အမိႈက္ပံုမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈအား ပက္ဖ်န္းၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ညီေနာင္မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွပူးေပါင္းကာ Bio foam ေဆးရည္လွဴဒါန္း

အမိႈက္ပံုမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈအား ပက္ဖ်န္းၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ညီေနာင္မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွပူးေပါင္းကာ Bio foam ေဆးရည္လွဴဒါန္း
May 7, 2018 AsianFame MediaGroup
အမိႈက္ပံုမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈအား ပက္ဖ်န္းၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ညီေနာင္မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွပူးေပါင္းကာ Bio foam ေဆးရည္လွဴဒါန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္ သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံု မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈအား ၿငိမ္းသတ္ရန္ ျပည္ပမွ မွာယူထားရွိသည့္ Bio foam ေဆးရည္အား ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ညီေနာင္မိတ္ ဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွပူးေပါင္း၍ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ ၾကပါသည္။ ၄င္း Bio Foam ေဆး ရည္ျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ခင္းပိုင္းမွစတင္၍ မီးၿငိမ္းသတ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအမိႈက္ပံုမီးေလာင္ ကြၽမ္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည့္ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီး တစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္ သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမရွိ ေစေရးႏွင့္ အျမန္ဆံုး အၿပီးသတ္မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသည့္ Class A အမ်ိဳး အစား Bio Foam မီးသတ္ေဆးရည္ ဂါလံ ၅ဝဝဝ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ညီေနာင္မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီတို႔မွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

Bio Foam ေဆးရည္ျဖင့္ ၿငိမ္း သတ္ျခင္းသည္ ျမန္ဆန္ၿပီး ထိ ေရာက္မႈပိုရွိျခင္း၊ မီးခိုးအဆမတန္ ထြက္ရွိမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အပူ ရွိန္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ၿပီး ေနာက္တြင္ ျပန္လည္ေလာင္ကြၽမ္း ေစမႈ မရွိေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၄င္း Bio Foam ေဆးရည္မ်ားအား တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ ျပည္ပမွဝယ္ယူရာတြင္ လို အပ္သည့္ ကုန္က်ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၃၄ဝဝ အား ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ေဒၚနန္း ခမ္းေနာင့္တို႔၏ ၫြန္ၾကားမႈျဖင့္ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္ မာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ညီေနာင္မိတ္ ဖက္ကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္း၍ ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*