စိုးေအာင္စာအုပ္

စိုးေအာင္စာအုပ္
April 23, 2018 AsianFame MediaGroup

က်ြန္ေတာ့္မွာ ထင္းရွဴးေသတၱာ တစ္ လံုးရွိသည္။ ထိုထင္းရွဴးေသတၱာ မွာ ကြၽန္ေတာ့္ဇနီးပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ ေသတၱာျဖစ္သည္။ ထင္းရွဴးေသတၱာ မွာ အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္ အေတာ္ ပင္ႀကီးမားၿပီး အရာဝတၳဳမ်ား ဝင္ ဆံ့ႏုိင္ေသာ ေသတၱာျဖစ္ပါသည္။ ထို ထင္းရွဴးေသတၱာသည္ ႏွစ္ကာလမ်ား ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္တုိင္ ေကာင္းမြန္စြာ ရွိေနေသးသည္။ ထိုေသတၱာ၏ ေဘး ႏွစ္ဖက္တြင္ လက္ကိုင္သံကြင္းတစ္ခု စီရွိၿပီး ထုိလက္ကိုင္သံကြင္းႏွစ္ခု စလံုးကို အနက္ေရာင္သေဘၤာေဆး သုတ္ထားပါသည္။ ေသတၱာ၏ အ ဖြင့္အပိတ္လုပ္ေသာ ေနရာတြင္ ပတၱာႏွင့္ေမ်ာက္ၿမီးရွိၿပီး ေသာ့တပ္ ဆင္အသံုးျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ ကြၽန္ ေတာ္သည္ ထုိေသတၱာထဲတြင္ ေသာ့ ခတ္၍ သိမ္းဆည္းရန္မလိုေသာ အ ရာဝတၳဳမ်ားကို ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္း ထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ စာအုပ္ မ်ား၊ ေရးလက္စပန္းခ်ီပံုၾကမ္းမ်ားႏွင့္ မွတ္စုေဟာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ ေတာ္သည္ ထုိေသတၱာကို စတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဖြင့္ကာ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ား လုပ္ေလ့ သိပ္မရွိေပ။ ေသတၱာထဲတြင္ ေသာ့ ခတ္သိမ္းဆည္းထားရန္မလိုေသာ အရာဝတၳဳမ်ားထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိဟုဆိုေသာ္လည္း ေသတၱာထဲရွိ အ ရာဝတၳဳမ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ တန္ ဖိုးရွိေသာ အရာဝတၳဳမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ား သည္ ထုိေသတၱာထဲမွာ ကိန္းေအာင္း တည္ရွိပါသည္။

ေသတၱာသည္ အျမင့္ ၃ ေပ၊ အနံ ၃ ေပ ႏွင့္ အလ်ား ၄ ေပခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ရာ သိမ္းဆည္းဝင္ဆံ့ေသာ အရာမ်ားမွာ မနည္းပါေပ။ ကြၽန္ ေတာ္သည္ ထိုေသတၱာကို အိမ္၏ အေနာက္ဘက္ ေျမာက္ေထာင့္တြင္ ထားရွိပါသည္။ ေသတၱာကို ေအာက္ ေျခသမံတလင္းတြင္ သည္အတုိင္း ထားရွိခဲ့ရာမွ ေသတၱာအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ား၏ အသံုးဝင္မႈကို သတိရ ကာ ထိုေသတၱာေအာက္တြင္ အုတ္နီ ခဲမ်ား၊ ခံုမ်ားခု၍ အျမင့္သို႔ ျမႇင့္တင္ ထားလုိက္ပါသည္။ ေသတၱာ ေအာက္ ေျခသည္ သမံတလင္း အစိုဓာတ္ရ ကာ ေဆြးျမည့္မေနေစလို၍လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ေႏြရာသီ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီ မိုးက်ေတာ့ မည္ျဖစ္ရာ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေသတၱာ ကို ထုိသို႔အျမင့္တြင္ ထားႏုိင္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ေက်နပ္မိပါသည္။

တစ္ရက္က ကြၽန္ေတာ္အျပင္မွ အိမ္သို႔ျပန္အေရာက္တြင္ ကြၽန္ေတာ့္ စာအုပ္ေသတၱာမွာ သမံတလင္းၾကမ္း ျပင္ထက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေန သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အိမ္သား မ်ားက အုတ္ခဲမ်ား၊ ခုခံထားေသာ ခံု မ်ားကို အျခားေနရာတြင္ အသံုးျပဳ လို၍ ေသတၱာေအာက္မွဖယ္ယူကာ သမံတလင္းၾကမ္းျပင္ထက္ ေသတၱာ ကို ထားလိုက္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ေသတၱာေအာက္ေရာက္ ေနသည္ကိုၾကည့္ၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ ပါသည္။ မနက္က်ရင္ေတာ့ ဒီ ေသတၱာကို အုတ္နီခဲျပန္ခုၿပီး အျမင့္ ကို ျမႇင့္ရဦးမယ္ဟု တြက္ထားလိုက္ ပါသည္။ ထိုညက ကြၽန္ေတာ္ႏွစ္ႏွစ္ ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္သြားပါသည္။ ထို ညက မိုးတေဝါေဝါရြာသြန္းပါသည္။ ရြာသြန္းေသာ မိုးေအာက္မွာ ကြၽန္ ေတာ္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ပါ သည္။ မနက္လင္း၍ အိမ္ေအာက္ သို႔ ဆင္းလာေသာအခါ အိမ္ထဲမွာ ေရေတြဝင္ေနၿပီး ကြၽန္ေတာ့္စာအုပ္ ေသတၱာမွာ ေရေတြထဲသို႔ ေရာက္ေန ပါေတာ့သည္။ ေႏြရက္မ်ား မကုန္ဆံုး ေသးပါ။ မိုးဥတုေန႔ရက္မ်ား မ ေရာက္ေသးပါ။ သို႔ရာတြင္ ညက မိုးရြာသြန္းသြားခဲ့ၿပီ။ ရြာသြန္းေသာ မိုးထဲမွာ ကြၽန္ေတာ့္စာအုပ္ေသတၱာ သည္ မလႈပ္မယွက္။ ကြၽန္ေတာ္သက္ ျပင္းခ်ကာ စာအုပ္ေသတၱာကို ဖြင့္ လိုက္သည္။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္စုမ်ား၊ ပံုၾကမ္းမ်ားအားလံုးေရစို လ်က္။ စာအုပ္မ်ား၏အေပၚဆံုးတြင္ က်န္ရွိေနေသာစာအုပ္တစ္အုပ္မွာမူ ေရမစိုဘဲ ေျခာက္ေသြ႕ေနကာ အ ေကာင္းပကတိအတုိင္းပင္ရွိေနပါ သည္။ ထုိစာအုပ္မွာ ကြၽန္ေတာ့္သူ ငယ္ခ်င္းစာေရးဆရာ စိုးေအာင္ (မႏၲ ေလး)၏ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ စာ အုပ္ေပၚမွာ ပင့္ကူေသးေသးေလး တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏွစ္အ တန္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ထိုစာအုပ္ကေလး ကို မိုးမ်ားရြာသြန္းတုိင္း ကြၽန္ေတာ္ သည္ မၾကာမၾကာအမွတ္ရေနမိပါ သည္။

ေနမ်ဳိး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*