အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ ကားမရပ္ရတဲ့ေနရာမွာ၀င္ရပ္လုိ့အဖမ္းခံရဖူးတဲ့ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ကင္းေကာင္

အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ ကားမရပ္ရတဲ့ေနရာမွာ၀င္ရပ္လုိ့အဖမ္းခံရဖူးတဲ့ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ကင္းေကာင္
March 13, 2018 Asian Fame Media Group
အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ ကားမရပ္ရတဲ့ေနရာမွာ၀င္ရပ္လုိ့အဖမ္းခံရဖူးတဲ့ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ကင္းေကာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*