၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား ပဏာမ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား ပဏာမ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္
March 24, 2018 Popular

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*