမို႔ ဘုရား ရွိခိုးသူ၊ အိမ္ၿခံတြင္း မနက္ခင္း သန္႔ရွင္းလုပ္သူ၊ မိသားစုစားေရး ေသာက္ေရးအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္သူ၊ ေရျဖည့္သူ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္သူ၊ ပညာ သင္ယူသူဆိုၿပီး မိုးလင္းမိုးခ်ဴပ္ တာဝန္ ကိုယ္စီခြဲေဝေပးရပါမယ္။ ဒါမွလည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္စိတ္၊ မိသားစု အေပၚ တာဝန္ယူႏုိင္စိတ္၊ မိမိဘဝတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ေပးစိတ္စတဲ့လူေတာ္လူေကာင္း စိတ္ေတြကို လူရယ္လို႔ သိတတ္စအရြယ္ကတည္းက စိတ္ ႏွလုံးသားထဲ သေႏၶတည္ရွိလာမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုမွာ ဘိုးဘြား၊ အမိအဖ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအစ္မ ညီမ၊ တူ တူမ ေျမး ျမစ္ တီတြတ္ဆိုၿပီးေတာ့ရွိတာမို႔ မိသားစု အနာဂတ္စီမံကိန္းလုပ္ ေဆာင္ကာ မ်ဳိးဆက္ လက္ကမ္း အျဖစ္ ေကာင္းေမြထားရစ္ခဲ့ၾကရပါ မယ္။

မိသားစုအတြင္းမွာ ဥစၥာ မျပည့္စုံဆင္းရဲတာထက္ စိတ္ဓာတ္ မဆင္းရဲဖို႔က အဓိက က်ပါတယ္။ ဒါမွလည္း လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္း ဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ တည္ရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေနရာမွာ မိသားစုအတြင္းမွာ မိဘက မိဘက်င့္ဝတ္နဲ႔ ညီစြာ တာဝန္ေက် ပြန္ၾကရမယ္ျဖစ္သလို သားသမီးတို႔ ကလည္း သားသမီးက်င့္ဝတ္နဲ႔ ညီစြာ တာဝန္ေက်ပြန္ၾကရပါမယ္။ မိဘနဲ႔ သားသမီးတို႔ၾကားမွာ အနာဂတ္ အာမခံခ်က္ရွိမယ့္ အျပန္အလွန္ ေမတၱာစိုက္ပ်ဳိးမႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မ်ဳိးဆက္လက္ကမ္းၾကတဲ့အခါ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာ ဘာသာတရား အဆုံးအမမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ တတ္သိျမင္ သိျခင္းမ်ဳိးနဲ႔ မွ်ေဝေပး ကာ မိသားစုေကာင္းက်ဳိးမွ အစျပဳလို႔ ရပ္ရြာေကာင္းက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံေကာင္းက်ဳိး တို႔နဲ႔ ေလာကေကာင္းက်ဳိးျပဳရမယ္ ဆိုတာမ်ဳိး သိစိတ္ထားႏုိင္ဖို႔ဆီ ဦး တည္ေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရ ပါမယ္။ ဒါမွသာ အေၾကာက္တရား ကင္းေဝးၿပီး ဥာဏ္ပညာနဲ႔ မိမိဘဝ တည္ေဆာက္မႈ အားေကာင္းေစတဲ့ အိမ္တြင္းမႈ ႏုိင္ငံေရး တည္ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းမႈ ႏိုင္ငံေရး ကေန ပညာတတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေျခကုပ္ယူကာတည္ေဆာက္ၿပီး ေခါင္း ေဆာင္ ေကာင္းေတြ လူမႈနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းမႈ ႏုိင္ငံေရး တည္ ေဆာက္မႈက ေမြးဖြားေပးလိုက္တဲ့ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မွ ယူနစ္ တစ္ခုတည္း ေပါင္းစည္းျခင္း အ ေပါင္း လကၡဏာျဖစ္တည္ရွိလာေစပါ မယ္။ မ်ဳိးဆက္လက္ကမ္းၾကရာမွာ ဥစၥာအေမြ ေပးျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ဳိး ထက္ အသိဥာဏ္ပညာနဲ႔ အတတ္ ပညာတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးအေမြ ထားရစ္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးက လူ႔ေလာကအ တြက္ အနာဂတ္ တည့္မတ္ေပးျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အ ဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ဆင္းရဲျခင္းနဲ႔ ခ်မ္းသာျခင္းတို႔ ကြာဟခ်က္ မညီမွ် မႈတို႔က အေတာ္စကားေျပာအမ်ားဆံုး အဓိက ျပႆနာရပ္ အျဖစ္ဆံုး လူမႈ ဘဝအေၾကာင္းအရာမ်ဳိးပါပဲ။

ဒီလိုပဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္းဆိုတာကလည္း ေလာကငရဲက် ေရာက္သလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကို ကိုယ္တိုင္တာဝန္မေျဖရွင္းဘဲ ဘိန္း စားေတြလို သူရဲေဘာေၾကာင္ လက္ ေရွာင္ေနၾကသူေတြရွိသလို မွီခိုစိတ္နဲ႔ ဆင္ေျခေပးစိတ္တို႔အား ႀကီးမားေန ၾကသူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီ လို စိတ္ထားမ်ဳိး လုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြကို ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအ တြင္းမွ အၿပီးအျပတ္ ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ အထူးလိုအပ္တာမို႔ အိမ္တြင္းမႈ ႏိုင္ငံ ေရးဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ အဓိကက်ေနပါတယ္။ကြၽန္ ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ ဟာ အခ်ိန္သူေဌးမ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီးအိမ္က်ယ္က်ယ္ၿခံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ အမ်ားစုက ေနထိုင္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသားကြာဟမႈနဲ႔ မ်ဳိးဆက္ ကြာဟမႈတို႔ပဲရွိေနတယ္မဟုတ္လား။

ေရွးလူႀကီးသူမ ေျပာစကားျဖစ္တဲ့ အိမ္ေနာက္ေဘးေစ်းဆိုင္တည္ဆိုၿပီးဆို႐ုိးစကားရွိေနတယ္ေလ။ ဒါ ေၾကာင့္အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ကိုယ့္အရိပ္ ကိုယ္ျပန္စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ေလာကႀကီးဆီက အခြင့္အေရး ေကာင္းေတြကို အခ်ိန္ကာလ ေလ်ာ္ ညီ မွန္ကန္စြာအမိအရ ဖမ္းဆုပ္ရယူ ထားတတ္ၾကရပါမယ္။ မိသားစု အ ခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္ခ်စ္ခင္ရမယ္။ညီ အစ္ကိုေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း ျဖည့္ ဆည္းကူညီေပးရမယ္။ ေဆြမ်ဳိးညာ တကာကိုလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးရပါမယ္။ ဒီလိုတစ္ ေယာက္ ကိုယ္တစ္ေယာက္ လူသား ဆန္တဲ့ စိတ္တို႔နဲ႔ အနာဂတ္ဘဝ ေပါင္းကူး တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း ကား အိမ္တြင္းမႈနိုင္ငံေရးျပယုဂ္ ေကာင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းမႈႏိုင္ငံေရးဟာ လူ႔ ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းကို ဓမၼ၊ ဥာဏ္္ ပညာ၊ အတတ္ပညာတို႔နဲ႔ အနာဂတ္ ဘဝတည္မတ္ေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တာမို႔
လူတိုင္းကိုယ္စီ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ တိုင္ ေက်ျပြန္ေအာင္ ယူၾကရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရားအတြက္ အသက္စေတးရလည္း လူေလာက ေကာင္းက်ဳိးေရွ႕႐ႈကာ ရြက္ေဆာင္ ရဲစိတ္၊ အေၾကာက္တရားမရွိဘဲ အမွားကို ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ ဖယ္ရွားပစ္စိတ္တုိ႔ရွိၾကရပါမယ္။ အဲဒီအခါစာရိတၱပ်က္ျပားျခင္း၊ ခိုး ဆိုးလုႏုိက္ ဓားျပတုိက္တဲ့ မေကာင္းမႈ လုပ္ရပ္မ်ား ထူေျပာျခင္း၊ အၾကမ္း ဖက္လူသတ္ဝါဒ၊ အဓမၼဝါဒ၊ မုဒိမ္း က်င့္လူသတ္စတဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ္း ဆန္စြာ အုပ္စုဖဲြ႕ ရက္စက္အႏုိင္က်င့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာၿပီး တရားဥပေဒႀကီးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ကာ လူ႔ ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းအား ၿခိမ္း ေျခာက္ေနျခင္းတို႔ အပါအဝင္ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းကို အနာဂတ္အေမွာင္တိုက္သြင္းမႈတို႔ကေန ကင္းရွင္းေဝး ေစမွာျဖစ္သလို လူတုိင္းကိုယ္စီ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ကိုယ့္ဘဝတန္ဖိုး ကိုယ္တိုင္ျမႇင့္တင္တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ ႐ုပ္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးအားေကာင္းတဲ့ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ တည္ရွိလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ တြင္းမႈႏုိင္ငံေရးနဲ႔လူအဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွ မရွိျခင္း၊ မျပည့္စုံျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ အစား မရွိတာရွိလာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ မျပည့္စုံ တာ ျပည့္စုံလာေအာင္ အလုပ္လုပ္ ျဖည့္ဆည္းစြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းၾကရမယ္။ ဆင္းရဲတာ မဆင္းရဲေအာင္ ဥာဏ္ပညာသုံးစြမ္းေဆာင္ရမယ္ဆို တဲ့ အသိတရားစိတ္ဓာတ္ေအာင္ႏိုင္ ေရးရယူၾကၿပီး လူတိုင္းလူျဖစ္ရက်ဳိး နပ္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ျပန္ျမင္ ႏိုင္ၾကကာ ပစၥဳပၸာန္တည့္တည္ၾကည့္ ဆိုတဲ့ဗုဒၶဘုရား ေဟာၾကားျမတ္ စ ကားအတိုင္း လူသားဘဝ တန္ဖိုးျမင့္ မားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ပါလို႔ တုိက္ တြန္းေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

လင္းထိပ္သွ်င္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*