ကရင္ျပည္နယ္ရွိ သဘင္အႏုပညာရွင္မ်ားအား ထူးခြၽန္ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ သဘင္အႏုပညာရွင္မ်ားအား ထူးခြၽန္ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္
May 14, 2018 Leanne Win

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဇာတ္သဘင္အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ သဘင္ထူးခြၽန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို)၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ သဘင္အစည္းအ႐ံုးမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳကာ ေမလ ၅ ရက္ေန႔က ဘားအံၿမိဳ႕၊ ခ်စ္သူၿမိဳင္ပန္းၿခံတြင္ က်င္းပခဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထူးခြၽန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ သဘင္နာယကႀကီး ဗိုလ္မွဴးေစာခ်စ္သူက အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကရင္ဘာသာစကားေျပာျဖင့္ သီဆိုကျပၾကျခင္းျဖစ္ရာ ထူးခြၽန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႕မ်ား ကျပေဖ်ာ္ေျဖရာသို႔ လိုက္လံ၍ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းရယူကာ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကရင္ျပည္နယ္ သဘင္ထူးခြၽန္ဆုရရွိေသာ သဘင္အႏုပညာရွင္မ်ားမွာ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႕ လိုက္ထူးခြၽန္ဆု – ဘားအဲဖလံု ဇာတ္အဖြဲ႕၊ အေကာင္းဆံုး စြယ္စံုမင္းသား ထူးခြၽန္ဆု – စဟိလာလ်ားေဖာင္ (ဘားအဲဖလံု ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုးစြယ္စံုမင္းသမီးထူးခြၽန္ဆု – သာအဲခ်ိန္႔ (ဘားအဲဖလံု ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး ဒါ႐ိုက္တာ ထူးခြၽန္ဆု – ဦးအဂဲ (ေစေလာင္အဲေဖာင္ ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးအတီး အဖြဲ႕လိုက္ထူးခြၽန္ဆု – ေစေလာင္အဲေဖာင္ ဇာတ္အဖြဲ႕၊ အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးအပို (ျမန္မာဘာသာ)ထူးခြၽန္ဆု – ေအးေအးခိုင္ (ယွဴးခလိန္းေဖာင္ ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးအဆို (ကရင္ဘာသာ)ထူးခြၽန္ဆု – နန္းေအးေအးေအာင္ (ဖလံုေစက်န္ က်န္ ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး လူရႊင္ေတာ္အဖြဲ႕လိုက္ထူးခြၽန္ဆု – အဲသေမာ့႐ႈးခလိန္း ဇာတ္အဖြဲက၊ အေကာင္းဆံုး သဘင္လုပ္သားဆု- ခြန္Óဏ္ဝင္း (ဘားအံဖလံု ဇာတ္ အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး လူမႈစိတ္ဓာတ္ ထူးခြၽန္ဆု – ေဒၚနန္းသန္းသန္းရင္ (အဲသေမာ့႐ႈးခလိန္း ဇာတ္အဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူ)၊ အေကာင္းဆံုး စတိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထူးခြၽန္ဆု – တပလားဖိုးေက်ာ္ ဇာတ္အဖြဲ႕၊ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသား အကထူးခြၽန္ဆု – ဒံုေရာင္ဖိုးေက်ာ္ (ဒံုေရာင္ဖိုးေက်ာ္ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး အကထူးခြၽန္ဆု – တေကာ္အြာ (ဒံုေရာင္ ဖိုးေက်ာ္ ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသားဇာတ္ပို႔ဆု – သင့္ဝင္အြာ (နအီးၫြန္႔ – ရွားယြန္႔ေဝၚအြာ ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ပို႔ဆု – နန္းျမသင္းႏြယ္ (ေစေလာင္အဲေဖာင္ ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသားျပဇာတ္ဇာတ္ေဆာင္ဆု – တိုင္ဝီ႐ွဴး (ဖလံုေစက်န္က်န္ ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ျပဇာတ္ဇာတ္ေဆာင္ဆု – အဲ႐ွဴးေဖ့ါ (ဖလံုေစက်န္က်န္ ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး ေနာက္ပိုင္းမင္းသမီး ထူးခြၽန္ဆု – နန္းေဖါ့နီမု (စဟိလာလ်ားေဖာင္ ဇာတ္အဖြဲ႕)၊ အေကာင္းဆံုး ေနာက္ပိုင္းမင္းသားထူးခြၽန္ဆု – ေက်ာ္ရွားအြာ (ဘားအဲဖလံု ဇာတ္အဖြဲ႕)တုိ႔ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ထူးခြၽန္ဆုမ်ားအျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဂုဏ္ေဆာင္သဘင္အႏုသုခုမပညာရွင္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားကို (၁) ဦးစိန္မာဒင္၊ (၂) ဦးအုန္းမႈတ္စိန္၊ (၃) ဦးက်ဝ္လိတ္သိင့္၊ (၄) ဦးက်ဝ္ေလးတုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*