အၿခားေသာအေရးအသား(၂)

အၿခားေသာအေရးအသား(၂)
July 2, 2018 AsianFame MediaGroup

၁။ ေတး

သားရဲတြင္းထဲက တက္လာတဲ့ အ႐ိုးကေလး တစ္ေခ်ာင္းပါ အရာအားလံုးကို တစ္ကေန ျပန္စရေပ လိမ့္။

၂။ သူစီးေသာရထားသည္ ညဥ့္ အေမွာင္ထဲတြင္ ရပ္သြားသည္။ ရထားတြဲသည္ ေမွာင္ေနသည္။ သူ သည္ ရထားတြဲေနာက္ဘက္၌ရပ္ကာ အေမွာင္ထုႀကီး ထဲကို ၾကည့္႐ႈေနသည္။ ဤေနရာသည္ တေစၧေျခာက္ သည္ဟု နာမည္ႀကီးေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ သူ အေမွာင္ထုႀကီးထဲကို လွမ္းၾကည့္ရင္း မည္သည့္အရာ မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္ မဆိုႏိုင္။ နာနာဘာဝမ်ား ကို ျမင္ေတြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ လူ တစ္ေယာက္သည္ နာနာဘာဝမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ရွိသည္။ ယခု သူႀကံဳေတြ႕ေန ရေသာ အေျခအေနမွာ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ ရထားသည္ အေမွာင္ထုထဲ နစ္ျမဳပ္ကာ ရပ္တန္႔ ေနဆဲမွာပင္ရွိသည္။ အေမွာင္ထုထဲ၌ ျမဴးထူး ေနေသာ နာနာဘာဝမ်ားရွိသည္။ နာနာဘာဝမ်ား သည္ သူ႔ကို ခ်စ္ခင္ဟန္ရွိသည္။

သူသည္ ရထား တြဲေနာက္ဘက္ အဆင္းအတက္ တံခါး၌ ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ေနသည္။ ရထားတြဲေပၚမွ သူေအာက္ကို က် သြားလွ်င္ ဘာဆက္ျဖစ္သြားမည္နည္း။ နာနာဘာဝ မ်ားသည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆံုး၌ မိမိ၏ မူလေနရာသို႔ပင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကရသည္။ ယင္းမွာ သူကျပန္ေျပာျပ ေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သူ ဆက္လက္အသက္ ရွင္ဖို႔ သိပ္မေသခ်ာေတာ့။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ နာနာဘာဝတစ္ဝက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ သူ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ သည္ လူသားအျဖစ္ တစ္ဝက္တည္ရွိေနေသးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူသည္ အမွန္တကယ္ပင္ နာနာ ဘာဝမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေသး စိတ္ကိုမူ သူဖြင့္ေျပာမျပေပ။ အေမွာင္ထုထဲ၌ နစ္ျမဳပ္ ေနေသာ ရထားသည္ ‘ဂ်ိမ္း’ခနဲ ျမည္ ကာလႈပ္သြားၿပီး အေမွာင္ထုႀကီးထဲသို႔ ဆက္လက္ တိုးဝင္ခုတ္ေမာင္း သြားသည္။ သူသည္ အႏၲရာယ္ႀကီးစြာပင္ ရထားေပၚ မွာ တြဲေလာင္းပါသြားသည္။

ရထား သည္ အေမွာင္ထုႀကီးထဲကို ဆက္၍ ဆက္၍ တိုးဝင္ ခုတ္ေမာင္းေနသည္။ ထိုသို႔သာလွ်င္ ခုတ္ေမာင္းရေပလိမ့္ မည္။ နက္႐ိႈင္းေသာ၊ ပို၍နက္႐ိႈင္း ေသာ အမိုက္တိုက္ အေမွာင္ထုႀကီး ထဲကို မိုးေသာက္ယံမေရာက္မီအထိ ေလ။ သူသည္ သူ႔အသက္ရွဴသံကို သူျပန္ၾကားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူအသက္ရွင္ေနေသးသည္ဟု ေကာင္းစြာ ေျပာႏိုင္သည္။ ရထား သည္ အေမွာင္ထုႀကီးထဲမွာ တဂ်ံဳးဂ်ံဳး တဂ်က္ဂ်က္ ခုတ္ေမာင္းေနသည္။ ရထားရပ္နားမည့္ ၿမိဳ႕ကေလး၏ အစြန္အိမ္ကေလး တစ္လံုးထဲ၌ သူ႔ ဇနီးသည္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား ျမင္မက္ ေနသည္။ သူ႔ကေလးမ်ားက ႏွစ္ ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည္။ သူ သည္ ရထားေပၚမွာ ရပ္လ်က္ တြဲ ေလာင္းႀကီးပါလာသည္။ သူ၏ ျဖဴစင္ေသာဘဝသည္ သည္မွာ ဘက္ၿမိဳ႕ႀကီးဆီ၌ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီ။ မေသ ေကာင္းမေပ်ာက္ေကာင္း ရထား သည္ ညဥ့္အေမွာင္ထဲမွာ ခုတ္ေမာင္း လ်က္။

ေနမ်ိဳး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*