၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား ပဏာမ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား ပဏာမ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္
March 24, 2018 AsianFame MediaGroup
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား ပဏာမ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*