ကြ်န္ေတာ့ သားေတြကို မင္းသား ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ ကြ်န္ေတာ့လို ဇာတ္ပို႔ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ Kညီ

ကြ်န္ေတာ့ သားေတြကို မင္းသား ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ ကြ်န္ေတာ့လို ဇာတ္ပို႔ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ Kညီ
March 31, 2018 Asian Fame Media Group
ကြ်န္ေတာ့ သားေတြကို မင္းသား ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ ကြ်န္ေတာ့လို ဇာတ္ပို႔ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ Kညီ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*