ေဒၚလာ၁၃ သန္းေက်ာ္တန္ အေဆာက္အဦးကို မင္းသား Won Bin ဝယ္လိုက္ၿပီ

ေဒၚလာ၁၃ သန္းေက်ာ္တန္ အေဆာက္အဦးကို မင္းသား Won Bin ဝယ္လိုက္ၿပီ
March 12, 2018 Leanne Win
ေဒၚလာ၁၃ သန္းေက်ာ္တန္ အေဆာက္အဦးကို မင္းသား Won Bin ဝယ္လိုက္ၿပီ

မင္းသားWon Bin တုိ႔ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ဟာ Gangnam မွာ အိမ္ဝယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးဟာ ၁၃,၄ဝ၇,၃ဝ၅ USD တန္ဖုိးရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးကုိ ဝယ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ မွာWon Bin နဲLee na Young တို႔ဟာ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ပထမဆုံးကေလးကုိ ဒီဇင္ဘာမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး စလုံးေခတၱအနားယူၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ကေလးေတြကုိေႏြးေထြးယုယစြာဂ႐ုစိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*