၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးအမ်ဳိးသားဇာတ္ေဆာင္ဆုရတဲ့ အကယ္ဒမီ ေနတုိးအတြက္ ညီျဖစ္သူ မင္းေသြးရဲ႕၀မ္းသာဂုဏ္ယူစကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးအမ်ဳိးသားဇာတ္ေဆာင္ဆုရတဲ့ အကယ္ဒမီ ေနတုိးအတြက္ ညီျဖစ္သူ မင္းေသြးရဲ႕၀မ္းသာဂုဏ္ယူစကား
March 23, 2018 Popular Journal

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*