အကယ္ဒမီခန္႔စည္သူ၏ႏွစ္သစ္အၾကဳိ (၃)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္အုတ္ျမစ္စီမဂၤလာႏွင့္ရဟန္း(၁၀)ပါး ,ရွင္သာမေဏ(၁၀၈)ပါးတို႔အားဗုဒၶသားေတာ္အျဖစ္သာသနာ့ေဘာင္သို႔ပို႔ေဆာင္သာသနာ့အေမြခံယူ အလွဴေတာ္မဂၤလာပြဲျမင္ကြင္း

အကယ္ဒမီခန္႔စည္သူ၏ႏွစ္သစ္အၾကဳိ (၃)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္အုတ္ျမစ္စီမဂၤလာႏွင့္ရဟန္း(၁၀)ပါး ,ရွင္သာမေဏ(၁၀၈)ပါးတို႔အားဗုဒၶသားေတာ္အျဖစ္သာသနာ့ေဘာင္သို႔ပို႔ေဆာင္သာသနာ့အေမြခံယူ အလွဴေတာ္မဂၤလာပြဲျမင္ကြင္း
April 7, 2018 Asian Fame Media Group

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*