ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမီးအား အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးသံုးေရ အေျမာက္ယာဥ္ Water Cannon မ်ားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီၿငိႇမ္းသတ္

ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမီးအား အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးသံုးေရ အေျမာက္ယာဥ္ Water Cannon မ်ားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီၿငိႇမ္းသတ္
May 8, 2018 AsianFame MediaGroup

ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ မီးေလာင္မႈ အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးသံုးေရအေျမာက္ယာဥ္Water Cannon ၃ စီးျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွလည္း ဝိုင္းဝန္ကူညီၿငိႇမ္းသတ္လွ်က္ ရွိသည္။

ထိုသို႔ မီးၿငိႇမ္းသတ္လ်က္ရွိရာ အမွတ္ (၅) လံုၿခံဳေရးရဲကြပ္ကဲမႈအဖဲြ႕ ခဲြကြပ္ကဲမႈအဖဲြ႕ခဲြမွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ ျမင့္ႏိုင္ဦးစီး တပ္ဖဲြ႕ဝင္အင္အား ၁၂ဝ ဦး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕၊ တိုင္းအကူရဲတပ္ဖဲြ႕ခဲြမွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးယုႏိုင္ ဦးစီးတပ္ဖဲြ႕ ဝင္အင္အား ၁၇၅ ဦး၊ စုစုေပါင္းအင္ အား ၂၉၅ ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ အဓိ က႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးသံုးေရအေျမာက္ ယာဥ္ Water Cannon ယာဥ္ ၃ စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္ ၃ စီးတို႔ျဖင့္ ဝိုင္း ဝန္းၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ၾကသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ပင္ အမိႈက္ပံုမီးေလာင္ေနမႈအား မီးသတ္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူတပ္မေတာ္ သားမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲ တပ္ဖဲြ႕၊ အမွတ္(၅)လံုၿခံဳေရးရဲ ကြပ္ကဲ မႈအဖဲြ႕ခဲြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီဝန္ထမ္းမ်ား ဝိုင္းဝန္း ကူညီၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ၾကသည္။

PN

Source

ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*